پیام ۱ شهریور ۱۴۰۱

Persian (فارسی)

۴  شهرالاسماء  ۱۷۹
۱  شهریور  ۱۴۰۱

پیروان مظلوم و باوفای محبوب عالمیان در مهد امر الله ملاحظه نمایند

خواهران و برادران عزیز روحانی، حاملان امانت حضرت کبریا و حافظان امر نازنین جمال ابهی،

گزارشات دریافت شده از سرزمین مقدّس ایران نمایان‌گر تشدید بی‌عدالتی و ظلم بی‌امانی است که پیروان حضرت بهاءالله در آن خطّۀ مبارکه از زمان تجلّی اوّلین فروغ آفتاب حقیقت که از افق آن کشور بردمید تا به امروز با آن مواجه بوده‌اند.  این اخبار حاکی از انواع مختلف تبعیض و تعرّض به ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی بهائیان اعمّ از دستگیری بی‌گناهان و فشارهای شدید بر آنان، هتک حرمت و حمله به خانه‌های شخصی، غصب املاک و اموال و تخریب منازل، و محروم نمودن جوانان بهائی از تحصیلات عالی است و حتّی چندین مورد جلوگیری از امرار معاش افراد را نیز در بر می‌گیرد.  افسوس و هزار افسوس که تعصّبات جاهلانه و کینه‌های دیرینه، قلوب بعضی از مسئولین را چنان تسخیر نموده که واقعیّت و حقیقت را به کلّی رها نموده‌اند و با توسّل به زور و قدرت و با اتّکا به مقام و منصب، بساط جبر و ظلم و حرص و طمع پهن نموده‌، نه تنها حقوق حقّۀ بهائیان آن مرز و بوم را سلب کرده‌اند بلکه با اشاعۀ اکاذیب و مفتریاتی علیه جامعۀ شما که دیگر هیچ نفس منصف و مطّلعی به آن اعتنا نمی‌نماید و با عنوان نمودن اتّهاماتی پوچ و بی‌اساس که دیگر هیچ عقل سلیمی حتّی یک عبارت ضدّ و نقیض و بی‌معنای آن را جدّی نمی‌گیرد باعث خسران و زیان به حیثیّت و اعتبار خود در انظار عموم گشته‌اند.  چه عاملی جز تعصّب و غرض و کینه و عناد می‌تواند فهم و خرد را این چنین ساقط کند و سبب انتشار کلمات و اظهاراتی بدین درجه سست و بی‌عنصر گردد که طفل سبق‌خوان را فریب نمی‌دهد تا چه رسد مردم بادرایت و پرذکاوت ایران را.  ناراستی و بهتان در چنین ابعادی وسیع گناهی است کبیر و نشر این مفتریات نامعقول اهانتی است عظیم به هوش و عقل ایرانیان و به سخره گرفتن جمیع جهانیان.

