پیام ١١ اکتبر ۲۰۲۳

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از
نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی
(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

۱۱  اکتبر  ۲۰۲۳

ارسال از طریق الکترونیکی

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز روحانی،

بیت العدل اعظم مقرّر فرموده‌اند به اطّلاع شما برسانیم که در حالی‌ که جنگ و بی‌ثباتی در ارض اقدس موجب نگرانی عمیق بهائیان جهان گشته است، احبّای عزیز مطمئن باشند که تدابیر لازم جهت تأمین امنیّت و سلامت کارمندانی که در مرکز جهانی بهائی به خدمت مشغولند و نیز جهت استمرار مراقبت از اعتاب مقدّسه و سایر اماکن مقدّس اتّخاذ شده است.  فعّالیّت مرکز جهانی کماکان ادامه دارد، امّا طبیعتاً در شرایط فعلی حضور زائرین و مسافرین میسّر نیست.  بلافاصله بعد از فراهم شدن شرایط لازم، حضور مجدّد احبّا در ارض اقدس مقدور خواهد شد.

لطفاً مراتب قدردانی بیت العدل اعظم را به احبّای جامعۀ خود برای دعاهای صمیمانه و ابراز نگرانی‌هایشان ابلاغ نمایید.  معهد اعلی همچنان به ادعیۀ خود در اعتاب مقدّسه جهت برقراری صلح و سلام ادامه می‌دهند.

با تقدیـم تحیّات
دارالانشاء بیت العدل اعظم

رونوشت:

دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین
مشاورین ارجمند 

 

پیام ۳١ مه ۲۰۲۳

Persian (فارسی)

١۵  شهرالعظمة  ۱۸۰
۳١  مه  ۲۰۲۳

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب آقای …
کانادا

دوست عزیز روحانی،

نامۀ آن برادر گرامی در رابطه با گلستان جاوید طهران و وقایع اسف‌باری که اخیراً با دخالت‌های مغرضانه و اقدامات ظالمانۀ برخی از مسئولین دولتی در مراحل تدفین تعدادی از متصاعدین بهائی رخ داده است در تاریخ ۲۶ مه ۲۰۲۳ به بیت العدل اعظم واصل گردید.  در پاسخ به سؤال شما که در مقابل این مظالم واردۀ جدید چه روشی را باید احبّای ستم‌دیدۀ ایران در پیش گیرند، مقرّر فرمودند مطالب ذیل به اطّلاع‌تان برسد.

مسئولین دولت در چند مورد اخیر نشان داده‌اند که چنانچه خانواده‌های متصاعدین بهائی هزینۀ سنگینی را که جهت صدور اجازه برای به خاک ‌سپردن عزیزان‌شان در گلستان جاوید طهران معیّن کرده‌اند نپردازند عزیز از دست‌رفته‌شان به دستور همین مسئولین بدون اطّلاع خانواده و بدون اجرای مراسم بهائی در آرامستانی دیگر در مجاورت گلستان جاوید طهران به خاک سپرده می‌شود.  چنین اقدامی نه تنها به غایت ظالمانه، غیر قانونی و خلاف عرف و آداب هر شریعت و اجتماعی است بلکه تعدّی و تعرّضی غیر انسانی به حرمت کسانی است که در آرامستان مجاور دفن شده‌اند.  این اجحاف مضاعف در حالی به جامعه تحمیل شده است که در بیش از سی سال گذشته تدفین متصاعدین بهائی در گلستان جاوید طهران، طبق مراسم و آداب بهائی و بدون اخذ هیچگونه هزینه‌ای در نهایت احترام انجام می‌پذیرفته است.

