پیام ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان (هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۲۶  نوامبر  ۲۰۱۸

دوستان عزیز و محبوب،

در این برهۀ خاصّ، از یوم میثاق تا برگزاری مراسم سالگرد صعود حضرت عبدالبهاء، قلب هر مؤمن به یاد آن وجود بی‌همتا در اهتزاز است:  سرّ الله، مرکز عهد اقوم جمال قدم، سرچشمۀ وحدت عالم انسانی، مثل اعلای کلّیّۀ صفات و فضایل بهائی، و غصن اعظم الهی که جمیع در زیر سایه‌اش مأمن می‌یابند.  امید وطید چنان است که شما عزیزان در اجرای نوایای آن حضرت طبق الواح مبارکۀ وصایا و نقشۀ ملکوتی، مشمول محبّت لانهایه و حمایت مشفقانه‌اش گشته قوّت و اطمینان یابید.  در شب صعود، در بیت مبارک و در اطاق مقدّسی که در آن روح پرفتوحش این عالم فانی را ترک نمود تا به ربّ محبوب خویش بپیوندد، این جمع بر وفاداری شما در پاسخ به ندای او شهادت خواهیم داد.  مجهودات خستگی‌ناپذیر شما برای ایجاد پناهگاهی برای اهل عالم در این دوران که بی‌عدالتی و مصیبت رو به ازدیاد است گواه این وفاداری است.

تنها سه سال به صدمین سال صعود مولای حنون باقی مانده تا بهائیان در سراسر عالم گرد هم آمده مسافتی را که در اوّلین قرن عصر تکوین طیّ نموده‌اند به یاد آرند.  امید آنکه عزیزانش، فرداً و جمعاً، به تدریج و روز به روز، متزایداً تجسّم بارز نصایح مبارک گردند:  در امر مبارک متّحد و بر میثاق راسخ و استوار باشند؛ از تهمت و افترا احتراز جویند و هرگز به مذمّت دیگران لب نگشایند؛ بیگانه نبینند بلکه همه را اعضای یک خاندان شمرند؛ نظرات مختلف و آرای متضاد را کنار گذارند و در طلب مقصدی واحد و هدفی مشترک کوشند؛ حبّ جمال مبارک چنان بر جمیع اعضا، اجزا و ارکان‌شان مستولی گردد که اثری از القائات عالم بشری باقی نماند؛ در تبلیغ امر الله به دل و جان و در نهایت اتّحاد و اتّفاق قیام نمایند؛ صفاصف به پیش روند، متّحداً متّفقاً معین و ظهیر یکدیگر شوند؛ به حسن اخلاق، استقامت، قدرت و صلابت مزیّن گردند؛ قدر این آیین نازنین را بدانند، به موجب تعالیم آن حرکت و سلوک نمایند، سبیل مستقیم بپیمایند و آن را به مردمان بنمایند.

در حقّ فرد فرد شما دعا می‌کنیم که به تحقّق والاترین منویّات مولای محبوب توفیق یابید.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

پیام ۲ آبان ۱۳۹۷

Persian (فارسی)

۹  شهرالعلم  ۱۷۵
۲  آبان  ۱۳۹۷

سالکان سبیل ایمان و پیروان حضرت یزدان در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