امّا در این راستا اتّفاقات اخیر در مازندران، که حقیقتاً ادامۀ ستمی است که احبّای آن سامان طیّ سالیان متمادی متحمّل بوده‌اند، این بار به حدّی شنیع و قبیح بود که به درستی می‌توان گفت نه تنها دل مردمان ایران را خراشید بلکه خاطر اهل عالم را نیز جریحه‌دار نمود و بر افکار عمومی در سطح بین‌المللی تأثیری عمیق بر جای گذاشت.  تصاویر آن مصیبت‌زدگان بی‌خانمان، ضمیر هزاران هزار نفوس را بیدار نمود و آه و فغان آن ستم‌دیدگان به ناله و شکوۀ هم‌وطنان‌شان انجامید، قلوب شکستۀ آن مظلومان قلب هر فرد باوجدان را بفشرد و آکنده از درد و الم نمود و اشکی که بر گونه‌های آن اطفال معصوم ‌بارید از چشمان بسیاری از ناظرین در اقصی نقاط دنیا نیز جاری گشت.  این بی‌عدالتی عظیم ظرف مدّتی بسیار کوتاه عکس‌العملی خارق‌العاده را در رسانه‌های جهانی سبب شد و به حمایت هم‌میهنان‌ شریف‌تان در ابعادی بی‌سابقه که در فضای مجازی کاملاً مشهود بود منجر گشت.  وقایع اخیر در مازندران تبدیل به نمادی از کلّیّۀ مظالمی گردید که در سراسر آن کشور بر جامعۀ اسم اعظم وارد شده و می‌شود.  چنین پشتیبانی وسیعی از حقوق حقّه و پایمال شدۀ آن جامعۀ ستم‌دیده از جانب سایر ایرانیان حائز اهمّیّت بسیار زیادی است.  شاید برای نسل جوان که در طول حیات خود شاهد آگاهی روزافزون هم‌وطنان بوده‌اند این امر محسوس نباشد، ولی آنان که اوضاع و احوال سالیان قدیم و جوّ حاکم بر اجتماع را در زمان‌های پیشین به یاد دارند و ‌بی‌اطّلاعی عمومی و جدایی‌های گذشته را به خاطر می‌آورند بدون شک به بیداری فزایندۀ مردم شریف آن سرزمین که در فرهنگ خویش همیشه کرامت انسانی و تساوی شهروندان را ارج می‌نهاده‌اند با حیرت و شگفتی می‌نگرند که چگونه در مدّتی چنین کوتاه تغییری چنین عمیق مقدّر و میسّر شده و در بین بسیاری از ایرانیان حقیقت مقاصد و اهداف بهائیان و تعلّق‌شان به آن سرزمین مقدّس معلوم گشته، اصول عقایدشان بیش از پیش شناخته شده، و ماهیّت تلاش و مساعی آنان برای خدمت به اجتماع و ترویج وحدت عالم انسانی که پایۀ اصلی و شالودۀ همۀ تعالیم حضرت بهاءالله است آشکار و مبرهن گردیده است.

ای ستایندگان طلعت جانان، به اتّفاقات اخیر بیندیشید.  ملاحظه نمایید که در پاسخ به چنین مظالم عیانی که می‌تواند در درون هر نفسی خشم و طغیان ایجاد ‌نماید، در سینه‌های پاک آن عزیزان که همواره در بحر چنین بلایا غوطه‌ور بوده‌اند نه تنها اثری از انتقام‌‌جویی موجود نیست بلکه دادخواهی آنان توسّل به قانون است و تظلّم به مسئولین.  بهائیان خواهان عدالتند و طالب داد و انصاف ولی نه در پی تلافی و انتقام.  قلوب‌شان از درد مشحون است ولی از نفرت و دشمنی آزاد و مبرّا، نگرانند ولی محبّت و رأفت‌شان به دیگران بی‌انتها، تنگ‌دستند ولی طبع‌‌شان بلند‌ و مقاصدشان والا، بی سر و سامانند ولی خود برای سایرین ملجأ و پناه، گرفتار در دام کینه‌ورانند ولی روح‌شان طایر و پرّان، مظلومند ولی در حقّ ظالم خیرخواه.  اطفال‌شان را نه به ترویج خشونت و ستیز بلکه به مهربانی و بخشش تربیت می‌نمایند که خاطر موری نیازارند تا چه رسد به انسان.  آن ستم‌دیدگان دل‌های سوزان خویش را با ایمان و اندرزهای جمال ابهی که نیاکان روحانی‌شان را او خود در آن اقلیم به ید قدرتش تعلیم و پرورش داد آرامش می‌بخشند.  آن حضرت نزاع و جدال را منع نمود، و به آنان اینگونه آموخت:  ”دین الله و مذهب الله از برای حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و الفت عالم است او را سبب و علّت نفاق و اختلاف و ضغینه و بغضا منمائید“.

از عزیزان ایران، آن دست‌پروردگان حضرت یزدان، البتّه انتظاری جز این نیست امّا به راستی بدانید که در این جهان متلاطم و پرابتلا که مردمانش از خشونت به ستوه آمده‌اند و به ویژه از خشونتی که به اسم دین مجرا می‌گردد منزجر و گریزانند، اگر نفسی به دیدۀ انصاف و به چشم پاک و عاری از تعصّبات بنگرد، روش و منش جامعۀ بهائیان ایران بر اعجاز حضرت بهاءالله و قوای پرتوان صلح‌آفرین و وحدت‌بخش امر مبارکش دلیلی است کافی و برهانی است باقی.  آن عزیزان با تمسّک‌ به تعالیم آن حضرت و با رفتار و کردارشان، تجلّی خصایل روحانی و فضایل معنوی در عالم انسانی را‌ گواه صادقند و امکان تحقّق بنای اجتماعی متنوّع و متّحد و پیشرو و پویا را شاهد ناطق.  مرحبا و هزار مرحبا.  این است مفهوم راستین دین الهی.  این است امتیاز ابدی و افتخار سرمدی.  موهبتی این‌چنین را کم نشمرید و در رفعت مقام مروّجان واقعی صلح و آشتی و در سموّ درجات عاشقان حقیقی عالم انسانی هرگز شک و تردیدی به خود راه ندهید.

