پیام ۴ ژانویه ۲۰۲۲

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۴  ژانویه  ۲۰۲۲

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

در این لحظات در معیّت مشاورین قارّه‌ای هستیم که اکثرشان در ارض اقدس حاضرند و معدودی که موفّق به حضور نشدند از راه دور به ما پیوسته‌اند و ششمین و آخرین روز کنفرانس‌شان که متمرکز بر نقشۀ نه‌سالۀ آینده است در شرف اتمام می‌باشد.  آنچه می‌توان در بارۀ روح این کنفرانس که در شرکت‌کنندگانش قابل رؤیت است با شما در میان گذاشت بسیار زیاد است.  مشحون از تجارب‌، مشاورین به رأی ‌العین شاهد افزایش قابلیّت در عالم بهائی بوده‌اند و مطمئن از توفیقات بیشتری که شما عزیزان می‌توانید کسب نمایید.  این جمع نمی‌توانست آرزوی بینشی دقیق‌تر و بصیرتی روشن‌تر در بارۀ الزامات نقشۀ بعدی از آنچه در مشاورات این نفوس مخلص و فداکار ملاحظه شد داشته باشد.  امّا این البتّه آغاز کار است.  مشاورین محترم در مراجعت به کشورهای خود در پنج قارّۀ عالم آنچه را فراگرفته‌اند برای شما و کسانی که با شما قائم به خدمتند به ارمغان خواهند آورد.  در حالی که برای این مشروع همگانی عظیم آماده می‌شوید، مشاورین و معاونین‌شان‌ در کنار شما خواهند بود — به خصوص هنگام مشارکت‌تان در موج کنفرانس‌هایی که به زودی در سراسر کرۀ ارض منعقد خواهد گشت، کنفرانس‌هایی که در آن، دعوت عمومی حضرت بهاءاللّه جمع خیرخواهان عالم انسانی را برای تلاش در راه بهبود و اصلاح عالم تحرّک خواهد بخشید.

تقارن شرایط و اوضاع در جهان و در درون امر مبارک این برهه از زمان را برهه‌ای بسیار پراهمّیّت نموده است.  چالش‌های جهانی که اکنون بشریّت با آن رو به روست آزمونی شدید است برای آمادگی نوع انسان جهت کنار گذاشتن منافع شخصی کوتاه‌مدّت و قبول این واقعیّتِ روشن روحانی و اخلاقی که نوع بشر یک خانوادۀ واحد و به هم پیوسته است و یک وطن پرارزش و مشترک را دارا است.  هم‌زمان، پیروان حضرت بهاءاللّه بار دیگر مشغول بررسی امکانات و فرصت‌های موجود برای به ظهور رساندن نیروی اجتماع‌سازی آیین بهائی هستند.  این نقشه آزمونی است برای صبر و استقامت، عزم و اراده، و شدّت محبّت‌شان نسبت به کسانی که در کنارشان زندگی می‌کنند.  آنان در همه جا به پرورش جوامعی کمک خواهند نمود که هدف مشترک دارند و به نیروی اتّحاد برای درمان آلام بشر و تعالی او واقفند.  باشد که در این جوامع هر نفسی مأمن و پناهی جوید و در مجهودات فراوان دوستان برای عبادت و نیایش، برای تعلیم و تربیت، برای تقلیب اجتماعی، و برای توسعۀ جوامع، هر نفسی فضایی برای رشد و خدمت بیابد.  این مشتاقان از زیارت وعدۀ حضرت عبدالبهاء در اهتزازیم که می‌فرمایند:  ”صغیران بزرگوار شوند و بینوایان بانوا گردند اطفال ابناء ملکوت شوند و گمشدگان بوطن الهی پی‌برند“.