نظم دنیا مختل و تشنّجات شدیدۀ عدیده ارکان عالم انسانی را متزلزل ساخته است.  شرایط روز به روز به وخامت بیشتر می‌گراید، پریشانی و وحشت عالمیان را فراگرفته و آلام و مشکلات قاطبۀ مردم به مراتب افزایش یافته است.  نیروهای مخرّب مادّی‌گرایی بر شرق و غرب غلبه کرده، از طرفی مردابی از بی‌عدالتی و تبعیض به وجود آورده که بال و پر جامعۀ بشری را آلوده و از توان انداخته است و از طرف دیگر، روح انسانی را که برای عروج به عوالم ربّانی خلق شده در چنگال ظلمت خودکامگی و طمع اسیر و از فیض نور سراج دین حقیقی محروم ساخته است.  معضلات و مسائل جهان که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست به وضوح مشهود است، آیندۀ بشر را در معرض مخاطر‌اتی جدّی و گریزناپذیر قرار می‌دهد، ولی سران ارض هنوز به علل اصلی آن پی‌نبرده‌اند، از چاره‌اش عاجزند و از عواقبش هراسان.  اوضاع عالم یادآور این بیان مبارک حضرت عبدالبهاء است که می‌فرمایند "روز به روز هرج و مرج در دنیا در ازدیاد است عاقبت به درجه‌ئی رسد که بنیهٴ انسانی را تحمّل نماند آن وقت انتباه رخ دهد."  احبّای ایران که از بدو طلوع صبح هدایت در آن اقلیم مبارک به ردای ایمان مزیّن بوده‌اند البتّه به نصایح و انذارات صریحۀ جمال قدم واقفند، بینش ملهم از تعالیم آن حضرت را کسب نموده‌اند، هم از دلایل عمیق این بحران‌ها مطّلعند و هم با هدایات حضرتش آشنا.

از جمله بزرگ‌ترین مشاکلی که گریبانگیر جمع کثیری از مردم جهان گردیده وضع نابسامان اقتصادی است.  فقدان ضوابط لازم برای تضمین رعایت عدل و انصاف در توزیع منصفانۀ ثروت به اشاعۀ بی‌کاری و فقر منجر گشته، به حدّی که حتّی تأمین مایحتاج ضروری و روزمرّۀ زندگانی را برای قشر بزرگی از مردم دنیا دشوار ساخته است.  عواقب شکاف عمیق بین فقیر و غنی، چه در درون کشورها و چه در بین ملل، قابل وصف نیست.  در این میان، شما بندگان دیرین و باوفای جمال مبین علاوه بر اینکه مانند همگان پیامدها و سختی‌های ناشی از وضعیّت بی‌ثبات کنونی جهان را متحمّلید، در طیّ سالیان متمادی در معرض تضییقات بی‌‌امان و مظالم فراوان نیز بوده‌اید.  این تضییقات و مظالم به منظور تضعیف جامعۀ بهائیان ایران و از جمله فرسودن بنیۀ اقتصادی آن به صورتی منظّم و برنامه‌ریزی شده‌ اعمال گشته و می‌گردد.

حدود یک سال پس از دستگیری و مسجونیّت اعضای محترم هیئت سابق یاران، در پیام مورّخ ۷ شهرالنّور ۱۶۶ بدیع خطاب به احبّای عزیز جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران یادآور شدیم که مراقبت از افراد و خانواده‌هایی که علیرغم تلاش شرافت‌مندانۀ خود به حمایت مالی احتیاج دارند از جمله وظایف مقدّس و ضروری اهل بهاء است و از آن برگزیدگان جمال کبریا خواستیم که در این راه معاضد و مساعد یکدیگر باشند.  آنچه در طیّ سالیان بعد، جامعۀ بهائی ایران در پاسخ به این ندا به منصّۀ ظهور رسانده حقیقتاً محیّر العقول است.  علیرغم فقدان مؤسّسات بهائی و با وجود بی‌عدالتی‌های بی‌شمار و محدودیّت امکانات، افراد و جامعه توانستند با پشتکار و فداکاری و با عشقی خلل‌ناپذیر‌ و خلّاقیّتی بی‌نظیر برای رفع احتیاجات مبرم و اعانت یکدیگر بیش از پیش قیام نمایند.  با تمسّک به حکم مشورت که راهگشای جوامع بشری و حلّال مشکلات عدیده است و با تأمّل و تعمّق در رویکردهای مختلف آن، شما بندگان آستان کبریا به تقویت فرهنگ حمایت متقابل در جامعه کمر بستید و تا حدّ امکان در کمک به رفع مشکلات شغلی، نگهداری از سالمندان و رسیدگی به ملهوفین از یک سو و فراهم کردن تسهیلات مختلف برای کارآموزی، اشتغال، تشکیل خانواده و ادامۀ تحصیلات عالیۀ جوانان از سوی دیگر کوشا گشتید.  آنچه سبب شعف و تمجید بیش از پیش این مشتاقان گشته آن است که حتّی در این شرایط دشوار به امور جامعۀ خود اکتفا ننموده،‌ در مواردی متعدّد و از طرقی متفاوت، با همّتی والا و قلبی پاک و نیّتی خالص حتّی ‌المقدور به یاری همسایگان و سایر هموطنان نیازمند خود نیز برخاستید و با اقدامات خویش مصداق بیان مبارک حضرت بهاءالله در لوح حکمت گشتید که می‌فرمایند "لا تقتصروا الأمور علی منافعكم الشّخصيّة."  البتّه تحمّل مشکلات و صدمات وارده بسیار صعب است و در مواردی حتّی طاقت‌فرسا، ولی از دستآوردهای درخشان جامعۀ بهائی ایران در این سالیان می‌توان از همبستگی عمیق‌تر پیروان جمال قدم، همراهی بیشتر با یکدیگر و بروز ابعاد جدیدی از تعاون اجتماعی و شکوفایی ابتکارِ عمل نام برد.  این جمع اطمینان دارد که آیندگان با اعجاب و تحسین به اقدامات و تجربیّات شما در این دوران خواهند نگریست.