جهت تظلّم‌خواهی از این دو اقدام مغرضانۀ مسئولین که به منظور سلب اختیارات جامعۀ بهائی در ادارۀ امورات داخلی خود صورت می‌گیرد احبّای عزیز و جامعۀ اسم اعظم در ایران، همانطور که در مکاتبات و پیام‌های متعدّد معهد اعلی تشویق شده‌اند، با کمک وکلا از هیچ کوششی برای دفاع از حقوق حقّۀ خود و دادخواهی در چارچوب سیستم قانونی و قضایی کشور دریغ نکرده و نخواهند کرد حتّی اگر به ظاهر و یا در شرایط فعلی نتیجه‌ای در کوتاه‌مدّت حاصل نشود.  جامعۀ جهانی بهائی نیز اقدامات وسیعی را در راستای عدالت‌خواهی و جلب توجّه مجامع ملّی و بین‌المللی به این وقایع شرم‌آور انجام داده و به مجهودات خود در این زمینه ادامه خواهد داد.  قابل توجّه است که علیرغم اخبار متعدّد دیگر، این تعدّیات به حقوق بهائیان ایران به طور قابل توجّهی در رسانه‌ها پوشش یافته و هنوز هم منعکس است.

در غیاب مؤسّسات اداری بهائی در ایران، جامعۀ اسم اعظم در آن اقلیم به عنوان نهادی فعّال و پویا همواره در تلاش بوده است تا با قرائتی صحیح از شرایط و واقعیّات محیط خود و بهره‌برداری از منابع و امکانات موجود و با اتّکا به تجارب، آموخته‌ها و بینش‌های حاصله در حوزۀ عمل ترتیباتی برای پاسخ به نیازهای متنوّع خود به بهترین نحو ممکن منظور دارد و با تمسّک به اصل مشورت و با استمداد از قوای خلاّقۀ عهد و میثاق فعّالیّت‌هایی که منجر به پیشرفت و توسعۀ آن جامعۀ ممتحن می‌شود را مجدّانه دنبال نماید.  لذا طبیعی است که در رابطه با مسائل حسّاس و بغرنجی که در این مورد بخصوص مطرح شده است جامعه نیز به نوبۀ خود جهت حفظ هویّت و تحکیم اتّحاد و هم‌بستگی در مقابل این بی‌عدالتی‌ها مواضعی را اتّخاذ می‌نماید.  امّا در عین حال می‌توان تصوّر نمود که علیرغم نهایت خلوص نیّت جمیع احبّا، ممکن است همۀ امور بر وفق مراد انجام نپذیرد و یا در تعاملات بین احبّا، سوء‌ تفاهماتی هم رخ دهد.  امّا بیت العدل اعظم به کرّات پیروان جمال ابهی را امیدواری بخشیده‌اند که با رعایت اصول مشورت بهائی تصمیمات و اقدامات‌شان به زیور درایت و حکمت مزیّن خواهد گشت.  این واقعیّت انکارناپذیر را نیز نباید نادیده گرفت که در طول نزدیک به دو قرن گذشته، پیروان ثابت‌قدم جمال مبارک در مهد امر الله با استقامت سازنده و پایدار خود کراراً به اثبات رسانیده‌اند که هیچ‌ فرد و قدرتی نمی‌تواند سبب تضعیف هویّت این جامعه، چه در ضمیر احبّا و چه در انظار عموم گردد.  برعکس، هویّت جامعۀ اسم اعظم در ایران و خصوصیّات شاخص آن حقیقتاً روز به روز عیان‌تر گردیده و به مدد انتشارات تحقیقی و علمی، مستندات جمع‌آوری شده، و گزارشات انعکاس یافته در رسانه‌ها اعمّ از سنّتی و مجازی، بیشتر و بیشتر شناخته گشته و به مردمان ایران معرّفی می‌گردد.

این نکته را هم باید در نظر داشت که به عنوان یک اصل کلّی اتّخاذ تصمیم در موارد شخصی و خانوادگی به عهدۀ خود افراد است که با توسّل به دعا و مناجات و پس از مشورت‌های لازم با فامیل و افراد مطّلع و نیز تأمّل بر جوانب مختلف تصمیم‌شان، طبق نیازها و شرایط مخصوص خانوادۀ خود که ممکن است با دیگران کاملاً متفاوت باشد، با آزادی کامل هر طور صلاح می‌دانند در مورد تدفین عزیز از دست‌رفته‌شان عمل نمایند.  تأکید بیش از حدّ بر اقدامی خاصّ در این زمینه توسّط سایر احبّا یا اصرار بر اقدامی معیّن به خانواده‌ها در شرایط سخت داغ‌داری و سوگواری که ممکن است خدای‌ ناکرده به تحمیل تعبیر گردد و یا نوعی اجبار تلقّی شود البتّه شایسته نیست و مطمئنّاً خواسته و منظور هیچ کس نمی‌باشد.

