پیام مورّخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

ارسال از طریق الکترونیکی

خطاب به:  تمام محافل روحانی ملّی                              تاریخ:  ۲۹  سپتامبر  ۲۰۲۰

 

با قلوبی سوگوار که از قبل لبریز از غم و اندوه بود، صعود همکار سابق بسیار محبوب و عالیقدرمان داگلاس مارتین (Douglas Martin) را اعلام می‌داریم.  داگلاس که در عنفوان جوانی به امر مبارک اقبال کرده بود حیاتش را از صمیم قلب وقف امر الله نمود، حیاتی که صرف خدمات برجسته در طول دهه‌های متوالی گشت.  مواهب و خصایل خاصّی که او برای معرّفی آیین بهائی با وضوح و بینشی مخصوص از آن برخوردار بود چه در نوشته‌های تحقیقی‌‌اش و چه در سخنرانی‌های عمومی‌اش، از جمله در دفاع توانمند و پرحرارتش از جامعۀ بهائی ایران، می‌درخشید.  بسیاری از این خدمات در ایّامی صورت می‌گرفت که او هم‌زمان به ایفای مسئولیّت‌های سنگین در امور اداری امر الله مشغول بود، ایّامی که شامل ربع قرن عضویّت محفل روحانی ملّی کانادا که اکثر آن را در سمت منشی آن مؤسّسه سپری نمود می‌باشد.  هوش و درایت درخشان او و درک کم‌نظیرش از نیروهای عظیم تاریخ، توأم با فصاحت و بلاغت کلام شگرف او طیّ سال‌هایی که سمت مدیریّت دفتر اطّلاعات عمومی جامعۀ جهانی بهائی را بر عهده‌ داشت آشکار و عیان بود، ایّامی که دوازده سال عضویّت بیت العدل اعظم را به دنبال داشت.  فقدان این نفس نفیس ثابت‌قدم که از خلّاقیّت و بصیرتی نافذ برخوردار بود بسیار محسوس خواهد بود.

این جمع در کمال تضرّع دعا می‌کنیم که داگلاس عزیز که اینک به همسر محبوبش الیزابت (Elizabeth) پیوسته، در ملکوت ابهی با سرور و حبور استقبال گردد و روح منوّرش تا ابد در عوالم نامتناهی طیران‌ نماید.  از احبّای الهی در تمام جوامع بهائی دعوت می‌شود که به اقتضای موقعیّت، خاطرۀ عزیز او‌ را با برگزاری جلسات یادبود از جمله در هر یک از مشارق اذکار گرامی دارند.

بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

پیام ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

ارسال از طریق الکترونیکی

خطاب به: تمام محافل روحانی ملّی          تاریخ:  ۲۶  سپتامبر  ۲۰۲۰

 

با قلوبی آكنده از اندوه، سوگوار صعود ناگهانی همکار سابق و برادر عزیز و محبوب‌مان فرزام ارباب می‌باشیم، خبری که برایمان غمی دیگر بود.  ذهن درخشانش، قلب مهربانش و روح نبّاضش همواره معطوف به نفحات ظهور حضرت بهاءالله و جویای کسب بینش‌هایی بود که از طریق فرایند تعلیم و آموزش موجب پرورش قابلیّت روحانی و عقلانی در بین جمعیّت‌های بشری گردد.  در ایران متولّد شد و پس از تحصیل در امریکا به عنوان مهاجر در کشور کلمبیا اقامت گزید.  به نظر می‌رسید که مواهب و فضایل استثنایی‌اش او را شایستۀ مقامی ممتاز در علوم فیزیکی می‌نمود ولی مشیّت الهی جز این رقم زده بود.  تحصیلات عالی و دقیق علمی او ‌در عوض در مسیر خدمت به امر الله به کار آمد.  او به خوبی دریافت که تحقّق حقایق مندمج در آثار مبارکه‌ در رابطه با تقلیب روحانی و اجتماعی عالم انسانی و دخول توده‌های عظیم مردم در امر الهی مستلزم کوشش مصرّانه جهت یادگیری چگونگی حصول این مقاصد است،‌ پس سرمایۀ هستی خود ‌را به تمامه و به نحو مستمر در مسیر این مشروع عظیم ایثار نمود.  در مقام عضو ‌محفل روحانی ملّی کلمبیا، مشاور قارّه‌ای، عضو دارالتّبلیغ بین‌المللی، و بالاخره د‌و‌ دهۀ عضویّت در بیت العدل اعظم، اعتقاد خلل‌ناپذیرش به استعداد و‌قابلیّت همۀ بندگان الهی، علی‌الخصوص جوانان، خصیصۀ بارز خدماتش به امر مبارک بود. ‌ همیشه هوشمند و بصیر، همیشه فهیم و بادرایت، همیشه معطوف به واقعیّات روحانی، این نفس نفیس که بینشی بی‌نظیر داشت، ایّام حیات را بر اساس توافق حقایق علمی و دین حقیقی سپری کرد.

