پیام ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴

لبه‌های اولیه

ترجمه‌ای از نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی (از:  مرکز جهانی بهائی)

۱۱ دسامبر ۲۰۱۴

ارسال از طریق ایمیل

کلّیّۀ محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

پیرو پیام مورّخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴ بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان عالم و اعلام کاربرد عمومی تقویم بهائی از نوروز 172 بدیع و به دنبال نامۀ دیگری به همان تاریخ از طرف بیت العدل اعظم خطاب به محافل ملّی، حال با کمال سرور سند ضمیمه را که حاوی دو جدولِ تهیّه شده توسّط لجنه‌ای در مرکز جهانی است ارسال می‌داریم.  جدول (الف) شامل تاریخ‌ بهائی برای عید نوروز، دو عید میلاد، و ایّام هاء، همراه با تاریخ‌های میلادی معادل آنها در پنجاه سال آتیه می‌باشد.  جدول (ب) تاریخ‌ سایر ایّام متبرّکه، ضیافات نوزده‌روزه، و ایّام صیام را شامل می‌گردد.  نکته‌ای که باید در نظر داشت آن است که طیّ این مدّت عید نوروز با بیستم یا بیست‌ویکم ماه مارس در تقویم میلادی مصادف خواهد بود.

بیت العدل اعظم در پیام مورّخ ۱۰ ژوئیه ذکر فرمودند که تاریخ‌ ایّام نوروز و دو عید میلاد بر اساس محاسبات نجومیِ منابع معتبر تعیین خواهد شد.  تاریخ‌های مشخّص شده در جدول‌های ضمیمه از اطّلاعات ارائه شده توسّط دفتر رصدخانۀ سلطنتی انگلستان (Her Majesty’s Nautical Almanac Office in the United Kingdom) استخراج گردیده است.  نقطۀ مرجع برای طهران از سیستم ژئودتیک جهانی 1984 (Geodetic System 1984) که ضابطه‌ای شناخته شده برای نقشه‌برداریِ سراسر کرۀ زمین و دریانوردی می‌باشد اخذ شده است.

امیدواریم اطّلاعات مندرج در این نامه و ضمایم آن برای دوستانی که به تهیّۀ تقویم‌ اشتغال دارند و برای پاسخ‌گویی به سؤالات اعضای جامعۀ شما مفید باشد.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم
 

Persian (فارسی)