زمانی که حضرت بهاءاللّه بشارات مبارکۀ خود را نازل فرمودند، تعداد مؤمنین مخلصی که بتوانند پیام حضرتش را به بشریّت برسانند محدود بود.  الحمد للّه امروز اخلاص دوستان به همان درجه ولی تعدادشان در اوج است.  امید چنانکه قلوب‌شان به قوّت کلام الهی ثابت و راسخ گردد و در هر موقعیّت و در هر محیطی به انوار ملکوتی بدرخشند.  این است ادعیه‌ای که بر زبان خواهیم آورد و آرزویی که در سینه خواهیم داشت هنگامی که امروز برای دعا به نیابت از شما در معیّت مشاورین به روضۀ مبارکه وارد می‌شویم.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

پیام ۳ ژانویه ۲۰۲۲

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به اعضای هیئت معاونت در سراسر جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۳  ژانویه  ۲۰۲۲

دوستان عزیز و محبوب،

امروز، روزی که با اشتیاق فراوان منتظر استقبال از همۀ شما در ارض اقدس و حضورتان در کنفرانس مشترک با هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای بودیم، مایلیم با نگارش این صفحات مراتب تأسّف خود را از اینکه برگزاری این گردهمایی که مدّت‌ها آرزویش را داشتیم به سبب شرایط کنونی جهان امکان‌پذیر نگشت، بیان داریم.  اشواق قلبیّۀ خود را که امیدوار بودیم حضوراً به شما ابراز داریم اکنون باید از راه دور ابلاغ گردد.  امّا بُعد مسافت از شدّت محبّتی که نسبت به تک تک شما عزیزان داریم نمی‌کاهد.

یک‌صد سال پیش در چنین روزی الواح مبارکۀ وصایای حضرت عبدالبهاء برای اوّلین بار قرائت علنی گردید.  مولای حنون در آن سند نفیس تاریخی وظایف حضرات ایادی امر الله را تعیین فرمودند، نفوسی که برای کمک به آنان هیئت‌های معاونت ترویج و صیانت به وجود آمد.  حضرت عبدالبهاء ایادی امر الله را مأمور فرمودند که به ”نشر نفحات اللّه و تربیت نفوس و تعلیم علوم و تحسین اخلاق عموم“ پردازند و تأکید فرمودند که باید مظهر ”تقدیس و تنزیه در جمیع شئون“ باشند به نحوی که ”از اطوار و احوال و کردار و گفتار باید تقوای الهی ظاهر و آشکار باشد.“  زیارت این کلمات در این زمان یاد خدماتی را که هر یک از شما در همۀ عالم بهائی به آن مشغولید در ذهن این مشتاقان زنده می‌کند.  جامعۀ بهائی در سراسر جهان براستی مدیون تمامی مؤسّسۀ مشاورین است که شامل نفوسی می‌شود که طیّ سال‌های گذشته به عنوان مشاورین قارّه‌ای، اعضای هیئت‌ معاونت، و مساعدین قائم به خدمت بوده‌اند.  پیشرفت‌های شگفت‌انگیز دهه‌های اخیر که امروزه در جهان به چشم می‌خورد بدون چنین خدمات خالصانه‌ای از جانب این نفوس امکان‌پذیر نبود.  کمکی حیاتی و ضروری در این پیشرفت‌ها همانا هدایات و تشویق‌های مؤسّسۀ دارالتّبلیغ بین‌المللی بوده است:  موٴسّسه‌ای بیدار و هوشیار، پرشور و با درایت، و کاملاً خستگی‌ناپذیر.

