پیام نوروز ۱۷۹ بدیع

Persian (فارسی)

نوروز ۱۷۹ بدیع

پیروان نیک‌پیمان و صبور حضرت رحمان در سرزمین متبرّک ایران ملاحظه نمایند

ای خواهران و برادران عزیز جان و روان،

در زمانی که این سطور را به میمنت عید نوروز و به مناسبت این روز فیروز خطاب به آن دل‌دادگان جمال جانان می‌نگاریم تا مراتب عشق و محبّت این جمع را به شما عزیزان ابلاغ نماییم، اهل بهاء در سراسر دنیا همّ خود را معطوف به تفکّر و تعمّق در مقتضیات مرحلۀ جدیدی از مجهودات‌شان نموده‌اند و با هم و با هم‌اندیشان و با خیل عظیمی از آنان که بهبود عالم را خواستارند و خیر عالمیان را خواهانند به حشر و نشر و ملاقات و تبادل تجربیّات مشغولند و در بارۀ نحوۀ مشارکت در فرایند تقلیب روحانی و ترویج رفاه جوامع خویش بر مبنای تعالیم محیی عالم در حال شور و مشورتند.  اخبار دریافت شده حاکی از استقبال بی‌سابقۀ یاران الهی و دوستان و یاوران آنان است که صف در صف در همایش‌هایی شرکت می‌نمایند که در نقاط مختلف دنیا و در سطوح متفاوت خصوصاً در سطح محلّی در حال برگزاری‌ است.  این استقبال نشان‌دهندۀ قابلیّت‌های فزایندۀ جامعۀ امر است و نیز نمایان‌گر استعداد روحانی و اشتیاق هر چه بیشتر مردم جهان برای دستیابی به یک حیات پویای روحانی و تحوّلی عمیق در روابط اجتماعی بر مبنای اصل وحدت عالم انسانی.

یک صدۀ کامل از شروع عصر تکوین که با صعود حضرت عبدالبهاء آن وجود بی‌همتا به عالم بالا آغاز گشت می‌گذرد.  رشد جامعۀ امر الله در اوّلین قرن این عصر و گسترش انوارش به دورترین نقاط جهان و اقبال مقبلین‌اش از هر قوم و ملّت و توسعۀ دایرۀ مجهوداتش و ارتقای درجۀ بینش و آگاهی پیروانش در قبال رسالت خویش حقیقتاً عقول انسانی را متحیّر و متعجّب می‌نماید که بعد از غیاب مولای حنون، بندگان حضرتش در سراسر دنیا، آن مشت ضعفا، آن شیفتگان دلبر یکتا، آن دل‌دادگان، آن سوختگان آتش هجران و در حسرتش نالان و پریشان، چگونه با عزمی خلل‌ناپذیر و فداکاری بی‌مثیل موفّق به اجرای نصایح مولای بصیر در الواح نقشۀ ملکوتی شدند و مؤیّد به تحکیم و استقرار امر حضرت پروردگار بر چنین پایه‌ای متین.  براستی تأییدات قطره‌ها را دریا نمود و ذرّه‌ها را جلوۀ آفتاب عطا کرد.

در این حماسۀ نورا سهم عاشقان جمال ابهی و فارسان دلیر حضرت کبریا در مهد مبارک امر خدا بسیار عظیم است و در آینۀ تاریخ مشهود و نام بردن موارد بی‌شمارش طبعاً در این سطور ناممکن و نامقدور.  نهری از جوهر لازم و کوهی از دفتر واجب.  مساعدت آن عزیزان به محافظه و پیشرفت امر الهی در هر مقطع از زمان تا سرحدّ امکان و به رغم هرگونه قید و حصر، لایق تحسین است و ستایش بی‌پایان و بدون شک آیندگان به شرح و تفصیل آن خواهند پرداخت.  در این برهۀ تاریخی تأمّل و تفکّر در نتایج یک قرن کوشش و تلاش یادآور بیان متقن و پرآوازۀ حضرت ولیّ عزیز امر الله است که با برشمردن دست‌آوردهای متعدّد بهائیان جهان به تأثیرات جان‌فشانی احبّای ستم‌دیده و غیور ایران اشاره می‌نمایند و با این بیان مبین، حقیقتی روحانی و سرّی از عوالم غیبی را به تصریح شرح داده می‌فرمایند:  ”… این نیست مگر از تأثیرات نافذۀ علقم جفا که چون عسل مصفّا متغمّسین بحر بلا در آن اقلیم پرابتلا سالیان دراز از دست اولو البغضآء چشیدند.“