در عین حال سزاوار این تحوّل تاریخی که در اذهان بسیاری از ایرانیان ایجاد شده همان است که شما سالکان راه پروردگار سعی و همّ خود را معطوف این مهم می‌نمایید که هر چه بیشتر مصداق نصایح الهی در این عصر پرانوار گردید.  در تقویت روابط روحانی در جوامع خویش و ازدیاد اتّحاد و اتّفاق و هم‌بستگی کماکان کوشایید، هم‌دیگر را در هر خدمتی تشویق و هم‌دلی و قدردانی می‌نمایید و اجازه نمی‌دهید که در وحدت عمیق جامعه و ارتباط قلبی همۀ اجزای آن با یکدیگر ادنی تزلزلی حتّی موقّتاً رخ دهد.  ای محبوبان، در حین این اتّفاقات قلوب هم‌میهنان خود را امیدوار کنید، سبب دل‌گرمی هر سرخورده‌ گردید و موجد اطمینان هر دل‌خسته‌، دل‌سوز واقعی همگان شوید و غم‌خوار هر درمانده، درمان درد دیگران ‌گردید و درد خود را بدین ترتیب التیام بخشید، نزد حضرت پروردگار برای آنان که ظلم روا می‌دارند طلب غفران ‌کنید، و برای زدوده شدن قلوب‌شان از زنگ تعصّب و جهل دعا و استغاثه ‌نمایید.

در پهنۀ گیتی خواهران و برادران روحانی شما که از پیوستگی معنوی خود به آن عزیزان قهرمان مفتخرند، در این ایّام در ادعیۀ روزانه و مخصوص خود مرتّباً به یاد شما هستند و از بارگاه حضرت متعال خالصانه رفع تعصّبات و تضییقات و تبعیضات بی‌شماری که با آن مواجه‌اید را می‌طلبند و جوامع بهائی در سراسر عالم برای اطّلاع‌رسانی به دولت‌های جهان و بیدار نمودن مردمان به آنچه بر شما گذشته و می‌گذرد کوشا و ساعی‌اند.  این مشتاقان نیز در هر دم و آن به یادتان مشغولیم و در هر فرصت به نیابت از شما عزیزان در نهایت تضرّع به درگاه حضرتش متوسّلیم و ملتمس.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

پیام ۴ ژوئیه ۲۰۲۲

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۴  ژوئیه ۲۰۲۲

ارسال از طریق الکترونیکی

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز روحانی،

بیت العدل اعظم مایل‌اند پیشرفت‌هایی را که در هفته‌های اخیر در ارتباط با بنای مقام حضرت عبدالبهاء حاصل شده به اطّلاع شما بر سانند.

محلّ بنای مقام مبارک پس از آتش‌سوزی در اوایل ماه آوریل بسته شد تا تحقیقات کامل در مورد علّت آتش‌سوزی و پیامدهای اوّلیّۀ آن به عمل آید.  اکنون با تکمیل تحقیقات، تأیید شده است که آتش‌سوزی بر اثر یک حادثه‌ بوده است.  بدین ترتیب مطالبۀ تمامی خسارات وارده از بیمه به خوبی پیش می‌رود.

در عین حال که کارهای ساختمانی در نقاطی که از آتش صدمه ندیده‌اند ادامه یافته است، محلّ ساختمان فقط اخیراً برای پاک‌سازی قسمت‌های آسیب‌دیده مجدّداً باز گردیده.  هرچند که قسمت‌های بنا شده اساساً محکم و پابرجا می‌باشند ولی برای حصول اطمینان کامل از اینکه پروژه با بالاترین استاندارهای ساختمانی و مقاصد طرح مطابقت دارد، آزمایشات گسترده‌ای جهت تشخیص قسمت‌هایی از بنا که نیاز به تعمیر و یا تعویض دارد آغاز شده است.  تعیین نحوۀ این کارِ ترمیمی در مورد بعضی از قسمت‌های کف ساختمان، دیوارها و ستون‌ها مستلزم مشورت دقیق با مهندسین ساختار پروژه و بازنگری توسّط کارشناسانی جدا از پروژه می‌باشد.

