پیام ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۲۵  نوامبر  ۲۰۲۰

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

با محبّت بی‌پایان تحیّات صمیمانۀ خود را در این روز پرمیمنت به شما عزیزان ابلاغ می‌داریم که فرصتی است برای تفکّر در قوّۀ عهد و میثاق، قوّه‌ای که "در جسم امکان نابض است" و موجد پیوندهای پایدار عشق در بین مؤمنین.  شواهد این قوّۀ پویا را طیّ ماه‌های بعد از عید سعید رضوان در وحدت عمل و اقدامات پیروان جمال اقدس ابهی مشاهده نموده‌ایم، اقداماتی که مدبّرانه توسّط مؤسّسات امر الله در هر قارّه و کشور رهبری شده است.  احبّای عزیز در همه جا با خلّاقیّت ویژه و عزم راسخ به تأمین نیازهای جهان دردمند پرداخته‌اند.  استقامت و تعهّد خلل‌ناپذیر و مستمرّ شما در قبال همۀ مشکلات به جهت رفاه اطرافیان‌تان مایۀ امید فراوان این جمع گشته است.  امّا جای تعجّب نیست که در برخی نواحی دیگر، چشمه‌های امید در بین عموم رو به تحلیل رفته است چون در میان مردم جهان این آگاهی رو به افزایش است که چالش‌های دهه‌های آینده جزو پراضطراب‌ترین چالش‌هایی خواهد بود که تا کنون خاندان بشری با آن رو به رو گشته است.  بحران بهداشتی کنونی فقط یکی از این چالش‌ها است که شدّت هزینۀ نهایی و پیامدهای آن، هم از نظر تلفات و هم از نظر معیشت، هنوز نامعلوم است.  تلاش‌های شما در جهت معاضدت و حمایت یکدیگر در جامعۀ امر و نیز خواهران و برادران‌تان در اجتماع مطمئنّاً باید ادامه یابد و در بعضی نقاط گسترش پیدا کند.

در حالی که بشریّت زیر تازیانۀ این طوفان‌های خشمگین قرار گرفته، سفینۀ امر الله آمادۀ حرکت در مسیر یک سلسله نقشه‌هایی است که آن را به آغاز قرن سوّم دور بهائی سوق خواهد داد و قابلیّت جامعۀ بهائی را برای متحقّق ساختن قوای اجتماع‌سازی امر الهی به نحو قابل ملاحظه‌ای تقویت خواهد کرد.  همانطور که آگاهید اوّلین نقشه در این سلسلۀ جدید فقط یک سال طول خواهد کشید.  این دوازده ماه در کشورهایی که شرایط موجود مانع از آن گشته که جوامع ملّی تا قبل از رضوان ۲۰۲۱ برنامه‌های فشردۀ رشد را به تعداد مورد نظرشان ایجاد نمایند، وقت بیشتری برای انجام این کار فراهم خواهد نمود.  هر کجا هم که فرایند رشد شدّت یافته، این سال فرصتی است برای تحکیم توفیقات حاصلۀ نقشۀ کنونی و در عین حال ترویج شرایط لازم برای پذیرش نفوس بیشتر و بیشتر به آغوش جامعه‌ای که صفات مشخّصه‌اش استقامت و برون‌نگری است.  از جوامع قوی‌تر در سطوح ملّی، منطقه‌ای، و محدودۀ جغرافیایی انتظار داریم که به جوامع کم‌تجربه‌تر کمک کنند.  هر جامعه ضمن تلاش‌های این یک سال باید از استعدادهای نهفته‌ و استفاده‌ نشده‌ای که دارد بهره گیرد و بر آنچه که مانع رشد است غلبه نموده آمادۀ برآوردن نیازهای آینده گردد.  زیرا در بستر یک جامعۀ شکوفا، به خصوص در یک مرکز فعّاليّت فشرده در یک روستا یا محلّه، و با بذل توجّه لازم به هر یک از عناصر چارچوب نقشه است که آن عناصر به نحو آشکارتری منسجم و مرتبط و موجب افزایش قوای جامعه در میدان عمل می‌شود.