آنچه بهائیان جهان در اثر صد سال جهد و تلاش و فداکاری و ایثار و آزمون و یادگیری کسب نموده‌اند که به ویژه در بیست و پنج سال گذشته شکل و هیئتی جدید و سازمان و نظمی بدیع به خود گرفت، آنان را برای ادای رسالت روحانی و اخلاقی بسیار رفیعی آماده ساخته که هدف اصلی‌اش آن است که قوای آسمانی عظیمه‌ای که در هویّت و جوهر امر جمال قدم برای اصلاح عالم نهفته است روز به روز به مقیاسی بیشتر به جلوه و ظهور درآید و به بنای اجتماع کمک نماید.  به اختصار، بروز این قوا به معنای تقلیب عمیق درونی و برونی است و منظور پدیدار شدن خلق و خوی رحمانی، پیدایش سلوک و رفتار شایستۀ مقام انسانی، و تجلّی وحدت و اتّفاق در سطوح گوناگون اجتماعی.  این قوای سازنده و خلّاق مروّج و مسبّب ترقّی روحانی و اخلاقی و فکری انسان‌هاست تا تمرکز بر تعلیم و تربیت مادّی و معنوی نمایند و در علم و دانش و معرفت پیشرفت کنند، نسل جوان در مقام شهروندان خردمند و باوفا مجهّز به مستلزمات خدمت به نوع بشر گردند، اقوام و قبایل و نفوس متنازع متّحد و هم‌افق شوند، اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها بر حول محور وحدت و یگانگی متّفق و هماهنگ شود و این اصل اساسی و سایر تعالیم الهی از طرق عملی در حیات جمعی ظاهر گردد، ارکان اجتماع به مدد ازدیاد تعاون و خیراندیشی و هم‌کاری و هم‌بستگی تحکیم یابد و انسجام اجتماعی تقویت شود، نفوس حکم اعضای یک عائله یابند، جوامع متعالی و مترقّی و متعهّد به وجود آید، فرهنگ اجتماع از این ترقّیات تأثیر پذیرد و آن را منعکس نموده تقویت و افزون نماید، و آن سه عامل اصلی در این اقدام جمعی، یعنی فرد، جامعه و مؤسّسات، هر یک در نفس خویش و در روابط با یکدیگر پیشرفتی شایان نمایند.  علایم ظهور این قوا حتّی در ابتدایی‌ترین اقداماتی که با الهام از تعالیم الهی انجام می‌گردد موجود است امّا در آن نقاط، اعمّ از دهکده‌ها در مناطق روستایی تا محلّه‌ها در شهرهای بزرگ، که مشروع روحانی مراتب برتر پیشرفت را طی نموده و جمع کثیری از نفوس با ندای امر الله برای بنای اجتماع بر اساس تعالیم پروردگار هم‌صدا و هم‌آوا شده‌اند، اکنون حقیقتی است کاملاً آشکار و تأثیراتش بس پدیدار.  در پیام اخیر این جمع مورّخ ٣٠ دسامبر ٢٠٢١، فرایند یادگیری بهائیان جهان در این مسیر و انسجام حوزه‌های عمل جامعۀ اسم اعظم به تفصیل تشریح گشته و ملاحظه نموده‌اید که مرحلۀ جدید مجهودات پیروان حضرت بهاءالله در یک ربع قرن در سراسر دنیا معطوف به یادگیری در بارۀ ظهور این قوای روحانی است و بروز و شکوفایی آثارش در نقاط مختلف عالم.