شما عزیزان تا به حال فرصت آشنایی با تمهیدات نقشۀ نه‌ساله را داشته‌اید و در مقتضیات آن تعمّق و تأمّل نموده‌اید.  همانطور که مبرهن است، دامنۀ میادین خدمت مؤمنین در محدوده‌های جغرافیایی خود برای به ظهور رساندن هر چه بیشتر نیروی اجتماع‌سازی آیین بهائی گسترش یافته است.  به همین منوال دامنۀ اموری که شما باید مجدّانه به آن توجّه نمایید نیز گسترش یافته است.  مساعی شما جزء لاینفکّ پرورش قابلیّتِ مشارکت در زمینه‌های مختلفِ مجهوداتِ جامعۀ بهائی است و به همان میزان جزء لاینفکّ کمک به دوستان است تا قابلیّت کسب شده را در عمل به منصّۀ ظهور برسانند.  در پاسخگویی به این دو نیاز و به طور کلّی برای انجام وظایف‌تان برای تعلیم و تربیت و تهذیب اخلاق، شما البتّه تا حدّ زیادی متّکی بر کارآیی فرایند مؤسّسۀ آموزشی می‌باشید.  مؤسّسۀ آموزشی از آغاز تأسیس وسیله‌ای ضروری برای خدمات‌ شما بوده و حمایت پراشتیاق شما برای توسعۀ موٴسّسه نیز به همان اندازه ضرورت داشته است.  بنا بر این مشاهدۀ روح همکاری صمیمانه و چشمگیری که وجه امتیاز روابط شما با همۀ نفوسی است که مسئول هماهنگی مجهودات مؤسّسه هستند، موجب مسرّت عمیق این جمع است.

شرحی را که در پیام خود به مشاورین چند روز پیش ابلاغ نمودیم بدون شک مطالعه نموده‌اید که چگونه باید احبّا را یاری نمایید تا برای هر یک از چالش‌های متعدّدی که در پیگیری نقشه با آن مواجه می‌شوند پاسخی مناسب بیابند.  در این خصوص مطمئنّیم واقفید که هر چقدر تأثیر پند و اندرزهای شما مفید باشد، تأثیر سرمشق بودن شما بیشتر است.  توانایی قابل ملاحظۀ مؤسّسۀ شما این است که مؤمنین را با سطوح مختلف نظم اداری مرتبط می‌سازد و روحیّۀ همکاری را که موجب پیوند آن دو با یکدیگر می‌شود تحکیم می‌کند.  یک وظیفۀ مهم و حیاتی شما این است که آگاهی نسبت به مقصد نظم اداری بهائی را افزایش دهید و به تأسیس و عملکرد صحیح محافل روحانی محلّی جدید کمک نمایید.  ارتباط دوستان را با نقشه‌ها و پروژه‌های مؤسّسات بهائی در سطوح محلّی، منطقه‌ای و ملّی برقرار نگاه می‌دارید و نهایتاً پیوند بین احبّا و بیت العدل اعظم را از طریق تشویق و راهنمایی آنان در مطالعۀ پیام‌های صادره تقویت می‌کنید.  احبّا برای درکی واضح از نقشه و نمونه‌ای از شجاعت در اجرای تمهیداتش به خصوص در نشر نفحات الله به شما ناظرند.  آشنایی عمیق‌تان با واقعیّت اوضاع در محدوده‌های جغرافیاییِ مختلف، توأم با درک کامل‌تان از الزامات پیشبرد امر الله، شما را در موقعیّت مطلوبی قرار می‌دهد تا به مشاورات راجع به چگونگی به ظهور رساندن نیروی اجتماع‌سازی آیین بهائی در هر شرایطی کمکی اندیشمندانه، مبتکرانه، و به موقع ارائه دهید.

علاوه بر موارد فوق مایلیم تأکیدی بر نقش ویژۀ شما در تشویق جوانان بنماییم.  بسیاری از جوانانی که اکنون به کسب پیروزی برای امر الهی موفّقند، به مدد حمایت‌های مشتاقانه و خالصانۀ یک معاون و یا یک مساعد قیام نمودند، آموختند تا به قدرت تأییدات الهیّه متّکی باشند، و دلیرانه به میدان خدمت وارد شوند.  مسئولیّت‌های شما به مراتب وسیع‌تر است و شامل پیشبرد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، تعالی جوانان و تقویت الگوی حیات خانواده می‌باشد، الگویی که موجد ترقّی نسل‌های متوالی از نفوس فداکار و مؤمنین وفادار به حضرت بهاءالله خواهد شد، نفوسی که بهبود عالم انسانی را بر پیشبرد منافع شخصی خود ترجیح می‌دهند.  جوانانی که در سال پایانی نقشۀ نه‌ساله برای تضمین موفّقیّت نهایی آن قائم به خدمت خواهند بود اغلب کودکان جامعه هستند که امروز با عشق به جمال قدم و درک رسالت آن حضرت پرورش می‌یابند.