نقشۀ آینده علاوه بر تدارک پیشرفت در محدوده‌های جغرافیایی در همه جا، مصادف است با صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء، سالی برای تأمّل عمیق بر حیات مبارکش و قوّۀ عهد و میثاقی که هیکل اطهر مرکز آن می‌باشد.  برگزاری این سالگرد بی‌تردید افراد و جوامع را بر آن خواهد داشت که در بارۀ اهمّیّت آن لحظۀ پراحساس و اندوه‌بار تفکّر و تعمّق نمایند که حضرت مولی ‌الوری، سرّ الله الاقوم، عالم فانی را ترک نمود.  صعود آن حضرت، بهائیان آن زمان را از حضور نفس نفیسی محروم نمود که مرکز توجّه، عشق و وفاداری عمیق‌شان بود.  برای مؤمنین این عصر، آن هیکل انور هنوز همان وجود بی‌نظیر و مثیل است که در گفتار و کردار تجسّم کامل تعالیم اب بزرگوارش بود و میثاق حضرت بهاءالله به واسطۀ وجود مبارکش "اعلان گردید و از حقّانیّتش دفاع شد". (ترجمه)  این جمع همچنین آگاه است که سال آینده صدمین سالی است که الواح وصایای مبارکش، آن سند "عظیم"، "تاریخی" و "جاودان" نظم اداری را "تأسیس نمود، خصوصیّاتش را تعیین کرد و فرایندهایش را به حرکت آورد". (ترجمه)  "این نظم همان طرح مدنیّت الهیّه‌ای است که مقدّر است شریعت غرّای حضرت بهاءالله را در بسیط زمین مستقر سازد." (ترجمه)  این نظم "بی‌نظیر" و "الهی"، این "بنیان عظیم الشّأن اداری" به ید قدرت معمار جلیلش به منظور تداوم میثاق و هدایت قوای روحانی امر الهی ابداع گشته بود. (ترجمه)  بنا بر این بدیهی است که یوم میثاق در سال آینده، دقیقاً دوازده ماه از امروز، مقطعی بسیار پرمفهوم خواهد بود.  از محافل ملّی دعوت می‌کنیم که با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشورشان، در مورد چگونگی بزرگداشت این دو روز بسیار نزدیک به هم تصمیم بگیرند.

در عین حال تمهیدات مجدّانه در ارض اقدس برای برگزاری صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء ادامه دارد که امید است نمایندگان محافل روحانی ملّی و شوراهای منطقه‌ای بهائی در آن حضور یابند.  و همچنین برنامه‌ریزی برای تشکیل کنفرانس هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای و اعضای هیئت معاونت در ژانویه ۲۰۲۲ که با گذشت یکصد سال از اوّلین قرائت عمومی الواح وصایای مولای حنون مصادف خواهد بود، در حال تدارک است.  اوضاع جهان ممکن است موجب تغییر برنامه‌ها برای این گردهمایی‌ها‌ در مرکز جهانی گردد، امّا هر چه پیش آید شکّی نداریم که مجهودات جوامع محلّی در سراسر جهان برای برگزاری شایستۀ یادبود صعود حضرت عبدالبهاء در صدمین سالگردی که در پیش است و تجلیل یوم میثاق محرّک قوای خلّاقه‌ای خواهد بود که برای آغاز مرحلۀ بعدی نقشۀ صغیر الهی مورد نیاز است، زمانی که قادر متعال نیز اجرای نقشۀ کبیر خود را برطبق ارادۀ قاطع و انکارناپذیرش به پیش می‌برد.