یکی از مهم‌ترین ترقّیات جامعۀ امر مبارک در سالیان پایانی قرن اوّل عصر تکوین در بی‌شمار نقاط گیتی اینکه پویایی جوانان جامعه و فعّالیّت‌شان نه تنها در تحصیل کمالات و آماده نمودن خویش و ارائۀ خدمات به اجتماع نمایان بوده است بلکه گسترش بسیار چشمگیر ابعاد قیام عاشقانۀ آنان در مقام مشوّق و محرّک، همراه و رهنما، و هادی و حامی سایر افراد جامعه نیز به درجه‌ای رسیده که در اکثر ممالک جهان نسل جوان اکنون در صفّ مقدّم جامعه هم‌گام با دیگران حرکت می‌نمایند و مسئولیّت‌های بیش از پیش بر عهده دارند.  مشاهدۀ این قیام عاشقانه و بروز این شایستگی فزاینده، این جمع را بر آن داشت تا مشارکت آنان‌ را در انتخابات بهائی در سنّ کمتر ممکن نماید.  در حالی ‌که مکتب مادّی‌گرایی در جوامع بشری اعمّ از غربی و شرقی فراتر از هر زمان دیگری نفوس را به تلاش برای دستیابی به خواسته‌های فریبنده و گذرا مشغول و سرگرم می‌دارد، به درستی تابندگی و درخشندگی جوانان بهائی در سالیان اخیر مصداق این بیان جمال مبارک شده است که می‌فرمایند:  ”طوبی از برای نفسی که در اوّل جوانی و ریعان شباب بر خدمت امر مالک مبدأ و مآب قیام نماید و بحبّش مزیّن شود ظهور این فضل اعظم از خلق سموات و ارض است.“

در این زمینه، نگریستن به جوانان عزیز بهائی در خطّۀ مبارک ایران سبب مباهات این مشتاقان می‌گردد.  روحیّۀ استقامت آن عزیزان و تمسّک‌شان به رسالت روحانی خود در مسیر خدمت به وطن مقدّس و مردمانش، علیرغم بی‌رحمی‌های بی‌شمار و بی‌عدالتی‌های بی‌حساب، آنان را سرمشق و الگویی برای جمیع جوانان عالم بهائی نموده است چرا که در میدان عشق و وفای جمال قدم جولان نمودند، هم در کسب خصایل روحانی و تحصیل دانش و بینش کوشا ماندند و هم در ادای مسئولیّت‌ معنوی خویش ساعی شدند.  جوانان دلاور مهد امر الله باید بدانند که فخر عالم بهائی‌اند و مقصد والایی را که حضرت مولی ‌الوری برایشان منظور داشته‌اند به دل و خاطر بسپرند:  ”عبدالبهآء منتظر آنست که هر یک بیشۀ کمالات را شیر ژیان شوید و صحرای فضائل را نافۀ مشکبار باشید.“

حال ای دوستان باوفا و دیرین جمال ابهی، هنگامی که دنیا منقلب است و نظمش متزلزل و مردمانش در بیم و هراس و در معرض خطرات و مشکلات و قلب هر انسان باوجدان دردآگین و سوزناک، هنگامی که عالم بهائی در قبال وضعیّت جهان و جهانیان متعهّد است تا رسالت روحانی و اجتماعی خود را بار دیگر به حدّ اکمل ادا کند و به ترویج فرهنگ صلح و وحدت و سازش و سلام در جمیع آفاق پردازد، مطمئنّیم که آن یاران حضرت یزدان نیز کمر همّت برمی‌بندند تا هر چه بیشتر در مسیر خدمت کوشا ‌گردند و با همکاری با دیگر نفوس خیرخواه، مصمّم به کمک به اجتماع در وطن مقدّس شوند، حلقۀ الفت بگسترند و دایرۀ وحدت بگشایند، در اجرای تعالیم و آموزه‌های پروردگار برای بهبود عالم تلاش کنند و تجربیّات و یادگیری‌هایی را که در این مسیر کسب نموده و می‌نمایند در فضای مناسب با هم‌وطنان نیک‌خواه در میان گذارند، در گفتمان‌های مفید و متنوّع اجتماع مشارکت بیشتر نمایند و با الهام از تعالیم الهی و با اتّکا به تجارب جامعۀ خویش عملی بودن ابعاد مختلف اصول صلح و عدالت را در این عصر مشعشع نمایان کنند، به رفتار و کردار گواه نصایح حضرت پروردگار شوند و به عمل خادم عالم انسانی، توجّه مخصوص به فرهنگ جامعۀ خود نمایند تا تعالیم الهی در حیات فردی و جمعی‌ آنان هر چه بیشتر جلوه نماید و قابلیّت‌ها بیش از پیش شکوفا گردد.  آنچه تحسین این مشتاقان را برمی‌انگیزد این است که یاران آن سامان با وجود انواع محدودیّت‌ها به وظایف روحانی خویش واقفند و تا حدّ امکان سعی در این داشته و دارند که از آموخته‌ها و یادگیری‌های خواهران و برادران روحانی خود در سراسر جهان بهره و نصیب ‌برند.