دوستان عزیز، رسالت مقدّسی که جمال اقدس ابهی بر دوش اعضای جامعۀ ممتحن شما گذارده‌اند البتّه به همبستگی جامعه و معاضدت و مساعدت اقتصادی محدود نمی‌گردد.  در این ایّام که یأس و ترس، عالمیان را از شش جهت احاطه نموده و سبب قطع امید بخصوص در بین نسل جوان گشته، الحمد لله شما عزیزان مظهر دلگرمی و اطمینان برای اهل امکانید و در حلقۀ هموطنان و اطرافیان خود چون چراغی تابان، آیت مهر و الفتید و در هر جمعی نماد تحمّل و حسن نیّت، با الهام از تعالیم جمال قدم در گفتمان‌های سازندۀ اجتماعی مشارکت می‌نمایید و هموطنان خویش را یاری می‌دهید تا به بینشی فراسوی مشکلات کنونی نائل آیند، به پرورش قابلیّت و استعداد‌های لازم برای پیشبرد مادّی و معنوی اجتماع خود بپردازند، و با اطمینان و امیدواری در ساختن جامعه‌ای پویا و مترقّی گام بردارند.

البتّه ادای چنین رسالتی ممکن نیست مگر به قوّۀ محبّت ‌الله و ایمان راسخ به تحقّق نوایای الهی در خصوص آیندۀ درخشان ایران و ایرانیان.  شمع ضعیف را بادی خاموش نماید ولی شعلۀ عشق و ایمانی را که در قلوب آن عزیزان مشتعل است تندباد تضییقات سبب اشتعال بیشتر گردد و نور و حرارت شدیدتر.  الحمد لله موفّق به عبودیّت آستان مقدّسش گشته‌اید و قدم در جای اقدام اسلاف قهرمان خویش می‌گذارید ولی ملاحظه نمایید که در سنوات اوّلیّۀ امر مبارک آن سالکان سبیل الهی چه بسا موفّق به مشاهدۀ تأثیرات و نتایج فداکاری‌های خود با دیدۀ عنصری نگشتند امّا شما امروز شاهد تقلیب جمعی در مملکت خویش می‌باشید و رفع شبهات و سوء تفاهمات تاریخی را در مورد امر مبارک در بین بسیاری از هموطنان خود به وضوح و به رأی ‌العین مشاهده می‌نمایید.

پس ای یاران حضرت رحمان، در این ایّام پرافتتان این فرمودۀ مولای مهربان را به صفحۀ دل و جان بسپارید که می‌فرمایند "هر که به ملکوت اللّه پیوست در صون حمایت حضرت بهاءالله است حوادث عالم مادّی چه خوب چه بد مثل امواج دریاست در مرور است بقایی ندارد و سزاوار اهمّیّت نه … اهل ملکوت سرورشان از فیوضات الهیّه است و امیدشان به فضل نامتناهی الهی.  به فیض ملکوت خوشنودند و به الطاف ربّ الجنود مشعوف و مسرور در آتش بلا و مصائب تر و تازه‌اند و در طوفان مشقّت و حوادث راحت و در نهایت آسایش زیرا تکیه به کوهی عظیم دارند و آرامگاه در کشتی از زبر حدید."