شدت تحرّکی که مطمئنّاً با هر دورۀ سه ماهۀ نقشۀ یک‌ساله ایجاد خواهد شد با انتشار دو فیلم جدید افزایش بیشتری خواهد یافت.  اوّلین فیلم که در زمان برگزاری مراسم یادبود صدمین سالگرد ارائه خواهد شد تصویری است از وجود مبارک حضرت عبدالبهاء.  این فیلم علاوه بر گرامی‌داشت حیات و مساعی آن حضرت، نشان خواهد داد که چگونه هیکل انور با گفتار و کردار مدافع وحدت عالم انسانی بودند، عقاید منسوخه و تعصّبات زمان را به چالش کشیدند، و به روند ایجاد وحدت و یگانگی که تا به امروز ادامه دارد تحرّک بخشیدند.  کوتاه‌مدّتی بعد، فیلم دوم بازتابی خواهد بود از پایان قرن اوّل عصر تکوین که از ارتفاعاتی که جامعۀ بهائی به آن ارتقا یافته نظاره می‌شود، ارتفاعاتی که اینک جامعۀ اسم اعظم می‌تواند از آن به افق‌های جدید بنگرد.

اهمّیّت رویدادهای شاخص نقشۀ یک‌ساله ویژگی بی‌نظیری به آن خواهد بخشید، اقدامات در حال اجرا در محدوده‌های جغرافیایی را تقویت خواهد کرد و این یک سال را فرصتی مغتنم خواهد ساخت برای تدارک مجهوداتی جهانی‌ که در پی است.  اکنون با احساساتی سرشار از امید و سرور اعلام می‌داریم که عالم بهائی در رضوان سال ۲۰۲۲ یک نقشۀ نه‌ساله را آغاز خواهد کرد.  مقتضیات و تمهیدات آن بعداً اعلام خواهد شد امّا مدّت نقشه از هم‌اکنون نشانی بارز از وسعت چشم‌انداز آن می‌باشد.  انشاءالله برگزاری یک سلسله کنفرانس‌هایی که در طیّ چندین ماه در سراسر عالم تشکیل می‌گردد منادی این نقشه خواهد بود.

تا حدّی که می‌توان پیش‌بینی نمود، این مسیری است که جامعۀ بهائی در صدد طی کردن آن است.  حال از شما می‌خواهیم که قوای خود را با تعهّدی نو بکار گیرید و تمرکز خود را به مأموریّتی که در پیش دارید معطوف دارید.  بی‌نهایت موجب خشنودی این جمع است که مشاهده می‌نماییم که با چه آرامش و اطمینانی جامعۀ اسم اعظم به ارائۀ پیام شفابخش الهی در تحت همۀ شرایط مشغول است، به خصوص در این زمان که الگوهای دیرینۀ حیات اجتماعی مختل گشته و خطرهای گوناگون نفوس بیشماری را احاطه نموده است.  در عین حال، یاران الهی باید مراقب باشند که به اختلافات و منازعات بیهوده که از خصوصیّات بسیاری از مباحث در امور اجتماعی است آلوده نگردند و اجازه ندهند که اینگونه تعاملات خدای نکرده در مکالمات جامعه حتّی برای لحظه‌ای رسوخ نماید.  البتّه چنین مراقبتی از طرف شما برای احتراز از اختلاف و درگیر نشدن در مجادلات بحث‌انگیز اجتماع نباید تحت هیچ شرایطی به بی‌اعتنایی به مشکلات و مسائل مبرم عصر حاضر تعبیر گردد.  کاملاً بالعکس، شما در زمرۀ فعّال‌ترین و دلسوزترین خیرخواهان عالم انسانی هستید.  امّا ارزش کمک‌های شما به رفاه اجتماعی، چه در عمل و چه در قول، در درجۀ اوّل مشروط به عزم راسخ شما برای یافتن آن نقطۀ ذی‌قیمت وحدت است که دیدگاه‌های متعدّد را به هم نزدیک نموده موجب اتّفاق نظر مردمانی که با یکدیگر مخالفت می‌نمایند، می‌گردد.