زینت‌بخش ختام این کلام را بیانی است از حضرت عبدالبهاء که شعلۀ مثل اعلایش در سالی که گذشت در هر دم و آن در قلوب و افکار و اعمال اهل بهاء تابان و فروزان بود.  نطق کوتاهی که در آخرین ساعات سفر پرثمر آن طلعت نورا به خطّۀ امریکا در جمعی از پیروان حضرت کبریا ایراد شد با کلمات ذیل پایان یافت.  ملاحظه نمایید که مرکز میثاق با چه بیانی شیوا اهداف ابدی بهائیان را تعریف فرموده‌اند و وظایف سرمدی مؤمنین را چون شهد چکیده خلاصه نموده‌اند:

باری جمیع فکر شما این باشد که قلوب را مسرور کنید زنهار زنهار قلبی را مکدّر کنید و هر یک از شما باید بقدر امکان بعالم انسانی خدمت کند سبب تسلّی خاطر هر محزونی باشد و هر ناتوانی را معاونت نماید هر فقیری را معین باشد هر بیماری را پرستار باشد هر ذلیلی را سبب عزّت باشد هر خائفی را سبب امنیّت باشد مختصر این است هر یک از شما باید مانند چراغی باشد و انوار فضائل انسانی از او ساطع باشد امین باشد صادق باشد مهربان باشد عفیف باشد عصمت داشته باشد نورانی باشد روحانی باشد ربّانی باشد ملکوتی باشد الهی باشد بهائی باشد.

ای یاران مهربان، فرارسیدن سال نو را به شما عزیزان جان و جمیع مردمان پاک‌دل ایران تبریک می‌گوییم و در اعتاب مقدّسه برای همگان پیوسته به دعا و استدعا مشغولیم که ستیزه‌ها و منازعات پایان یابد و انوار صلح و آشتی بتابد و سراپردۀ یگانگی در قطب آفاق افراخته گردد.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

پیام ۴ ژانویه ۲۰۲۲

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۴  ژانویه  ۲۰۲۲

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

در این لحظات در معیّت مشاورین قارّه‌ای هستیم که اکثرشان در ارض اقدس حاضرند و معدودی که موفّق به حضور نشدند از راه دور به ما پیوسته‌اند و ششمین و آخرین روز کنفرانس‌شان که متمرکز بر نقشۀ نه‌سالۀ آینده است در شرف اتمام می‌باشد.  آنچه می‌توان در بارۀ روح این کنفرانس که در شرکت‌کنندگانش قابل رؤیت است با شما در میان گذاشت بسیار زیاد است.  مشحون از تجارب‌، مشاورین به رأی ‌العین شاهد افزایش قابلیّت در عالم بهائی بوده‌اند و مطمئن از توفیقات بیشتری که شما عزیزان می‌توانید کسب نمایید.  این جمع نمی‌توانست آرزوی بینشی دقیق‌تر و بصیرتی روشن‌تر در بارۀ الزامات نقشۀ بعدی از آنچه در مشاورات این نفوس مخلص و فداکار ملاحظه شد داشته باشد.  امّا این البتّه آغاز کار است.  مشاورین محترم در مراجعت به کشورهای خود در پنج قارّۀ عالم آنچه را فراگرفته‌اند برای شما و کسانی که با شما قائم به خدمتند به ارمغان خواهند آورد.  در حالی که برای این مشروع همگانی عظیم آماده می‌شوید، مشاورین و معاونین‌شان‌ در کنار شما خواهند بود — به خصوص هنگام مشارکت‌تان در موج کنفرانس‌هایی که به زودی در سراسر کرۀ ارض منعقد خواهد گشت، کنفرانس‌هایی که در آن، دعوت عمومی حضرت بهاءاللّه جمع خیرخواهان عالم انسانی را برای تلاش در راه بهبود و اصلاح عالم تحرّک خواهد بخشید.