اگرچه تاریخ معیّنی برای اتمام این پروژه تعیین نشده امّا مشخّص است که این حادثه تأخیر قابل ملاحظه‌ای را در اتمام بنای آرام‌گاه نهایی حضرت عبدالبهاء سبب خواهد شد.  با این حال نیاز به تبرّعاتی بیش از آنچه که قبلاً اعلان شده نخواهد بود.

با تقدیـم تحیّات
دارالانشاء بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

 

 

پیام رضوان ۲۰۲۲

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۲۲ میلادی (۱۷۹ بدیع)

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

سالی مشحون از تدارک و تأمّل و همچنین کوشش مجدّانه به پایان رسیده است، سالی که وجه امتیازش تلاش احبّا در سراسر جهان برای گرامی‌داشت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء از جمله اعزام نمایندگانی‌ جهت شرکت در مراسمی ویژه برای بزرگداشت آن حضرت در ارض اقدس بود.  بر اثر این تلاش‌ها حیات حضرت عبدالبهاء الهام‌بخش نه تنها بهائیان بلکه نفوس بی‌شمار دیگری گردید.  دل‌سوزی هیکل اطهر برای هر یک از اعضای خانوادۀ بشری، سعی ایشان در امر تبلیغ، ترویج مجهودات برای تعلیم و تربیت و رفاه اجتماعی، اعانت شایان هیکل مبارک به گفتمان‌ها هم در شرق و هم در غرب، تشویق صمیمانۀ آن حضرت در اجرای مشروعات بنای مشارق اذکار، شکل دادن و هدایت نمونه‌های اوّلیّۀ نظم اداری بهائی، پرورش جنبه‌های مختلف حیات جامعه — همۀ این جوانبِ مکمّل در حیات مبارک‌شان نمایان‌گر تعهّد مستمر و کامل آن وجود نازنین به خدمت به آستان الهی و عالم انسانی بود.  فراتر از یک مرجع رفیع الشّأن اخلاقی و منشأ عظیم القدر بینش‌های روحانی، حضرت عبدالبهاء واسطۀ منزّهی بودند برای بسط قوای روحانی منبعث از ظهور حضرت بهاءاللّه در عالم بشری.  برای درک نیروی اجتماع‌سازی آیین بهائی کافی است که به توفیقات حضرت عبدالبهاء در دوران قیادت آن حضرت و اثرات تقلیب‌کنندۀ هدایاتی بنگریم که مستمرّاً از کلک اطهرشان جاری بود.  سرچشمۀ بسیاری از پیشرفت‌های شگفت‌انگیز جامعۀ بهائی کنونی که در پیام رضوان گذشته بررسی شد را می‌توان در اقدامات، تصمیمات، و هدایات حضرت عبدالبهاء یافت.

پس چقدر بجا و شایسته است که تجلیل جمعی جامعۀ بهائی از مثل اعلایش مقدّمه‌ای برای شروع مشروع عمده‌ای باشد که تمرکزش ظهور و بروز بیش از پیش نیروی اجتماع‌سازی آیین بهائی است.  حوزه‌های عمل نقشۀ نه‌ساله و سلسله نقشه‌های کنونی متوجّه تحقّق این هدف کلّی می‌باشند.  این هدف همچنین مقصد بیش از ١٠,٠٠٠ کنفرانسی است که در سراسر کرۀ ارض به مناسبت آغاز این مشروع عظیم روحانی در حال برگزاری است.  این کنفرانس‌ها که انتظار می‌رود پذیرای تعداد بی‌سابقه‌ای از شرکت‌کنندگان باشند، نه تنها پیروان حضرت بهاءالله بلکه بسیاری دیگر از خیرخواهان عالم انسانی را که همچون بهائیان مشتاقِ ترویج وحدت و ساختن دنیایی بهترند گرد هم می‌آورد.  روح منبعث از همایش‌هایی که تا کنون برگزار شده عزمی راسخ و حسّی قوی و هدفمند را منعکس می‌کند، همایش‌هایی که شرکت‌کنندگانش در اثر مشورت‌های پویایی که در آن سهیم بوده‌اند و نیز با بینشِ جمعی‌ای که از این رویدادهای فرح‌انگیز حاصل شده به جوش و خروش آمده‌اند.  این جمع مشتاقانه منتظر آنچه ماه‌ها و سال‌های آینده به ارمغان خواهد آورد می‌باشد.