 مراتب تسلیت قلبی خود را به همسر محبوبش سونا (Sona)  و به پسر عزیزش پل (Paul) و‌ به بقیۀ اعضای فامیل، از ‌این فقدان غیر منتظره ابلاغ می‌داریم.  در اعتاب مقدّسۀ علیا ارتقای روح پرنورش را در آغاز سفر در عوالم ابدیّۀ‌ الهی مسئلت می‌نماییم، باشد که در سرای جنّت مورد‌ استقبالی گرم قرار گیرد.  از تمام جوامع بهائی می‌خواهیم که به اقتضای موقعیّت، جلسات یادبود از جمله در تمام مشارق اذکار به مناسبت صعود فرزام ارباب، آن نفس بسیار عزیز و رفیع ‌الشّأن‌، منعقد نمایند.

بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

پیام ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

ارسال از طریق الکترونیکی

خطاب به: تمام محافل روحانی ملّی     تاریخ:  ۲۴  سپتامبر  ۲۰۲۰

 

قلوب‌مان از صعود ویولت هک (Violette Haake) عزیز و محبوب بسیار محزون است.  ویولت در خاندانی ممتاز که به اوایل تاریخ امر مبارک مرتبط است پرورش یافت و طیّ ده‌ها سال در نهایت اخلاص به امر الهی خدمت نمود، ابتدا در وطن خویش ایران و سپس در ایالات متّحدۀ امریکا و استرالیا.  در دوران خدماتش چه در میدان مهاجرت و یا هنگام عضویّتش در هیئت معاونت و یا به عنوان عضو هیئت مشاورین قارّه‌ای در اقیانوسیّه و علی‌الخصوص در ده سال عضویّت دارالتّبلیغ بین‌المللی، همواره‌ روح بی‌باک و شوق تابناکش برای تبلیغ، در تشجیع احبّا به خصوص جوانان و تشویق مداوم آنان و شعله‌ور نمودن آتش عشق حضرت بهاءالله در قلوب، آشکار و مبرهن بود.  ویولت در سرشت خود خصایصی چون استقامت فوق‌العاده، ثبوت، و قدرت درونی را با محبّتی بی‌دریغ و طبیعتی پرورش‌دهنده و سرور و فرحی حقیقی آمیخته بود.  زندگیش تا آخرین لحظه وقف خدمت به درگاه ربّ الهی گشت.

این جمع تسلیت قلبی خویش را به همسرش رادریک (Roderic) و دخترش سوزان (Susanne) ابراز داشته آنان را به ادعیه در اعتاب مقدّسۀ علیا برای ارتقای روح منوّرش که در بحر انوار در عالم اسرار مستغرق است اطمینان می‌دهیم.  از احبّای الهی در هر سرزمین درخواست می‌شود که به اقتضای موقعیّت کنونی، جلسات یادبود از جمله در کلّیّۀ مشارق اذکار برای گرامی‌داشت ایشان برگزار نمایند.

بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

پیام رضوان ۲۰٢٠

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۲۰ میلادی (۱۷۷ بدیع)
(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

دو واقعیّتی که در حال شکل‌گیری است، این جمع را بر آن داشت که شما را مورد خطاب قرار دهیم.  واقعیّت اوّل آگاهی فزاینده در سراسر جهان از خطرات نامعلوم و هولناک حاصله از بیماری جهان‌گیر ویروس کرونا است.  در بسیاری از کشورها علیرغم تلاش‌های جمعیِ شجاعانه و قاطعانه برای جلوگیری از فاجعه، وضع وخیم کنونی مصیبت‌هایی برای خانواده‌ها و افراد به بار آورده و تمامی اجتماع را در بحران غوطه‌ور ساخته است.  امواج رنج و اندوه از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر در حرکت است و ملل مختلف را در لحظات متفاوت و به طرق گوناگون ضعیف خواهد ساخت.

واقعیّت دوم که هر روز آشکارتر می‌گردد، استقامت و پویایی کاستی‌ناپذیر عالم بهائی در قبال چالشی بی شبه و مثیل در تاریخ معاصر است.  عملکرد شما فوق‌العاده بوده است.  یک ماه پیش وقتی در روز نوروز نکاتی را با شما در میان گذاشتیم، مشتاق بودیم که بر خصوصیّات بارزی تأکید نماییم که جوامع بهائی با وجود مختل شدن الگوی معمولی فعّالیّت‌هایشان همچنان از خود نشان می‌دادند.  آنچه در طیّ هفته‌های بعد واقع شده، زمانی که بسیاری از دوستان ملزم به رعایت محدودیّت‌های فزایندۀ شدیدی بوده‌اند، حسّ تحسین این جمع را عمیق‌تر ساخته است.  بعضی جوامع با استفاده از تجارب سایر نقاط جهان، طرقی امن و خلّاق برای افزایش آگاهی مردم نسبت به مستلزمات بهداشت عمومی یافته‌اند.  توجّه خاصّ به کسانی معطوف می‌شود که بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس و مشکلات اقتصادی ناشی از گسترش آن قرار دارند؛ ابتکارات گزارش شده در سرویس خبری جامعۀ بهائی صرفاً نمونۀ بسیار محدودی از تعداد بیشمار ابتکاراتی است که در شرف انجام می‌باشد.  این ابتکارات مکمّل کوشش‌هایی است که در جهت بررسی، ترویج و پرورش آن صفات روحانی که در این زمان بیش از پیش مورد نیاز است مبذول می‌گردد.  بسیاری از این کوشش‌ها ناگزیر در کانون خانواده و یا در خلوت تنهایی صورت می‌گیرد امّا هر جا شرایط اجازه ‌دهد یا وسایل ارتباطی امکانش را فراهم ‌سازد، پرورش یک حسّ همبستگی فوق‌العاده را بین نفوسی که وضعیّت مشابه دارند موجب می‌شود.  پویایی و تحرّک حیات جامعه که حائز اهمّیّت بسیاری برای پیشرفت جمعی است تضعیف و تخفیف نخواهد یافت.