کمتر از دو دورۀ کامل از نقشۀ پنج‌سالۀ کنونی و در واقع از سلسله نقشه‌های کنونی که از سال ۱۹۹۶ آغاز گشت باقی مانده است.  در این ماه‌های پایانی، شما عزیزان را به ادعیۀ خالصانه در عتبۀ مقدّسۀ علیا اطمینان می‌دهیم.  امیدواریم که توفیق یابید تا امیدبخش کسانی باشید که در جهانِ سرگردان و بی‌هدف نمی‌دانند آن را در کجا بیابند، جهانی که فاقد اتّحادی است که شما با ایمان قلبی خود به عهد و میثاق الهی به وضوح متجلّی می‌سازید.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

۲۹ اکتبر ۲۰۲۰

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۲۹  اکتبر  ۲۰۲۰

دوستان عزیز و محبوب،

یوم میثاق، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰، آغاز دورۀ جدیدی از خدمت پنج‌سالۀ اعضای هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای برای صیانت و ترویج امر الله می‌باشد.  تصمیم این جمع آنست که تعداد مشاورین از هشتاد و یک به نود نفر افزایش یابد و حال در نهایت خوشوقتی اسامی منتصبین را اعلام می‌داریم.

افریقا (۲۰ مشاور):

AFRICA (20 Counsellors):  Mélanie Bangala, Mariama Ousmane Djaouga, Alain Pierre Djoulde, Agatha Sarinoda Gaisie-Nketsiah, Augustino Ibrahim, Mati Issoufou, Hamed Javaheri, Jacques Tshibuabua Kabuya, Musonda Kapusa-Linsel (Trustee of the Continental Fund), Linnet Sifuna Kisaka, Townshend Lihanda, Izzat Abumba Mionda, Maina Mkandawire, Judicaël Mokolé, Amélia Mujinga Ngandu, Nsika Mutasa, Michael Okiria, Nancy Oloro Robarts, Djamila Tchakréo, Jean-Pierre Tshibangu

قارّات امریکا (۲۱ مشاور):

THE AMERICAS (21 Counsellors):  José Luis Almeida, Ayafor Temengye Ayafor, Louis Boddy, Natasha Bruss, Beatriz Carmona, Brígida Carrillo, Ingrid Umpierre Conter, Blas Cruz Martínez, Daniel Duhart, Farah Guchani-Rosenberg, Sonlla Heern, Badí Hernández, Irene Iturburo, Nwandi Ngozi Lawson, Ada Micheline Leonce Ferdinand, Borna Noureddin (Trustee of the Continental Fund), Arthur Powell, Pejman Samoori, Bernardino Sánchez, William Silva, Margarita Valdez Martínez

قارّات آسیا (۲۷ مشاور):

ASIA (27 Counsellors):  Yam Prasad Acharya, Jamil Aliyev, Bhavna Anbarasan, Walid Ayyash, Marjini Deraoh, Gulnara Eyvazova, Shareen Farhad, Nadera Fikri, Kam Mui Fok Sayers, Rahul Kumar, Nicholas Loh, Parimal Mahato, Tarrant Matthew Mahony, Uttam Mitra, Myint Zaw Oo, Faris Naimi, Sokuntheary Reth, Foad Reyhani (Trustee of the Continental Fund), Artin Rezaie, Hesham Saad, Niroshani Saleh, Omid Seioshanseian, Dregpal Singh, Zebinisso Soliyeva, Ircham Sujadmiko, Fang Jung Tseng Chung, Ozoda Zoidova

اقیانوسیه (۱۰ مشاور):

AUSTRALASIA (10 Counsellors):  Bob Ale, Latai ‘Atoa, Ritia Kamauti Bakineti, Kirk Johnson, Jalal Rodney Mills, Taraz Nadarajah, Daniel Pierce, Kessia Ruh, Vahid Saberi, Tessa Scrine (Trustee of the Continental Fund)