دوستان عزیز و محبوب، در لحظات دعا و نیایش‌تان به درگاه جمال اقدس ابهی مطمئن باشید که ادعیۀ قلبی این مشتاقان در اعتاب مقدّسۀ علیا به نیابت از شما عزیزان همراه شما است.  باشد که حرکت و سکون شما از هدایات نسایم مشیّت‌ الهی مدد گیرد و امید آنکه خداوند متعال موهبت ابدیِ آن خدمت به آستان مقدّس را که بر طبق ارادۀ‌ غالبۀ او است به شما عنایت فرماید.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

پیام ۱ دسامبر ۲۰۲۱

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۱  دسامبر  ۲۰۲۱

دوستان عزیز و محبوب،

تأمّل در بزرگداشتی که چند روز پیش به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء در ارض اقدس برگزار شد، این مشتاقان را بر آن داشت تا احساس شگفتی و تحسین خود را نسبت به ماهیّت والای این رویداد با شما عزیزان در میان گذاریم.  آستان مقدّس جمال مبارک را شاکر و حامدیم که علیرغم شرایط کنونی جهان و محدودیّت‌های فراوان برای سفر، حدود شش ‌صد نفر نمایندۀ اکثریّت قریب به اتّفاق محافل روحانی ملّی و شوراهای منطقه‌ای بهائی موفّق شدند در مرکز جهانی بهائی در این مراسم تاریخی حضور یابند.  شرکت‌کنندگان در این گردهمایی بی‌نظیر ایّام را در تفکّر و تعمّق در حیات و مثل اعلای مولای محبوب، در وجود مبارک حضرت عبدالبهاء در مقام مرکز میثاق، در الواح مبارکۀ وصایای آن حضرت و در گسترش نظم اداری در طیّ یک قرن، و همچنین در مسافت فوق‌العاده‌ای که عالم بهائی با اجرای نقشۀ ملکوتی پیموده است سپری نمودند.  در سالگرد شب مقدّس صعود هیکل مبارک در حالی که حاضرین در جوار مرقد مقدّسش به دعا و مناجات مشغول بودند فضایی مملوّ از روحیّۀ انقطاع و وفاداری حاکم بود.  عشق حضرت عبدالبهاء این نفوس را به کوه خدا جلب نمود و آنان در مراجعت به ممالک‌شان محبّت بیت العدل اعظم را به مؤسّساتی که نمایندگی‌اش را بر عهده دارند و به همۀ دوستان الهی به ارمغان بردند.

اطمینان داریم که قوای روحانی منبعث از این گردهمایی در جوامع‌تان منتشر شده و الهام‌بخش احبّا خواهد شد که خود را برای سلسله کنفرانس‌های قریب الوقوع جهانی آماده می‌سازند، کنفرانس‌هایی که عالم بهائی را وارد مرحلۀ بعدی نقشۀ ملکوتی خواهد کرد.  این مشتاقان ادعیۀ خالصانۀ قلبی خود را به این منظور به آستان مقدّسش تقدیم می‌نماییم.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

تجلیلی از حضرت عبدالبهاء

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۲۷  نوامبر  ۲۰۲۱
ارسال از طریق الکترونیکی
محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

تجلیلی از حضرت عبدالبهاء

بیت العدل اعظم مقرّر فرمودند متن تجلیل آن هیئت از حضرت عبدالبهاء را که چند ساعت پیش در مراسم یادبود صدمین سال صعود هیکل مبارک در مرکز جهانی بهائی قرائت گردید برای شما ارسال گردد.  لطفاً آن را به اطّلاع احبّا برسانید.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