از مشاهدۀ اینکه محافل روحانی ملّی، سرداران خستگی‌ناپذیر لشکر نور، با چه قابلیّتی جوامع خود را هدایت نموده و عملکرد آنها را در این بحران شکل داده‌اند، روح این مشتاقان به اهتزاز آمده است.  این محافل قویّاً از همکاری و حمایت مشاورین قارّه‌ای و هیئت‌های معاونت که مثل همیشه پرچم خدمات عاشقانه را دلیرانه برافراشته‌اند، برخوردار بوده‌اند.  محافل با اطّلاع کامل از وضعیّت سریع‌ التّغییر در کشورشان، ترتیبات لازم را برای ادارۀ امور امر الله و به خصوص برگزاری انتخابات، هر جا که میسّر بوده فراهم ساخته‌اند.  مؤسّسات و نهادها از طریق مکاتباتِ مرتّب و با توصیه‌های مدبّرانه موجب تسلّی و اطمینان بخشیدن و تشویق مداوم بوده‌اند.  همچنین در بسیاری از موارد، این مؤسّسات و نهادها مبادرت به شناسایی موضوعات سازنده‌ای نموده‌اند که از گفتمان‌های مطرح در اجتماع‌شان آغاز گردیده است.  امیدی که در پیام نوروز خود ابراز داشتیم که این آزمونِ تحمّل و طاقت عالم انسانی بصیرت بیشتری به بشریّت ‌بخشد، هم‌اکنون در حال تحقّق یافتن است.  رهبران، متفکّرین برجسته و مفسّرین شروع به بررسی بی‌باکانۀ مفاهیم بنیادین و آرمان‌هایی کرده‌اند که در دوران اخیر اکثراً در گفتمان‌های عمومی وجود نداشت.  اگرچه این جریان در حال حاضر مانند بارقه‌های اوّلیّه است، ولی امکان تحقّق یک آگاهی جمعی را در نظر می‌آورد.

تسلّی خاطر این جمع از مشاهدۀ استقامتی که عالم بهائی در عمل ظاهر می‌سازد مقرون با حزن و اندوهی است که ناشی از عواقب این بیماری جهان‌گیر است.  آگاهیم که متأسّفانه احبّا و دوستان‌شان نیز در این رنج سهیم و شریک‌اند.  جدایی و فاصله‌گیری از دوستان و محدودیّت روابطی که بسیاری از مردم جهان در حال حاضر نظر به مقتضیات صحّت عمومی رعایت می‌کنند، برای بعضی به جدایی دائمی منتهی خواهد شد.  در هر صبح‌گاه مسلّم به‌ نظر می‌رسد که تا قبل از غروب آفتاب رنج و درد بیشتری در پیش خواهد بود.  امید آنکه وعدۀ تجدید دیدار در جهان جاودان به کسانی که عزیزان‌شان را از دست می‌دهند تسلّی بخشد.  برای تسکین قلوب و شمول فضل الهی بر کسانی که تحصیل، معیشت، مسکن، و حتّی امکانات امرار معاش آنان در معرض خطر است دعا می‌کنیم.  در آستان جمال ابهی با کمال تضرّع و ابتهال فضل و عنایاتش را برای شما و عزیزان‌تان و برای همۀ هموطنان‌تان می‌طلبیم.

هر چقدر مسیری که در پیش است طولانی و دشوار باشد، به بردباری و پایداری شما و عزم راسخ‌تان به اینکه این سفر را پشت سر خواهید گذاشت اطمینان کامل داریم.  شما از مخازن امید، ایمان و علوّ طبع فیض می‌برید، نیاز دیگران را بر نیاز خود مقدّم می‌شمرید، محرومان را از مائدۀ روحانی بهره‌مند می‌سازید، نفوس را که بیش از پیش تشنۀ پاسخ هستند سیراب می‌کنید و به آرزومندانِ بهبود و اصلاح عالم وسیله و ابزار ارائه می‌دهید.  از پیروان مخلص جمال قدم چگونه می‌توانیم انتظاری کمتر از این داشته باشیم؟

[امضا:  بیت العدل اعظم]
 

صفحه‌ها