اروپا (۱۲ مشاور):

EUROPE (12 Counsellors):  Raffaella Capozzi Gubinelli, Aistė Elijio, Orlando Ravelo Hernández, Varqá Khadem, Shirin Youssefian Maanian, Sabà Mazza, Veranika Medvedeva, Hedyeh Nadafi-Stoffel, Yevgeniya Poluektova, Mehdi Rezvan, Amir Saberin (Trustee of the Continental Fund), Paul Verheij

دوستان ذیل که با از خودگذشتگی و فداکاری خویش در راه پیشرفت امر الله قدردانی صمیمانه و دائمی این جمع را از آن خود ساخته‌اند حال از وظایف عضویّت در هیئت مشاورین فراغت می‌یابند:

Vugar Alizadeh, Naisan Azimi, Ronny Brenes, Olga Daradur, Jabbar Eidelkhani, Clément Thyrrell Feizouré, Shirin Fozdar-Foroudi, Zoraida García Garro, Bernard Lo Cascio, Lee Lee Loh Ludher, Sehla Masunda, Nibras Sarmad Moqbel, Aggrey Zeyazi Munubi, Delafruz Nassimova, Ahmad Parsa, U’ileiuluwehi Pimental, Iharinirina Rakotomavo, Carmen Elisa de Sadeghian, Rajan Sawant, Mark Sisson, Christopher Kiprotich Songok, Raúl Taboada, Henry Tamashiro, Shabnam Tashakour

اطمینان داریم که این یاران عزیز با ادامۀ ایثار مساعی برای پیشبرد امر الهی در سال‌های آینده کماکان منبعی از الهام و قوّت برای احبّا خواهند بود.  به نیابت از طرف این عزیزان در اعتاب مقدّسه دعا می‌کنیم که مجهودات‌شان در مسیر خدمت به آستان جمال قدم مشمول الطاف و عنایات الهی گردد.

فقط چند ماه تا پایان نقشۀ پنج‌سالۀ کنونی و در واقع تا پایان سلسله‌ای از نقشه‌ها در یک دورۀ بیست و پنج‌ساله باقی مانده، دوره‌ای که در طیّ آن عالم بهائی بر یک هدف، یعنی پیشبرد قابل ملاحظه‌ای در فرایند دخول افواج متمرکز بوده است.  همچنان که احبّای عزیز به کوشش‌های دلیرانۀ خود در این ماه‌های پایانی نقشه ادامه می‌دهند و با شروع نقشۀ یک‌ساله، برای ورود به مرحلۀ جدیدی در توسعۀ امر الله آماده می‌شوند، هدایات مشاورین به جوامع بهائی کماکان کمکی حیاتی و مهم به تلاش آنها به پاسخگویی به مقتضیات هر زمان خواهد بود.  در دسامبر ۲۰۲۱ مشاورین از همۀ قارّات به مرکز جهانی بهائی دعوت خواهند شد تا در بارۀ خصوصیّات کلّی نقشه‌ای که باید در رضوان بعدی آغاز گردد مشورت نمایند.  در پایان این گردهمایی، اعضای هیئت‌های معاونت برای صیانت و ترویج امر الله به آنان خواهند پیوست تا در بارۀ چالش‌ها و فرصت‌هایی که در پیش است و در مورد نقش قاطعی که مشاورین و معاونین‌شان باید ایفا نمایند مشورت کنند.

در اعتاب مقدّسۀ علیا برای این نود نفس نفیس مشتاقانه دعا می‌کنیم که مجهودات خالصانۀ آنان در راه خدمت به امر الهی با فیوضات نامتناهی و مواهب لاتحصای جمال ابهی هدایت و مؤیّد گردد.