بعد از پیام ٣٠ دسامبر ٢٠٢١ این هیئت خطاب به کنفرانس مشاورین، محافل روحانی ملّی و شوراهای منطقه‌ای بهائی مجدّانه مشغول ارزیابی امکانات سرعت بخشیدن به فرایند رشد در محدوده‌های جغرافیایی تحت اشراف‌شان در طول نقشۀ نه‌ساله بوده‌اند.  چنین به نظر می‌رسد که برای برآورد و سنجش پیشرفت‌ها در طول زمان مفیدتر خواهد بود که بسط نقشه در دو مرحله، یکی چهارساله و دیگری پنج‌ساله منظور گردد، لذا از محافل ملّی خواسته شد که پیشرفت‌های مورد انتظار در جوامع خود را تا رضوان ۲۰۲۶ و سپس تا رضوان ۲۰۳۱ در نظر گیرند.  این ارزیابی، بررسی مجدّد مرزهای محدوده‌های جغرافیایی را نیز در بر داشت و نتیجۀ تعدیلات حاصله آن‌ است که تعداد کلّ محدوده‌های جغرافیایی در جهان به میزان یک ‌چهارم افزایش یافته و اکنون به بیش از ۰۰۰, ۲۲ بالغ گشته است.  بر اساس پیش‌بینی‌های دریافت شده تخمین زده می‌شود که تا پایان نقشۀ جدید، حدود ۰۰۰, ۱۴ محدودۀ جغرافیایی دارای یک برنامۀ رشد با میزانی از پیشرفت باشند.  طرح‌ریزی بر این مبنا است که از این رقم در طیّ همین مدّت تعداد محدوده‌های جغرافیایی که برنامۀ رشد در آن بتواند فشرده محسوب شود به ١١,٠٠٠ بالغ گردد و انتظار می‌رود که از میان این محدوده‌های جغرافیایی تعدادی که تا سال ٢٠٣١ نماد سوّم را گذرانده‌ باشند به بیش از ۰۰۰, ۵ افزایش یابد.  حصول چنین پیشرفت‌هایی بدون تردید مستلزم تلاشی عظیم در تمام طول مدّت نقشه خواهد بود.  با این حال، این چشم‌اندازها را شایستۀ جهدی وافر می‌دانیم زیرا اگرچه رسیدن به آنها امری ثقیل است ولی بر مبنای برآوردی واقع‌بینانه تنظیم گشته‌اند.

