پیام ١١ اکتبر ۲۰۲۳

لبه‌های اولیه

ترجمه‌ای از
نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی
(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۱۱  اکتبر  ۲۰۲۳

ارسال از طریق الکترونیکی

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز روحانی،

بیت العدل اعظم مقرّر فرموده‌اند به اطّلاع شما برسانیم که در حالی‌ که جنگ و بی‌ثباتی در ارض اقدس موجب نگرانی عمیق بهائیان جهان گشته است، احبّای عزیز مطمئن باشند که تدابیر لازم جهت تأمین امنیّت و سلامت کارمندانی که در مرکز جهانی بهائی به خدمت مشغولند و نیز جهت استمرار مراقبت از اعتاب مقدّسه و سایر اماکن مقدّس اتّخاذ شده است.  فعّالیّت مرکز جهانی کماکان ادامه دارد، امّا طبیعتاً در شرایط فعلی حضور زائرین و مسافرین میسّر نیست.  بلافاصله بعد از فراهم شدن شرایط لازم، حضور مجدّد احبّا در ارض اقدس مقدور خواهد شد.

لطفاً مراتب قدردانی بیت العدل اعظم را به احبّای جامعۀ خود برای دعاهای صمیمانه و ابراز نگرانی‌هایشان ابلاغ نمایید.  معهد اعلی همچنان به ادعیۀ خود در اعتاب مقدّسه جهت برقراری صلح و سلام ادامه می‌دهند.

با تقدیـم تحیّات
دارالانشاء بیت العدل اعظم

رونوشت:

دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین
مشاورین ارجمند 

 

Persian (فارسی)