این مشتاقان هر بار که به اعتاب مقدّسۀ علیا مشرّف می‌شوند برای آن باسلان برازندۀ میدان استقامت و وفا از حضرت کبریا با نهایت تضرّع استدعا می‌نمایند که تأییدات و امداداتش هر دم شامل فرد فرد شما عزیزان گردد تا در امور زندگی و در تحقّق بخشیدن به اهداف روحانی خویش بیش از پیش موفّق و مؤیّد گردید.

[امضا:  بیت‌ العدل اعظم]
 

پیام خطاب به احبّای مجتمع در نورت دل کائوکا، کلمبیا

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به احبّای مجتمع در نورت دل کائوکا، کلمبیا به مناسبت افتتاح مشرق‌الأذکار (هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۲۲  ژوئیه  ۲۰۱۸

دوستان عزیز و محبوب،

در این برهۀ تاریخی که ابواب اوّلین مشرق‌الأذکار در کشور کلمبیا به روی همگان گشوده می‌شود، با قلبی سرشار از سرور به شما عزیزان تهنیت می‌گوییم.  معبدی که در طیّ چهار سال با جهدی بلیغ ساخته شده اینک آمادۀ ایفای نقشی است که ارادۀ الهی برای آن مقدّر فرموده — مکانی که "منحصراً جهت عبادت پروردگار طرّاحی و کاملاً به این امر اختصاص یافته است" (ترجمه)، "با روح و ریحان و باصفا" است، "سبب الفت قلوب و اجتماع نفوس" است، "تأثیر روحانی دارد" و "سبب اعلاء کلمة اللّه" می‌شود.  جشن امروز فقط به مناسبت اتمام بنای یک ساختمان نیست بلکه نماد پیشرفت مهمّی است در فرایند توسعه‌ای که طیّ چند دهۀ متوالی در این منطقه به ظهور رسیده است.

امر بهائی در بدو ورود به این سرزمین در خاک پربرکتش ریشه دواند.  معدودی نفوس مخلص شجاعانه با گسستن از موانع اجتماعی، خود را در آب حیات این ظهور بدیع مستغرق ساخته سیراب شدند.  آنان بدون تردید دیدگاه متعالی حضرت بهاءالله را برای بهبود و رفاه عالم با جان و دل پذیرفته کوشیدند که قلوب را یکایک به انوار تعالیم مبارکش منوّر سازند.  در میان وزش بادهای شدیدی که سرزمینی را بی‌ثبات و متزلزل می‌نمود، به کاشتن بذر پرداختند.  تلاش‌های خاضعانۀ آنها به منظور پرورش جوانان به صفاتی که از ویژگی‌های مؤمنین وفادار جمال مبارک است و القای تعالیم الهی در زندگی خانوادگی و اجتماعی، منجر به فرایندی آموزشی گردید که هزاران هزار را در بر گرفت.  اگرچه ثمرات زحمات مجدّانۀ تعدادی روزافزون در سراسر کلمبیا مشهود است لکن منطقۀ نورت دل کائوکا منحصراً به این عنایت مفتخر می‌گردد که مقرّ اوّلین مشرق‌الأذکار در آن کشور باشد.

این مشرق‌الأذکار اکنون نشانه‌ای از زیبایی و جمال ذاتی مردم شریف این منطقه است و طرح آن یادآور سرزمین‌ پر بار و ثمرشان، مظهری است از نیروی حاصله از اقدام دسته‌جمعیِ مستمرّ، مرکزی است برای جلب همۀ نفوس مشتاق به تلاش برای تجدید و نوسازی جامعه‌شان، و سرچشمۀ امیدی است برای اعتلای روحانی و مادّی مردمی که شداید تاریخ را تحمّل کرده و با روحیّه‌ای تزلزل‌ناپذیر به پا خاسته‌اند.  شایسته چنان است که همهء مجتمعین در این فضای روحانی به ذکر خالق یکتا پردازند تا "آهنگ مشرق‌الأذکار در سحرگاه به ملأ اعلی رسد و گلبانگ بلبلان الهی اهل ملکوت ابهی را به وجد و طرب آرد."