این واقعیّت گویای بسیاری نکات است.  اگر مؤسّسات و نهادهای اداری به نحو قابل ملاحظه‌ای تکامل نیافته بودند در نظر گرفتن چنین اهدافی نمی‌توانست واقع‌بینانه باشد چرا که با قابلیّت‌های چشمگیری که کسب کرده‌اند می‌توانند امور جامعه‌ای را اداره نمایند که فعّالیّت‌هایش به سرعت افزایش یافته و تعداد فزاینده‌ای از نفوسِ هم‌افق را در بر گرفته است.  کوشش برای دستیابی به چنین رشدی ممکن نبود اگر رغبت و شوق به یادگیری یعنی عمل، تأمّل، کسب بینش، و فراگیری بینش‌های حاصل در سایر نقاط، در تمام سطوح پرورش نیافته و به سطح مردمی جامعه گسترش داده نشده بود.  تلاش برای وصول به چنین برآورد‌هایی نیز به سختی امکان‌پذیر می‌بود اگر رویکردی سیستماتیک در امر تبلیغ و در توسعۀ منابع انسانی به نحو فزاینده‌ای در عالم بهائی به منصّۀ ظهور نرسیده بود.  همۀ این تحوّلات، آگاهی جامعۀ بهائی را در بارۀ هویّت و مقصد و هدفش افزون نموده است.  عزم راسخ به برون‌گرایی در فرایند جامعه‌سازی که از قبل در بسیاری از نقاط جنبه‌ای تثبیت ‌شده در فرهنگ جامعه گشته بود اینک در تعداد فزاینده‌ای از جوامع به صورت یک حسّ مسئولیّت واقعی برای پیشرفت روحانی و مادّی گروه‌های به مراتب بزرگ‌تری در اجتماع، فراتر از عضویّت جامعۀ بهائی، شکوفا گردیده است.  مساعی دوستان در جامعه‌سازی، در اشتغال به اقدام اجتماعی، و در مشارکت در گفتمان‌های رایج در اجتماع، تماماً در یک مشروع جهانی با هم منسجم شده‌، در یک چارچوب عملِ مشترک با هم مرتبط‌ گردیده، و متمرکز بر این هدف است که نوع بشر را یاری دهد تا امورش را بر پایۀ اصول روحانی برقرار نماید.  اهمّیّت پیشرفت‌های توصیف شده را که صد سال پس از آغاز نظم اداری بهائی به این مرحله رسیده نمی‌توان نادیده گرفت.  این مشتاقان، در افزایش فوق‌العادۀ قابلیّت که در طول دو دهۀ گذشته حاصل شد و این امکان را به وجود آورد تا عالم بهائی مجهودات خود را با دید ظهور و بروز بخشیدن به نیروی اجتماع‌سازی امر مبارک بنگرد، شواهد قاطع ورود امر الهی را به ششمین عهد عصر تکوین مشاهده می‌نماییم.  در پیام رضوان سال گذشته اعلان نمودیم که پدیدۀ گستردۀ شرکت تعداد کثیری در فعّالیّت‌های بهائی، تنویر قلوب‌شان به نور ایمان،‌ و اکتساب مهارت‌ها و توانایی‌ها برای خدمت به جوامع‌شان، نشانۀ آغاز سوّمین عهد نقشۀ ملکوتی حضرت عبدالبهاء بود.  بنا بر این، نقشۀ یک‌ساله که در آن زمان آغاز و حال به پایان رسیده است، نمایان‌گر مجموعه‌ای از پیشرفت‌های تاریخی توسّط جمع مؤمنین باوفایش گشت.  اینک در آستانۀ مأموریّتی جدید و عظیم، جمعِ متّحد پیروان جمال مبارک آماده است تا امکانات وسیع موجود را غنیمت شمرده در تحقّقش بکوشد.

از جمله ویژگی‌های برجستۀ عهدی که حال خاتمه می‌یابد بنای آخرین مشرق‌الاذکار قارّه‌ای و شروع پروژه‌هایی برای تأسیس این معابد در سطوح ملّی و محلّی بود.  پیروان جمال قدم در سراسر عالم معانی زیادی در بارۀ مفهوم مشرق‌الاذکار و تلفیق عبادت و خدمت که این بنیان رفیع مظهر آن است، آموخته‌اند.  در طول ششمین عهد عصر تکوین تجربۀ بیشتری در بارۀ مسیری از توسعۀ جامعه‌ که حیات روحانی در آن شکوفا گردیده و الهام‌بخش خدمت است، و نهایتاً به ایجاد مشرق‌الاذکار منتهی می‌گردد کسب خواهد شد.  مشورت با تعدادی از محافل روحانی ملّی آغاز شده و با ادامۀ این مشورت‌ها نقاطی را که در آنجا مشرق‌الاذکار در سال‌های آینده بنا خواهد شد گاه به گاه اعلان خواهیم نمود.