ضمیمه دارد

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

*  *   *

ترجمه‌ای از

تجلیلی توسّط بیت العدل اعظم

به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

صد سال از صعود روح پرفتوح حضرت عبدالبهاء به مقرّ سرمدیش می‌گذرد.  تولّد مبارکش با طلوع عصر رسولی امر الهی مقارن و صعود آن حضرت غروب خورشید آخرین عهد آن عصر را گواه بود.  برای این حقیقت که وجود حضرت عبدالبهاء تا چه حد تجلّی‌گاه قوای روحانی اتّحاد و اتّفاق بود شاهدی گویاتر از صحنۀ مراسم تشییع عرش مبارک قابل تصوّر نیست، صحنۀ جمعیّتی عظیم از مردم ماتم‌زده از هر قوم و آیین این سرزمین که گرد هم آمدند تا در فقدان و فرقتی که جمعاً و مشترکاً احساس می‌کردند سوگواری نمایند.  در زمان حیات عنصری هیکل مبارک بسیاری از نفوسی که به امر مبارک اقبال نمودند صرفاً با نظارۀ آن حضرت مجذوب روح تعالیم الهی گردیدند.  امروز هم اگر بخواهیم زندگی خود را با روح همان تعالیم منطبق نماییم به مثل اعلای آن مولای حنون که گفتار و رفتارش بازتاب نور ساطع از ظهور حضرت بهاءالله بود می‌نگریم.

از هر جهت که بنگریم مثل اعلای آن حضرت جنبۀ اصلی هویّت بهائی است.  هر یک از پیروان حضرت بهاءالله برای درکی بهتر از نحوۀ نشر انوار آیین الهی و بیدار کردن استعدادهای روحانی اطرافیان، به حضرت عبدالبهاء به عنوان سرمشق توجّه می‌نماید.  نصایح خود طلعت میثاق را که می‌فرماید مبلّغ باید ”بی‌نهایت متأثّر باشد “تا کلامش ”تأثیر کند“ و در عین حال ”در نهایت خضوع و خشوع باشد “تا بتواند ”بآهنگ ملأ اعلی تبلیغ کند“ را می‌توان به آسانی در شرح حیات نفوس بیشماری یافت که در اثر مصاحبت با حضرتش تقلیب گردیدند.  چه درس‌ها می‌توان آموخت از اینکه چگونه هیکل اطهر تعالیم الهی را به نفوس مختلف و بدون توجّه به هرگونه تفاوت اعمّ از وضع ظاهر، زبان، رسم و عقیده معرّفی نمود و حلقۀ وحدت و اتّحاد را دائماً وسعت بخشید.  فراگیری محبّت بی‌دریغ آن حضرت جامعه‌ای را به وجود آورد که حتّی در آن زمان می‌توانست براستی ادّعا نماید که اقشار مختلف اجتماع را در بر گرفته است.  مهر و محبّت آن حضرت حیات جدید اعطا می‌کرد، تربیت می‌نمود، الهام می‌بخشید، بیگانگی را می‌زدایید و همگان را به خوان نعمت حضرت احدیّت دعوت می‌نمود.  امروز هر یک از مجهودات جامعه‌سازی، هر فعّالیّت آموزشی و هر ارتباط و تماس با اجتماع با این امید صورت می‌گیرد که اقدامات ‌ما نیز نشانه‌ای از همان محبّتی باشد که آن هیکل مبارک بی‌دریغ نسبت به همگان ابراز می‌داشت.  این چنین اقداماتی براستی بهترین تجلیلی است که در این صدمین سالگرد و در هر روز بعد از آن می‌توان به ساحت آن حضرت تقدیم نمود.