[امضا: بیت العدل اعظم]

 

پیام ۱ ژوئن ۲۰۱۸

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از از نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی (هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۱  ژوئن  ۲۰۱۸

ارسال از طریق الکترونیکی

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز روحانی،

تحرّک عظیمی که جشن دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله به فعّالیّت‌های نقشۀ پنج‌ساله بخشیده در سراسر جهان واضح و آشکار است.  حال افکار طبعاً به دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب معطوف می‌گردد و اینکه قبل از آن چه باید کرد تا "هر بذری که با چنین مهر و محبّتی در جشن اوّل کاشته شده" بتواند "صبورانه پرورش یابد و به ثمر رسد".  بیت العدل اعظم مقرّر فرموده‌اند نکاتی چند را به اطّلاع برسانیم تا شما را در مشاورات خود در این مورد مساعدت نماید.  متن این نامه را می‌توانید با احبّا در جامعۀ خود به نحو مقتضی در میان گذارید.

چارچوب کلّی برای درک رویکرد عالم بهائی نسبت به هر دو گرامی‌داشت دویستمین سالگرد، قبلاً در نامۀ مورّخ ۱۸ مه ۲۰۱۶ صادره از طرف بیت العدل اعظم خطاب به شما تعیین گردیده است.  این نامه به خصوص حاکی از آن بود که این جشن‌ها باید در سطح محلّی برگزار گردد.  همچنین این نامه هشت دوره بین این دو سالگرد را به عنوان مدّت‌زمانی توصیف می‌نماید که طیّ آن باید بزرگ‌ترین بخش اقدامات لازم برای تکمیل اهداف نقشۀ پنج‌ساله انجام پذیرد.  لذا این کوشش باید تمرکز اصلی احبّا در محدوده‌های جغرافیایی خودشان باشد.  حال، زمان فعّالیّت فشرده‌ای است که هم‌اکنون به خوبی در جریان بوده و کمتر از یک سال و نیم از آن باقی مانده است.  این دوران ارزشمند شامل برگزاری سالگرد دو یوم مقدّس میلاد در سال جاری نیز می‌باشد و این موقعیّت‌های فرخنده فرصت مغتنمی است برای احبّا تا از تجارب فراوانی که سال گذشته در گردهم‌آوری نفوس در جشن‌های محلّی کسب شده بهره گیرند، و جشن‌هایی ترتیب دهند که قلوب را مستبشر و ارواح را منوّر نماید.

تدارک برگزاری دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب مستلزم آگاهی بر آن است که جشن‌های گرامی‌داشت این سالگرد جایگاه خاصّی دارد.  این جشن‌ها فقط دو سال بعد از دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله برگزار می‌شود، و البتّه حضرت باب مبشّر ظهور حضرت بهاءالله بودند.  قبل و بعد از بزرگداشت دویستمین سالگرد اوّل، احبّا با بستگان، دوستان، و آشنایان از اقشار گوناگون در بارۀ حیات و تعالیم جمال مبارک به گفتگو پرداختند.  گفتگوهایی که در رابطه با سالگرد آینده پیش می‌آید از بسیاری جهات ادامۀ همان گفتگوهایی خواهد بود که متمرکز بر هر دو مؤسّس امر مبارک است زیرا عظمت این یوم که حضرت بهاءالله در بارۀ آن فرموده‌اند "امروز روز ديگر است"، از آنجا معلوم می‌شود که فرارسیدن آن را دو مظهر ظهور الهی که ولادت آنان "یک یوم محسوب شده عند الله" اعلام نموده‌اند.  وجود مقدّس حضرت باب بنفسه و ظهور مبارکش که انفصال از نظم کهنۀ موجود را موجب گشت پاسخی بود به ادعیه و تضرّع نسل‌های متمادی که منتظر موعودی بودند که ظهورش در همۀ کتب مقدسه وعده داده شده بود.  با ظهورحضرتش امر ابدی الهی با سرعتی خارق‌العاده تجدید و احیا گردید لیکن با عنوانی که ایشان برای خویش برگزیدند، نشان دادند که وجود حضرتش درگهی است برای یک ظهور برتر که به فرمودۀ حضرت شوقی افندی، ایشان "خود را مُبشّر خاضع آن ملحوظ داشته‌اند." (ترجمه)  مجهودات بهائیان در سراسر عالم برای ترویج امر الهی یادآور انذار مبارک حضرت باب است که صریحاً در کتاب بیان می‌فرمایند "طوبی لمن ينظر الی نظم بهاءاللّه و يشکر ربّه."