سرور و شعف این جمع از مشاهدۀ پیشرفت‌های جامعۀ اسم اعظم که مستمرّاً در حال ازدیاد است مقرون با اندوه عمیق‌مان از مشاهدۀ تداوم اوضاع و منازعات در دنیا است که موجد عذاب و مصیبت گردیده، به خصوص که شاهد بازگشت نیروهای مخرّبی هستیم که باعث اختلال نظم امور بین‌المللی و ایجاد رعب و وحشت بین مردمان گشته است.  به خوبی واقف و مطمئن هستیم که همانطور که جوامع بهائی در شرایط مختلف به کرّات نشان داده‌اند، پیروان حضرت بهاءالله هر چقدر هم موقعیّت خودشان سخت و دشوار باشد به ارائۀ کمک و امداد به اطرافیان‌شان متعهّدند.  امّا افسوس که تا زمانی که نوع بشر جمعاً برای برقراری امور خود بر اساس عدالت و راست‌گویی اقدام ننماید مقدّر چنان است که با بحران‌های پی در پی رو به رو گردد.  از درگاه الهی سائلیم که اگر جنگ اخیر در اروپا قرار است درسی به آیندگان دهد، یادآور آن مسیری باشد که جهان باید برای رسیدن به صلحی پایدار در پیش گیرد.  اصولی را که حضرت بهاءالله در دوران حیات مبارک خطاب به سلاطین و رؤسای جمهور نازل فرمودند و مسئولیّت‌های خطیری را که آن حضرت، امرای گذشته و امروز را به اجرای آن موظّف نمودند، شاید امروز حتّی حائز اهمّیّت و ضرورتی به مراتب بیشتر از زمانی باشد که نخستین بار از قلم اعلی عزّ نزول یافت.  پیشرفت محتوم نقشۀ کبیر الهی امتحانات و تلاطمات را در بر دارد ولی نهایتاً نوع بشر را به سوی عدالت و صلح و اتّحاد سوق خواهد داد.  در این بستر است که اجرای نقشۀ صغیر الهی که احبّا عموماً به آن مشغولند تحقّق می‌یابد.  شرایط مختل و نابسامان اجتماع کنونی فوریّت نیاز به ظهور و بروز نیروی اجتماع‌سازی امر الهی را بیش از پیش روشن و آشکار می‌سازد.  در حال حاضر ابتلای عالم به تشنّج و آشوب‌ ادامه دارد، بنا بر این شما به درستی می‌دانید که چرا ادعیۀ این جمع به درگاه جمال کبریا برای نجات همۀ جهانیان از سرگردانی و مصائب تلخ و ناگوار با دعای صمیمانه و خالصانۀ ما برای موفّقیّت خدمات بسیار ضروری شما عزیزان به امر حضرت بهاءالله، امیر صلح، توأم است.

در هر محدودۀ جغرافیایی که فعّالیّت‌های نقشه سرعت می‌گیرد، توسعۀ جوامعی را با خصایل والایی که در پیام ٣٠ دسامبر ٢٠٢١ توصیف نمودیم مشاهده می‌نماییم.  در حالی که اجتماعات بشری دچار تنش‌های گوناگونی است پیروان جمال مبارک باید بیش از پیش به استقامت و خردگرایی‌، به روش و سلوک و تمسّک‌ به اصول بهائی، و به شفقت، انقطاع، و صبر و شکیبایی که از خود در راه حصول به اتّحاد و یگانگی نشان می‌دهند مشخّص و ممتاز باشند.  خصایص برازنده و نگرش‌هایی که احبّای الهی در حین بروز مشکلات شدید از خود نشان داده‌اند بارها موجب شده است که مردم برای کسب توضیح و نظر و کمک، به بهائیان روی آورند به خصوص زمانی كه حیات اجتماع با مخاطرات و ناآرامی‌های پیش‌بینی‌نشده مختل گشته است.  با در میان گذاشتن این ملاحظات با شما عزیزان، آگاهیم که جامعۀ بهائی نیز اثرات نیروهای مخرّب را که در عالم فعّال است تجربه می‌کند.  علاوه بر این واقفیم که هر چقدر مجهودات دوستان در ترویج کلام الهی افزایش یابد نیروهای بازدارنده که دیر یا زود از جهات مختلف با آن مواجه خواهند شد نیز قوّت بیشتری خواهد یافت.  پس دوستان باید فکر و روح خود را در مقابل امتحاناتی که مطمئنّاً پیش خواهد آمد تقویت نمایند تا مبادا این امتحانات موجب اختلال در یک‌پارچگی مجهودات‌شان گردد.  البتّه پیروان حضرت بهاءالله به خوبی آگاهند که سفینۀ امر الهی هر طوفانی را که پیش آید مقاومت نماید و در مراحل متوالی سفرش ناملایمات و تلاطمات بسیاری را پشت سر گذاشته و اکنون عازم حرکت به سوی افقی‌ جدید است.  بادبانش را اریاح تأییدات الهیّه همچنان افراشته می‌دارد و آن را به سوی مقصدش به پیش می‌برد.  ستارۀ قطبی این سفینۀ مقدّس، عهد و میثاق حضرت بهاءالله است که آن را در مسیر محقّق و مطمئنّ خود راهنماست.  امید آنکه همۀ راکبینش مشمول عنایات جنود آسمانی گردند.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

 

پیام ۱۴ آوریل ۲۰۲۲

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۱۴  آوریل  ۲۰۲۲

ارسال از طریق الکترونیکی

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز روحانی،

پیرو پیام مورّخ ۸ آوریل ۲۰۲۲ بیت العدل اعظم در مورد آتش‌سوزی در محلّ بنای ساختمان مقام حضرت عبدالبهاء، مقرّر فرمودند که آخرین اطّلاعات موجود را با شما در میان بگذاریم.