تقارن شرایط و اوضاع در جهان و در درون امر مبارک این برهه از زمان را برهه‌ای بسیار پراهمّیّت نموده است.  چالش‌های جهانی که اکنون بشریّت با آن رو به روست آزمونی شدید است برای آمادگی نوع انسان جهت کنار گذاشتن منافع شخصی کوتاه‌مدّت و قبول این واقعیّتِ روشن روحانی و اخلاقی که نوع بشر یک خانوادۀ واحد و به هم پیوسته است و یک وطن پرارزش و مشترک را دارا است.  هم‌زمان، پیروان حضرت بهاءاللّه بار دیگر مشغول بررسی امکانات و فرصت‌های موجود برای به ظهور رساندن نیروی اجتماع‌سازی آیین بهائی هستند.  این نقشه آزمونی است برای صبر و استقامت، عزم و اراده، و شدّت محبّت‌شان نسبت به کسانی که در کنارشان زندگی می‌کنند.  آنان در همه جا به پرورش جوامعی کمک خواهند نمود که هدف مشترک دارند و به نیروی اتّحاد برای درمان آلام بشر و تعالی او واقفند.  باشد که در این جوامع هر نفسی مأمن و پناهی جوید و در مجهودات فراوان دوستان برای عبادت و نیایش، برای تعلیم و تربیت، برای تقلیب اجتماعی، و برای توسعۀ جوامع، هر نفسی فضایی برای رشد و خدمت بیابد.  این مشتاقان از زیارت وعدۀ حضرت عبدالبهاء در اهتزازیم که می‌فرمایند:  ”صغیران بزرگوار شوند و بینوایان بانوا گردند اطفال ابناء ملکوت شوند و گمشدگان بوطن الهی پی‌برند“.

زمانی که حضرت بهاءاللّه بشارات مبارکۀ خود را نازل فرمودند، تعداد مؤمنین مخلصی که بتوانند پیام حضرتش را به بشریّت برسانند محدود بود.  الحمد للّه امروز اخلاص دوستان به همان درجه ولی تعدادشان در اوج است.  امید چنانکه قلوب‌شان به قوّت کلام الهی ثابت و راسخ گردد و در هر موقعیّت و در هر محیطی به انوار ملکوتی بدرخشند.  این است ادعیه‌ای که بر زبان خواهیم آورد و آرزویی که در سینه خواهیم داشت هنگامی که امروز برای دعا به نیابت از شما در معیّت مشاورین به روضۀ مبارکه وارد می‌شویم.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

پیام ۳ ژانویه ۲۰۲۲

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به اعضای هیئت معاونت در سراسر جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۳  ژانویه  ۲۰۲۲

دوستان عزیز و محبوب،

امروز، روزی که با اشتیاق فراوان منتظر استقبال از همۀ شما در ارض اقدس و حضورتان در کنفرانس مشترک با هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای بودیم، مایلیم با نگارش این صفحات مراتب تأسّف خود را از اینکه برگزاری این گردهمایی که مدّت‌ها آرزویش را داشتیم به سبب شرایط کنونی جهان امکان‌پذیر نگشت، بیان داریم.  اشواق قلبیّۀ خود را که امیدوار بودیم حضوراً به شما ابراز داریم اکنون باید از راه دور ابلاغ گردد.  امّا بُعد مسافت از شدّت محبّتی که نسبت به تک تک شما عزیزان داریم نمی‌کاهد.

یک‌صد سال پیش در چنین روزی الواح مبارکۀ وصایای حضرت عبدالبهاء برای اوّلین بار قرائت علنی گردید.  مولای حنون در آن سند نفیس تاریخی وظایف حضرات ایادی امر الله را تعیین فرمودند، نفوسی که برای کمک به آنان هیئت‌های معاونت ترویج و صیانت به وجود آمد.  حضرت عبدالبهاء ایادی امر الله را مأمور فرمودند که به ”نشر نفحات اللّه و تربیت نفوس و تعلیم علوم و تحسین اخلاق عموم“ پردازند و تأکید فرمودند که باید مظهر ”تقدیس و تنزیه در جمیع شئون“ باشند به نحوی که ”از اطوار و احوال و کردار و گفتار باید تقوای الهی ظاهر و آشکار باشد.“  زیارت این کلمات در این زمان یاد خدماتی را که هر یک از شما در همۀ عالم بهائی به آن مشغولید در ذهن این مشتاقان زنده می‌کند.  جامعۀ بهائی در سراسر جهان براستی مدیون تمامی مؤسّسۀ مشاورین است که شامل نفوسی می‌شود که طیّ سال‌های گذشته به عنوان مشاورین قارّه‌ای، اعضای هیئت‌ معاونت، و مساعدین قائم به خدمت بوده‌اند.  پیشرفت‌های شگفت‌انگیز دهه‌های اخیر که امروزه در جهان به چشم می‌خورد بدون چنین خدمات خالصانه‌ای از جانب این نفوس امکان‌پذیر نبود.  کمکی حیاتی و ضروری در این پیشرفت‌ها همانا هدایات و تشویق‌های مؤسّسۀ دارالتّبلیغ بین‌المللی بوده است:  موٴسّسه‌ای بیدار و هوشیار، پرشور و با درایت، و کاملاً خستگی‌ناپذیر.