                                                              [امضا:  بیت العدل اعظم]

پیام مورّخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

ارسال از طریق الکترونیکی

خطاب به:  تمام محافل روحانی ملّی                              تاریخ:  ۲۹  سپتامبر  ۲۰۲۰

 

با قلوبی سوگوار که از قبل لبریز از غم و اندوه بود، صعود همکار سابق بسیار محبوب و عالیقدرمان داگلاس مارتین (Douglas Martin) را اعلام می‌داریم.  داگلاس که در عنفوان جوانی به امر مبارک اقبال کرده بود حیاتش را از صمیم قلب وقف امر الله نمود، حیاتی که صرف خدمات برجسته در طول دهه‌های متوالی گشت.  مواهب و خصایل خاصّی که او برای معرّفی آیین بهائی با وضوح و بینشی مخصوص از آن برخوردار بود چه در نوشته‌های تحقیقی‌‌اش و چه در سخنرانی‌های عمومی‌اش، از جمله در دفاع توانمند و پرحرارتش از جامعۀ بهائی ایران، می‌درخشید.  بسیاری از این خدمات در ایّامی صورت می‌گرفت که او هم‌زمان به ایفای مسئولیّت‌های سنگین در امور اداری امر الله مشغول بود، ایّامی که شامل ربع قرن عضویّت محفل روحانی ملّی کانادا که اکثر آن را در سمت منشی آن مؤسّسه سپری نمود می‌باشد.  هوش و درایت درخشان او و درک کم‌نظیرش از نیروهای عظیم تاریخ، توأم با فصاحت و بلاغت کلام شگرف او طیّ سال‌هایی که سمت مدیریّت دفتر اطّلاعات عمومی جامعۀ جهانی بهائی را بر عهده‌ داشت آشکار و عیان بود، ایّامی که دوازده سال عضویّت بیت العدل اعظم را به دنبال داشت.  فقدان این نفس نفیس ثابت‌قدم که از خلّاقیّت و بصیرتی نافذ برخوردار بود بسیار محسوس خواهد بود.

این جمع در کمال تضرّع دعا می‌کنیم که داگلاس عزیز که اینک به همسر محبوبش الیزابت (Elizabeth) پیوسته، در ملکوت ابهی با سرور و حبور استقبال گردد و روح منوّرش تا ابد در عوالم نامتناهی طیران‌ نماید.  از احبّای الهی در تمام جوامع بهائی دعوت می‌شود که به اقتضای موقعیّت، خاطرۀ عزیز او‌ را با برگزاری جلسات یادبود از جمله در هر یک از مشارق اذکار گرامی دارند.

بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

پیام ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

ارسال از طریق الکترونیکی

خطاب به: تمام محافل روحانی ملّی          تاریخ:  ۲۶  سپتامبر  ۲۰۲۰

 

با قلوبی آكنده از اندوه، سوگوار صعود ناگهانی همکار سابق و برادر عزیز و محبوب‌مان فرزام ارباب می‌باشیم، خبری که برایمان غمی دیگر بود.  ذهن درخشانش، قلب مهربانش و روح نبّاضش همواره معطوف به نفحات ظهور حضرت بهاءالله و جویای کسب بینش‌هایی بود که از طریق فرایند تعلیم و آموزش موجب پرورش قابلیّت روحانی و عقلانی در بین جمعیّت‌های بشری گردد.  در ایران متولّد شد و پس از تحصیل در امریکا به عنوان مهاجر در کشور کلمبیا اقامت گزید.  به نظر می‌رسید که مواهب و فضایل استثنایی‌اش او را شایستۀ مقامی ممتاز در علوم فیزیکی می‌نمود ولی مشیّت الهی جز این رقم زده بود.  تحصیلات عالی و دقیق علمی او ‌در عوض در مسیر خدمت به امر الله به کار آمد.  او به خوبی دریافت که تحقّق حقایق مندمج در آثار مبارکه‌ در رابطه با تقلیب روحانی و اجتماعی عالم انسانی و دخول توده‌های عظیم مردم در امر الهی مستلزم کوشش مصرّانه جهت یادگیری چگونگی حصول این مقاصد است،‌ پس سرمایۀ هستی خود ‌را به تمامه و به نحو مستمر در مسیر این مشروع عظیم ایثار نمود.  در مقام عضو ‌محفل روحانی ملّی کلمبیا، مشاور قارّه‌ای، عضو دارالتّبلیغ بین‌المللی، و بالاخره د‌و‌ دهۀ عضویّت در بیت العدل اعظم، اعتقاد خلل‌ناپذیرش به استعداد و‌قابلیّت همۀ بندگان الهی، علی‌الخصوص جوانان، خصیصۀ بارز خدماتش به امر مبارک بود. ‌ همیشه هوشمند و بصیر، همیشه فهیم و بادرایت، همیشه معطوف به واقعیّات روحانی، این نفس نفیس که بینشی بی‌نظیر داشت، ایّام حیات را بر اساس توافق حقایق علمی و دین حقیقی سپری کرد.