با شکل‌گرفتنِ برنامه‌ها برای بزرگداشت دویستمین سالگرد بعدی، بدون تردید نمونه‌های بسیاری از آثار هنری پدیدار می‌گردد که ناشی از تأمّلی عمیق در بارۀ پیدایش متوالی دو مظهر ظهور الهی در افق عالم و نتایج و پیامدهای آن برای حیات عالم انسانی است.  خوب است بدانید که بیت العدل اعظم قصد دارند که بار دیگر فیلم و وب‌سایتی به مناسبت این بزرگداشت آماده گردد.  همچنین در نظر دارند که پیام مخصوصی برای گرامی‌داشت دویستمین سالگرد تهیّه شود.  جزئیّات بیشتر در این باره به موقع خود ارائه خواهد شد.
یکی از ویژگی‌های قابل توجّه بزرگداشت دویستمین سالگردِ قبل تعداد و میزان سپاس و قدردانی نسبت به حضرت بهاءالله و پیام‌های تبریک شخصیّت‌های والامقام و اعضای برجستۀ اجتماع، غالباً در پاسخ به دعوت از آنان برای ابراز منویّات و احساسات خویش بود.  امّا خصوصیّت دویستمین سالگرد دوم کوشش در جهت دریافت چنین بیانیّه‌های عمومی را ایجاب نمی‌کند.  ولی تلاش برای آشنایی بیشتر این نفوس با تعالیم و مبادی امر مبارک و نیز با مجهودات جامعۀ بهائی البتّه به نحوی طبیعی ادامه خواهد داشت.

بیت العدل اعظم در پیام رضوان امسال به دلاوری و جانبازی حضرت باب و پیروانش اشاره نموده‌اند که شرح شورانگیز حیات آن نفوس مقدّسه مطمئنّاً در ماه‌های آینده مجدّداً مطالعه و بازگو خواهد شد.  با توجّه به رویکرد کلّی نسبت به این دویستمین سالگرد، تأمّل در بارۀ علّت یادآوری این وقایع مهیّج که ارزشی بس والاتر از بررسی رویداد‌های تاریخی دارد، حائز اهمّیّت می‌باشد.  شرح فداکاری‌های مؤمنين اوّليّه الهام‌بخش و مشوّق يارانی است که به پاسخگویی به نیازهای امروز امر مبارک مشغولند.  روایت این وقایع به جمیع احبّا کمک می‌کند تا دریابند که با قیام به خدماتی که مورد نیاز این زمان است، در واقع از خصایص نیکِ پیشینیان روحانی خویش پیروی می‌کنند.

اوج درجاتی که اخیراً جامعۀ بهائی در اشتیاق خود برای بزرگداشتی درخور "وجودی بی‌‌همتا در عالم خلقت" به آن نائل آمد هنوز در خاطره‌ها باقی است.  امکانات این جشن دویستمین سالگرد دوم که بسیار به جشن اوّل نزدیک و بر اساس آموخته‌های آن برگزار می‌گردد خارج از حدّ احصا است.  بیت العدل اعظم در اعتاب مقدّسۀ علیا برای همۀ احبّای الهی دعا می‌نمایند که مواهب آسمانی در هر مرحله از مشاورات آنان و در هر قدمی که در سبیل حقّ برمی‌دارند شامل حال‌شان گردد.