شما عزیزان تا به حال فرصت آشنایی با تمهیدات نقشۀ نه‌ساله را داشته‌اید و در مقتضیات آن تعمّق و تأمّل نموده‌اید.  همانطور که مبرهن است، دامنۀ میادین خدمت مؤمنین در محدوده‌های جغرافیایی خود برای به ظهور رساندن هر چه بیشتر نیروی اجتماع‌سازی آیین بهائی گسترش یافته است.  به همین منوال دامنۀ اموری که شما باید مجدّانه به آن توجّه نمایید نیز گسترش یافته است.  مساعی شما جزء لاینفکّ پرورش قابلیّتِ مشارکت در زمینه‌های مختلفِ مجهوداتِ جامعۀ بهائی است و به همان میزان جزء لاینفکّ کمک به دوستان است تا قابلیّت کسب شده را در عمل به منصّۀ ظهور برسانند.  در پاسخگویی به این دو نیاز و به طور کلّی برای انجام وظایف‌تان برای تعلیم و تربیت و تهذیب اخلاق، شما البتّه تا حدّ زیادی متّکی بر کارآیی فرایند مؤسّسۀ آموزشی می‌باشید.  مؤسّسۀ آموزشی از آغاز تأسیس وسیله‌ای ضروری برای خدمات‌ شما بوده و حمایت پراشتیاق شما برای توسعۀ موٴسّسه نیز به همان اندازه ضرورت داشته است.  بنا بر این مشاهدۀ روح همکاری صمیمانه و چشمگیری که وجه امتیاز روابط شما با همۀ نفوسی است که مسئول هماهنگی مجهودات مؤسّسه هستند، موجب مسرّت عمیق این جمع است.

شرحی را که در پیام خود به مشاورین چند روز پیش ابلاغ نمودیم بدون شک مطالعه نموده‌اید که چگونه باید احبّا را یاری نمایید تا برای هر یک از چالش‌های متعدّدی که در پیگیری نقشه با آن مواجه می‌شوند پاسخی مناسب بیابند.  در این خصوص مطمئنّیم واقفید که هر چقدر تأثیر پند و اندرزهای شما مفید باشد، تأثیر سرمشق بودن شما بیشتر است.  توانایی قابل ملاحظۀ مؤسّسۀ شما این است که مؤمنین را با سطوح مختلف نظم اداری مرتبط می‌سازد و روحیّۀ همکاری را که موجب پیوند آن دو با یکدیگر می‌شود تحکیم می‌کند.  یک وظیفۀ مهم و حیاتی شما این است که آگاهی نسبت به مقصد نظم اداری بهائی را افزایش دهید و به تأسیس و عملکرد صحیح محافل روحانی محلّی جدید کمک نمایید.  ارتباط دوستان را با نقشه‌ها و پروژه‌های مؤسّسات بهائی در سطوح محلّی، منطقه‌ای و ملّی برقرار نگاه می‌دارید و نهایتاً پیوند بین احبّا و بیت العدل اعظم را از طریق تشویق و راهنمایی آنان در مطالعۀ پیام‌های صادره تقویت می‌کنید.  احبّا برای درکی واضح از نقشه و نمونه‌ای از شجاعت در اجرای تمهیداتش به خصوص در نشر نفحات الله به شما ناظرند.  آشنایی عمیق‌تان با واقعیّت اوضاع در محدوده‌های جغرافیاییِ مختلف، توأم با درک کامل‌تان از الزامات پیشبرد امر الله، شما را در موقعیّت مطلوبی قرار می‌دهد تا به مشاورات راجع به چگونگی به ظهور رساندن نیروی اجتماع‌سازی آیین بهائی در هر شرایطی کمکی اندیشمندانه، مبتکرانه، و به موقع ارائه دهید.

