پیام ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹

لبه‌های اولیه

ترجمه‌ای از نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی (هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۲۰  سپتامبر  ۲۰۱۹

ارسال از طریق الکترونیکی

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز روحانی،

پیرو پیام مورّخ ۷ مه ۲۰۱۹ مبنی بر انتصاب معمار ساختمان مقام حضرت عبدالبهاء، بیت العدل اعظم مقرّر فرمودند در مورد طرحی که برای این بنای مقدّس تصویب گردیده اطّلاعات ذیل را به شما ابلاغ کنیم.

ساختمان مورد نظر بر مبنای طرحی است برای تجلیل مقام بی‌مانند حضرت عبدالبهاء به عنوان مرکز میثاق و در عین حال بازتابی است از شأن و مرتبت رفیع آن مولای حنون و از خضوع و خشوع محض آن حضرت.  این بنا فضایی در نهایت تقدیس به وجود می‌آورد و زیارت‌کنندگان را برای نیایش و تأمّل به خود جلب خواهد نمود.

خواهشمندیم که محتوای این نامه و نیز تصاویر ضمیمه را که طرح معمار را نشان می‌دهد در اختیار کلّیّۀ احبّا در جامعۀ خود بگذارید.  علاوه بر این، ویدیوی کوتاهی برای ارائۀ این طرح تهیّه شده است که در رابطه با این خبر در سایت سرویس خبری جامعۀ بهائی به آدرس www.bwns.org در دسترس خواهد بود.

تدارکات مقدّماتی برای شروع کار ساختمانی این مشروع تاریخی به خوبی پیشرفت کرده است.  بیت العدل اعظم امیدوارند که ارائه این طرح که از رضوان تا کنون همه مشتاقانه در انتظارش بوده‌اند موجب سرور و حبور احبّا و الهام‌بخش آنان در جمیع مجهودات‌شان برای پیشرفت امر الهی گردد.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

ضمیمه دارد

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت مشاورین
مشاورین ارجمند
 

Persian (فارسی)