با تقدیـم تحیّات
دارالانشاء بیت العدل اعظم

 

پیام ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸

Persian (فارسی)

۴  شهرالکلمات  ۱۷۵
۱۶  ژوئیه  ۲۰۱۸

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب آقای …

دوست عزیز روحانی،

لطفاً مطالب ذیل را به آقای … ابلاغ فرمایید.

مکتوب آن یار ارجمند حاوی سؤالاتی در خصوص حکم دفن اموات در شرایط کنونی در ایران در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۱۸ به بیت العدل اعظم واصل و برای پاسخ به این دایره ارجاع گردید.

مرقوم نموده‌اید که در برخی از مناطق ایران اولیای امور اجازه نمی‌دهند که بهائیان متوفّیٰ در گلستان جاوید همان منطقه به خاک سپرده شوند و اصرار می‌ورزند که خانواده جسد را به گلستان جاوید بلاد مجاور که مستلزم طیّ مسافتی بیش از یک ساعت است انتقال دهند.  سؤال فرموده‌اید که آیا احبّا در آن مناطق مجازند که جسد را به محلّی دورتر از مسافت یک ساعته انتقال دهند یا باید از دفن متصاعدین خود ممانعت نمایند.

معهد اعلی واقفند که مسئولین امور در سال‌های اخیر از صدور اجازهء دفن برای بهائیان متوفّیٰ در برخی از نقاط ایران احتراز کرده‌اند و با این عمل غیر‌ انسانی مشکلات لا‌تحصی‌‌‌ برای احبّا ایجاد نموده‌اند.  بیت العدل اعظم همواره احبّای عزیز را برای احقاق حقوق خود در چارچوب قوانین موجود کشوری تشویق نموده فرموده‌اند علیرغم خصومتی که بعضی از مسئولین امور نسبت به امر مبارک و بهائیان ابراز می‌‌دارند در رفع این بی‌‌‌عدالتی کوشا باشند حتّی اگر در شرایط فعلی در کوتاه‌مدّت نتیجه‌‌ای حاصل نشود.  گزارشات واصله حاکی از پی‌گیری‌های مستمرّ و مجدّانهء یاران الهی در این زمینه می‌‌باشد و نشان می‌‌دهد که این عزیزان جهت تظلّم و دادخواهی به جمیع مراجع مذهبی و مدنی در سطح محلّی، استان و حتّی ملّی با تأکید بر حقوق انسانی و شهروندی خود کوشا بوده‌‌اند.  این ملاقات‌ها در تنویر افکار عمومی تأثیر مثبت داشته و در مواردی تحسین و تمجید بعضی از مسئولین را موجب شده است.  امید وطید آن است که با ادامۀ استقامت و دنباله‌گیری احبّای عزیز و مشورت‌‌های مداوم جهت راه‌‌یابی برای اقدامات مؤثّر، جامعۀ اسم اعظم بتواند مجدّداً عزیزان از دست رفتۀ خود را با ادای احترام کامل و طبق شئون و تعالیم مبارکه به خاک بسپارد.

چنانچه اقدامات و مساعی احبّای عزیز به نتیجه نرسد، در شرایط کنونی در آن اقلیم دفن میّت در منطقه‌ای که بیش از یک ساعت از محلّ درگذشت فرد فاصله دارد بلامانع است مشروط بر اینکه احبّای عزیز با استفاده از تمامی مجراهای قانونی نهایت سعی خود را برای احقاق حقوق حقّۀ خود در انجام وظایف روحانی خویش مجری دارند.

معهد اعلی در اعتاب مقدّسۀ علیا گشایش امور و صبر و استقامت برای احبّای عزیزی که در آن دیار کماکان مورد ظلم و بی‌عدالتی واقع می‌شوند را از آستان جمال اقدس ابهی مسئلت می‌نمایند.

با تقدیـم تحیّات
دارالانشاء بیت العدل اعظم

صفحه‌ها