علاوه بر موارد فوق مایلیم تأکیدی بر نقش ویژۀ شما در تشویق جوانان بنماییم.  بسیاری از جوانانی که اکنون به کسب پیروزی برای امر الهی موفّقند، به مدد حمایت‌های مشتاقانه و خالصانۀ یک معاون و یا یک مساعد قیام نمودند، آموختند تا به قدرت تأییدات الهیّه متّکی باشند، و دلیرانه به میدان خدمت وارد شوند.  مسئولیّت‌های شما به مراتب وسیع‌تر است و شامل پیشبرد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، تعالی جوانان و تقویت الگوی حیات خانواده می‌باشد، الگویی که موجد ترقّی نسل‌های متوالی از نفوس فداکار و مؤمنین وفادار به حضرت بهاءالله خواهد شد، نفوسی که بهبود عالم انسانی را بر پیشبرد منافع شخصی خود ترجیح می‌دهند.  جوانانی که در سال پایانی نقشۀ نه‌ساله برای تضمین موفّقیّت نهایی آن قائم به خدمت خواهند بود اغلب کودکان جامعه هستند که امروز با عشق به جمال قدم و درک رسالت آن حضرت پرورش می‌یابند.

دوستان عزیز و محبوب، در لحظات دعا و نیایش‌تان به درگاه جمال اقدس ابهی مطمئن باشید که ادعیۀ قلبی این مشتاقان در اعتاب مقدّسۀ علیا به نیابت از شما عزیزان همراه شما است.  باشد که حرکت و سکون شما از هدایات نسایم مشیّت‌ الهی مدد گیرد و امید آنکه خداوند متعال موهبت ابدیِ آن خدمت به آستان مقدّس را که بر طبق ارادۀ‌ غالبۀ او است به شما عنایت فرماید.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

پیام ۱ دسامبر ۲۰۲۱

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۱  دسامبر  ۲۰۲۱

دوستان عزیز و محبوب،

تأمّل در بزرگداشتی که چند روز پیش به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء در ارض اقدس برگزار شد، این مشتاقان را بر آن داشت تا احساس شگفتی و تحسین خود را نسبت به ماهیّت والای این رویداد با شما عزیزان در میان گذاریم.  آستان مقدّس جمال مبارک را شاکر و حامدیم که علیرغم شرایط کنونی جهان و محدودیّت‌های فراوان برای سفر، حدود شش ‌صد نفر نمایندۀ اکثریّت قریب به اتّفاق محافل روحانی ملّی و شوراهای منطقه‌ای بهائی موفّق شدند در مرکز جهانی بهائی در این مراسم تاریخی حضور یابند.  شرکت‌کنندگان در این گردهمایی بی‌نظیر ایّام را در تفکّر و تعمّق در حیات و مثل اعلای مولای محبوب، در وجود مبارک حضرت عبدالبهاء در مقام مرکز میثاق، در الواح مبارکۀ وصایای آن حضرت و در گسترش نظم اداری در طیّ یک قرن، و همچنین در مسافت فوق‌العاده‌ای که عالم بهائی با اجرای نقشۀ ملکوتی پیموده است سپری نمودند.  در سالگرد شب مقدّس صعود هیکل مبارک در حالی که حاضرین در جوار مرقد مقدّسش به دعا و مناجات مشغول بودند فضایی مملوّ از روحیّۀ انقطاع و وفاداری حاکم بود.  عشق حضرت عبدالبهاء این نفوس را به کوه خدا جلب نمود و آنان در مراجعت به ممالک‌شان محبّت بیت العدل اعظم را به مؤسّساتی که نمایندگی‌اش را بر عهده دارند و به همۀ دوستان الهی به ارمغان بردند.

اطمینان داریم که قوای روحانی منبعث از این گردهمایی در جوامع‌تان منتشر شده و الهام‌بخش احبّا خواهد شد که خود را برای سلسله کنفرانس‌های قریب الوقوع جهانی آماده می‌سازند، کنفرانس‌هایی که عالم بهائی را وارد مرحلۀ بعدی نقشۀ ملکوتی خواهد کرد.  این مشتاقان ادعیۀ خالصانۀ قلبی خود را به این منظور به آستان مقدّسش تقدیم می‌نماییم.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

صفحه‌ها