 مراتب تسلیت قلبی خود را به همسر محبوبش سونا (Sona)  و به پسر عزیزش پل (Paul) و‌ به بقیۀ اعضای فامیل، از ‌این فقدان غیر منتظره ابلاغ می‌داریم.  در اعتاب مقدّسۀ علیا ارتقای روح پرنورش را در آغاز سفر در عوالم ابدیّۀ‌ الهی مسئلت می‌نماییم، باشد که در سرای جنّت مورد‌ استقبالی گرم قرار گیرد.  از تمام جوامع بهائی می‌خواهیم که به اقتضای موقعیّت، جلسات یادبود از جمله در تمام مشارق اذکار به مناسبت صعود فرزام ارباب، آن نفس بسیار عزیز و رفیع ‌الشّأن‌، منعقد نمایند.

بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

پیام ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

ارسال از طریق الکترونیکی

خطاب به: تمام محافل روحانی ملّی     تاریخ:  ۲۴  سپتامبر  ۲۰۲۰

 

قلوب‌مان از صعود ویولت هک (Violette Haake) عزیز و محبوب بسیار محزون است.  ویولت در خاندانی ممتاز که به اوایل تاریخ امر مبارک مرتبط است پرورش یافت و طیّ ده‌ها سال در نهایت اخلاص به امر الهی خدمت نمود، ابتدا در وطن خویش ایران و سپس در ایالات متّحدۀ امریکا و استرالیا.  در دوران خدماتش چه در میدان مهاجرت و یا هنگام عضویّتش در هیئت معاونت و یا به عنوان عضو هیئت مشاورین قارّه‌ای در اقیانوسیّه و علی‌الخصوص در ده سال عضویّت دارالتّبلیغ بین‌المللی، همواره‌ روح بی‌باک و شوق تابناکش برای تبلیغ، در تشجیع احبّا به خصوص جوانان و تشویق مداوم آنان و شعله‌ور نمودن آتش عشق حضرت بهاءالله در قلوب، آشکار و مبرهن بود.  ویولت در سرشت خود خصایصی چون استقامت فوق‌العاده، ثبوت، و قدرت درونی را با محبّتی بی‌دریغ و طبیعتی پرورش‌دهنده و سرور و فرحی حقیقی آمیخته بود.  زندگیش تا آخرین لحظه وقف خدمت به درگاه ربّ الهی گشت.

این جمع تسلیت قلبی خویش را به همسرش رادریک (Roderic) و دخترش سوزان (Susanne) ابراز داشته آنان را به ادعیه در اعتاب مقدّسۀ علیا برای ارتقای روح منوّرش که در بحر انوار در عالم اسرار مستغرق است اطمینان می‌دهیم.  از احبّای الهی در هر سرزمین درخواست می‌شود که به اقتضای موقعیّت کنونی، جلسات یادبود از جمله در کلّیّۀ مشارق اذکار برای گرامی‌داشت ایشان برگزار نمایند.

بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

صفحه‌ها