درگاه حضرت بهاءالله را شاکر و سپاس‌گزاریم که نه تنها معیاری از اخلاص، فداکاری و تقوا در تعالیم الهی به دنیا اعطا نموده تا نفوس بتوانند برای همیشه از آن الهام گیرند، بلکه هیکل مبارک حضرت عبدالبهاء را به عنوان مثل اعلی به ودیعه گذاشت تا بدانیم چگونه می‌توان بر طبق آن معیار زندگی کرد.  در حالی که بشر با بحران‌های پی در پی رو به روست جامعۀ اسم اعظم هم که ناگزیر در معرض همین آشوب‌ها است از این مزیّت بهره‌مند است که سرمشقی چون حضرت عبدالبهاء در پیش رو دارد.  هیچ خطری آن حضرت را از انجام مأموریّتش بازنداشت و هیچ مانعی، چه در رسیدگی به نیازهای فوری روز و چه در تهیّۀ تمهیدات برای آینده، ایشان را منع ننمود.  دشمنی و مخالفت و حوادث عالم آن مولای بی‌همتا را از مسیرش منحرف نساخت.  در نهایت سکون و قرار و وقار و بدون تشویش از برخورد با موانع، پذیرای مشقّت و بلا در سبیل الهی بود.  چه بی‌رحمانه حملاتی که متوجّه حضرتش بود و چه جان‌گداز آن وزن گرانی که تحمّل ‌می‌نمود.  بیان خواهر عالیقدر آن حضرت را به یاد می‌آوریم که اینگونه شهادت می‌دهد ”در نیمۀ شب آه سوزان از قلب اطهر مرتفع و در سحرگاهان لحن بدیع مناجات بمسامع اهل علّیّین متواصل“.

گذشت زمان از حسّ حیرت و شگفتی ما نسبت به ”شخصیّتی که نه فقط در دور حضرت بهاءاللّه بلکه در سراسر تاريخ اديان مقام فريد و وحيدی را داراست“ (ترجمه) نکاسته است، همانطور که حضرت شوقی افندی تأکید فرموده‌اند:

حضرت عبدالبهاء در رتبۀ اولی مرکز و محور عهد و ميثاق بی‌مثيل و جامع حضرت بهاءاللّه و اعلی صنع يد عنايتش و مرآت صافی انوارش و مثل اعلای تعاليم و مبيّن مصون از خطای آياتش و جامع جميع کمالات و مظهر کلّيّهء صفات و فضایل بهائی و غصن اعظم منشعب از اصل قديم و غصن الأمر و حقيقت من طاف حوله الأسماء و مصدر و منشأ وحدت عالم انسانی و رايت صلح اعظم و قمر سماء اين شرع مقدّس بوده و اِلی الأبد خواهد بود و نام معجزشيم عبدالبهاء به نحو اتم و اکمل و احسن جامع جميع اين نعوت و اوصاف است.  و اعظم از کلِّ اين اسماء عنوان منيع ”سرّ اللّه“ است که حضرت بهاءاللّه بنفسه المقدّس در توصيف آن حضرت اختيار فرموده‌اند و با آنکه این عنوان به هيچ وجه انتساب مقام رسالت به آن حضرت را توجیه نمی‌کند مع الوصف حاکی از آن است که چگونه خصایص متباینۀ متعلّق به کینونت بشری و علم و کمالات فوق بشری در وجود حضرت عبدالبهاء ممزوج و متّحد گشته است. (ترجمه)

همکاران عزیز و محبوب:  دعوت این مشتاقان از شما عزیزان برای حضور در ارض اقدس نه فقط برای بزرگداشت یادبود حضرت عبدالبهاء و یادآوری بلایای وارده بر آن وجود نازنین و توفیقات درخشان دوران حیات مبارکش است بلکه برای این نیز می‌باشد که شما هم به همراه ما، خود و جوامع خویش را بار دیگر وقف خدمت مجدّانه به این امر اعظم نمایید، امری که مرکز میثاق امر بهاء وجود و هستی خویش را در راه آن فدا نمود.  حضرت عبدالبهاء در اجرای وظایف مقدّسی که جمال مبارک به آن حضرت محوّل فرموده بودند دو منشور جلیل به عالم بهائی مرحمت فرمود که از آن زمان هادی پیشرفت و توسعۀ امر الله بوده است.  یکی الواح نقشۀ ملکوتی بود که از طریق آن کلام الهی در هر سرزمینی انتشار یافته است و دیگری الواح مبارکۀ وصایا که فرایند استقرار نظم اداری را به جریان انداخت.  حال در پایان اوّلین قرن عصر تکوین و در آغاز سلسلۀ جدیدی از نقشه‌های جهانی، پیشرفت روزافزون نقشۀ ملکوتی مولای حنون را به وضوح مشاهده می‌نماییم.  بسط و تحوّل ارگانیک نظم اداری طیّ صد سال گذشته با تأسیس شبکۀ بسیار وسیعی از مؤسّسات و نهادها، از سطح بین‌المللی تا محلّی، به خوبی آشکار و نمایان است، مؤسّساتی که روح امر مبارک را جهت می‌بخشند و مجهودات جامعۀ جهانی بهائی را هدایت و حمایت می‌نمایند.  عهد و میثاقی که حضرت عبدالبهاء مرکز آن بود بمنزلۀ حصنی حصین همچنان باقی و برقرار است.  این مشتاقان از مشاهدۀ اینکه چگونه قوّۀ میثاق همۀ مؤمنین را به سوی یک رسالت مشترک رهنمون می‌سازد و حافظ اتّحاد پویایی است که موجب پرورش مستمرّ جامعۀ مؤمنین می‌گردد، بسیار شادمانیم.