اندوه احبّای عزیز در سراسر عالم بعد از دریافت خبر آتش‌سوزی شاهدی است گویا بر محبّت عمیق آنان به حضرت عبدالبهاء و اشتیاق‌شان به اتمام بنای مقام مبارکش.  بیت العدل اعظم عمیقاً تحت تأثیر فوران عشق و محبّت قلبی، اوج ‌‌احساسات همدلی و تعاضد‌، و استقامت بارز و عزم راسخی که در پیام‌های واصله از افراد و مؤسّسات مشهود بود، قرار گرفت.  اگرچه تحقیقات هنوز به اتمام نرسیده است امّا اطّلاعات اوّلیّه دالّ بر آن است که آتش‌سوزی نتیجۀ حادثه‌ای تأسّف‌انگیز بوده و وزش باد بر شدّت آتش افزوده، منجر به تضییع مواد و مصالح ساختمانی و انهدام قالب‌بندی و داربست‌های موقّت و تخریب قسمت‌هایی از بعضی دیوارها گردیده است.  خوشبختانه ساختارهای‌ بتونی که تکمیل شده است صدمه‌ای ندیده، و پروژه تحت پوشش بیمه می‌باشد.

علیرغم این اختلال و اتلافِ کارِ چندماهه، متصدّیان پروژه بی‌درنگ گام‌‌های لازم برای پیشبرد کار را برداشته‌اند و از اعتماد کامل بیت العدل اعظم برخوردارند.  در حالی که بررسی صدمات وارده بر قسمت‌هایی که آسیب بیشتری دیده ادامه دارد تمرکز کار ساختمان متوجّه تکمیل قسمت‌های دیگر پروژه از جمله میدان‌گاه شمالی خواهد شد.  همچنین ساختمان مرکز بازدیدکنندگان و تسهیلات مربوطه هم به زودی آغاز می‌گردد.  به علاوه در ایتالیا برش و شکل‌دهی سنگ‌های مرمر برای روکشی سقف مشبّک کماکان ادامه دارد و همچنین تولید شیشه‌های رنگی در کشور پرتغال.

اگرچه بیت العدل اعظم تاریخ مشخّصی برای اتمام این پروژه معیّن ننموده‌اند امّا در اشتیاق احبّای عزیز در سراسر عالم برای تکمیل بنای این بنیان عظیم الشّأن و محوطۀ اطراف آن و سرانجام انتقال رمس مطهّر مولای حنون به آرام‌گاه نهاییش سهیم و شریکند.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

رونوشت:

دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت مشاورین
مشاورین ارجمند

 

پیام ۸ آوریل ۲۰۲۲

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

__________________________________________________________________________

ارسال از طریق الکترونیکی

 

خطاب به:      محافل روحانی ملّی                                                                                                                    تاریخ: ۸ آوریل ۲۰۲۲

__________________________________________________________________________

 

امروز آتش‌سوزی عمده‌ای در محلّ بنای ساختمان مقام حضرت عبدالبهاء رخ داد.  آتش اکنون خاموش گشته و کسی مجروح نشده است.  صدمه‌ای به مکان مقدّس باغ رضوان وارد نگردیده است.

ارزیابی میزان خسارات وارده و مرمّت‌های لازم مدّتی طول خواهد کشید.  هنگامی که اطّلاعات بیشتر در این باره به دست آید، در جریان امور قرار خواهید گرفت.

اگرچه وقوع این حادثه سبب دشواری قابل توجّهی در انجام این پروژه می‌گردد، اقدامات لازم برای ترمیم خسارات و ادامۀ کارهای ساختمانی در اسرع وقت آغاز خواهد شد.

بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

صفحه‌ها