پیام ۲۵ مارس ۲۰۲۳

لبه‌های اولیه

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice
dated 25 March 2023
to the friends gathered in Kinshasa, Democratic Republic
of the Congo, for the dedication of the House of Worship
]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به احبّای مجتمع در کینشاسا
به مناسبت افتتاح مشرق‌الاذکار جمهوری دموکراتیک کنگو

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۲۵  مارس  ۲۰۲۳

دوستان عزیز و محبوب،

قلوب مستبشر این جمع متوجّه شما عزیزان است که در شهر کینشاسا برای رویدادی که در تاریخ جامعۀ بهائی شما اهمّیّت بسیاری دارد گرد هم آمده‌اید، یعنی افتتاح اوّلین مشرق‌الاذکار کشورتان که در عین حال اوّلین مشرق‌الاذکار ملّی در عالم بهائی است.  با ارسال تحیّات قلبی خود، آرزومندیم که این جشن روح و قلب‌تان را در ستایش و سپاس از این موهبت الهی به هم بپیوندد، موهبتی که با بنای این مشرق‌الاذکار در کشوری که در قلب قارّۀ افریقا قرار دارد نمایان گشته است.

بنیان عظیم الشّأنی که امروز افتتاح می‌شود مؤسّسه‌ای است که نفس مقدّس حضرت بهاءالله آن را در کتاب مستطاب اقدس مقرّر داشته‌اند.  آن حضرت پیروان خود را به بنای ”بیوتاً … باسم مالک الأدیان فی البلدان“ مأمور نموده فرموده‌اند که این معابد را به کامل‌ترین وجه ممکن بنا نهند و می‌فرمایند:  ”اذکروا فیها ربّکم الرّحمن بالرّوح و الرّیحان.“  بالا‌ترین تجلّی این ذکر و عبادت پروردگار در خدمت مشتاقانه و خالصانه به عالم انسانی ابراز می‌گردد.  بدین ترتیب بنای این مشرق‌الاذکار در پایتخت کنگو عبادت و خدمت به بشریّت را که هر دو برای احیای حیات عالم ضروری است به هم پیوند می‌دهد.  به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء بنای مشرق‌الاذکار ”سبب الفت قلوب و اجتماع“ نفوس می‌گردد؛ ابوابش به روی پیروان همۀ ادیان باز است و جميع را قادر می‌سازد که از رایحۀ قدس روحانی آن نصیب برند تا ”الفت و اتّحاد در قلوب ازدیاد یابد“.

مسیری که جامعۀ شما را به این نقطه رسانده است با فداکاری‌های نسل‌هایی از مؤمنین مخلص که در طیّ هفتاد سال گذشته در سراسر کشور شما کوشیده‌اند تا پیام وحدت‌آفرین حضرت بهاءالله را در قلوب القا نمایند، هموار گردیده است.  اکنون جامعه‌ای ظاهر گشته که با به کارگیری اصول روحانی در مأموریّتش برای کمک به بهبود اجتماع اینچنین مطمئن و استوار می‌باشد.  امروز مجهودات روحانی و اجتماعی مهمّی در هزاران دهکده‌ و محلّه‌ در سرزمین پهناور شما در حال شکوفایی است.  احبّا منازل خود را برای عبادتِ جمعی می‌گشایند؛ با همگان به گفتگوهایی مشغولند که روح را تعالی می‌بخشد، افکار را روشن می‌کند و قلوب را مرتبط می‌سازد؛ برای ارائۀ تعلیم و تربیت مادّی و روحانی به پیر و جوان نهایت فداکاری را مبذول می‌دارند؛ می‌‌آموزند که بینش‌های روحانی را همراه با دانش علمی برای ترویج رفاه اجتماعی به کار گیرند؛ و طرقی می‌یابند که منابع خود را در کمک‌های بشر‌دوستانه با دیگران به اشتراک گذارند.  آنان قوای خود را وقف ساختن جوامعی می‌کنند که روز به روز محبّت الهی و وحدت عالم انسانی را بیشتر متجلّی می‌سازد.  از این راه‌ها و از بسیاری راه‌های دیگر، روح عبادت و خدمت را که در مشرق‌الاذکار متجسّم است جهت بخشیده و در شهرها و دهکده‌های کشورشان، شالوده‌هایی بنیان می‌نهند که در میقات معیّن مشارق اذکار بیشتری در آنجا بنا خواهد شد.

امید آنکه اوّلین مشرق‌الاذکار شما چون مشعلی فروزان بدرخشد.  باشد تا دیوارهای آن طنین‌انداز نغمات کلمات الهی شود، این بنیان الهام‌بخش خدماتی منبعث از ایمان حقیقی گردد، به هر نفسی که در آن وارد می‌شود صلح و آرامش بخشد، و انوار سعادت عمومی را در سراسر شهر کینشاسا و تمامی کشور جمهوری دموکراتیک کنگو تابنده و منتشر گرداند.

[امضا:  بیت العدل اعظم]                          

 

Persian (فارسی)