تأمّل در شخصیّت حضرت مولی الوری و درک اقتدار همه‌جانبۀ آن حضرت که با صبر و شکیبایی و درایت و فراستی بی‌پایان همراه بود، حکمت‌ بالغۀ هیکل مبارک که تحت هر شرایطی نمایان بود، رأفت و شفقت بی‌نهایت آن طلعت نورا و محبّت بی ‌حد و ‌حصر او که هر نفس آزاده‌ای می‌تواند آن را احساس کند، موجد حیرت و احترامی بی‌منتها است.  امّا هر تلاشی برای ستایش خصایص بی‌نظیر و بی‌بدیل آن طلعت بی‌مثال با به یاد آوردن اینکه آن مولای حنون هرگز طالب تمجید و تکریم یا سپاس و قدردانی دنیوی نبود مهار می‌گردد.  لذا خود را ملزم می‌دانیم این چنین گواهی دهیم:  ای محبوب قلوب همگان، ای حضرت عبدالبهاء، تمامی وجود مبارکت عبودیّت بود، ”عبودیّت محضهٴ صرفهٴ حقیقیّهٴ ثابتهٴ راسخهٴ واضحه من‌دون تأویل و تفسیر و تلویح و تشریح.“  کلمات باقی‌مانده کلماتی است برای بیان تعهّد‌مان به آن طلعت نورایت و سوگند تمسّک به عهد و میثاقی که با حکمت بالغه‌ات اعلان کردی و از حقّانیّتش دفاع نمودی، و برای ابراز اطاعت‌مان با دل و جان از هدایات و منویّات ابدیّه‌ات و از بیانات و نصایح مشفقانه‌ات.  جامعۀ بهائی در سراسر عالم نيز همین تعهّد را از طریق استقامت و تلاش‌های مجدّانه در راه اجرای مأموریّتی که در این زمان به آن سپرده شده نمایان ساخته است.  مشاهدۀ كوشش این جامعه برای پیروی از مثل اعلایت، كلمات مبارکت را به خاطر این جمع می‌آورد که فرموده‌ای:

ای یاران الحمد للّه علم توحید در جمیع اقالیم بلند است و آهنگ ملکوت ابهی مرتفع از ملأ‌ اعلی اسرافیل الهی در قلب آفاق نغمهٴ یا بهآء الابهی زند و قوّهٴ کلمة اللّه روح حقیقی بجسد امکان بخشد پس ای یاران وفا باید کل در جانفشانی و خدمت آستان الهی و عبودیّت درگاه حضرت نامتناهی سهیم و شریک عبدالبهاء گردید اگر باین موهبت کبری موفّق شوید در اندک زمانی آفاق بتمامه اقلیم اشراق گردد و دلبر وحدت عالم انسانی در نهایت دلربائی جلوه در قطب امکان نماید اینست آرزوی عبدالبهاء اینست منتهی آمال اهل وفا و علیکم البهآء الابهی.

صفحه‌ها