با تقدیـم تحیّات
دارالانشاء بیت العدل اعظم

پیام رضوان ۲۰۲۳

Persian (فارسی)

ترجمه‌ای از
پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۲۳ میلادی (۱۸۰ بدیع)
(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

صدور این پیام خطاب به جامعه‌ای که بلندی همّت و عزم والایش درخور رسالت متعالی‌اش می‌باشد، موجب نهایت سرور این جمع است.  محبّت این مشتاقان نسبت به شما عزیزان بس عظیم است و روحمان از مشاهدۀ تلاش صادقانه و خالصانۀ شما در اجرای تعالیم حضرت بهاءالله و در ارا‌ئۀ چشمۀ حیات‌بخش آثار مبارکه‌اش به عالمی تشنه، در اهتزاز است.  عزم راسخ شما به وضوح نمایان است.  ترویج و تحکیم، اقدام اجتماعی، و مشارکت در گفتمان‌های اجتماع با سرعت به پیش می‌رود و انسجام طبیعی این اقدامات در سطح محدودۀ جغرافیایی بیش از پیش قابل رؤيت است.  این کیفیّت در نقاطی واضح‌تر است که در آن تعداد فزاینده‌ای از مردم به مجهوداتی می‌پردازند که هر یک وسیله‌ای برای به ظهور رساندن نیروی اجتماع‌سازی امر الهی است.

در این دوازده ماه که از آغاز نقشۀ نه‌ساله گذشته با مسرّت و شادی شاهد آن بوده‌ایم که چگونه این مشروع روحانی جهانی به احبّا الهام و شور و شوق بخشیده و محرّک و انگیزۀ خطوط عمل معیّنی گشته است.  آنچه که فوراً مرکز توجّه قرار گرفته است اجرای اقداماتی بوده که گذشتن حدّ اقلّ یک محدودۀ جغرافیایی از سوّمین نماد رشد را در هر کشور تضمین کند، محدوده‌ای که در آن تعداد زیادی از مردم با یکدیگر هم‌کاری نموده تا به حیات یک جامعۀ فعّال و پویا کمک نمایند.  امّا با آگاهی از اینکه هدف این دورۀ بیست و پنج‌ساله تأسیس یک برنامۀ فشردۀ رشد در جمیع محدوده‌های جغرافیایی جهان است، احبّا شروع به گشودن محدوده‌های جغرافیایی جدید نموده‌اند و در عین حال به تلاش‌های خود در نقاطی که دارای برنامۀ رشد می‌باشد نیز شدّت بخشیده‌اند.  وقوف بیشتری برای فرصت قیام به مهاجرت در همۀ نقاط جهان به وجود آمده و بسیاری از نفوس فداکار در حال بررسی امکانات خود در قبال این فرصت مغتنم‌اند و بسیاری دیگر نیز ‌اکنون در نقاط مهاجرتی، بیشتر در داخل کشور خود و به نحو فزاینده‌ای در میادین بین‌المللی، مستقرّ شده‌اند.  این از جمله طرق متعدّدی است که توسّط آن، همانطور که انتظار داشتیم، احبّا در همه جا روحیّۀ حمایت متقابل از یکدیگر را نشان می‌دهند.  جوامعی که از قوّۀ بیشتری بهره‌مندند متعهّد شده‌اند که به تقویت پیشرفت در نقطه‌ای دیگر، در محدودۀ جغرافیایی دیگر، ناحیه‌ای دیگر، مملکتی دیگر، و یا حتّی قارّه‌ای دیگر همّت گمارند.  در این راستا شیوه‌های خلّاقی برای تشویق و ترغیب از راه دور و به اشتراک گذاشتن مستقیم تجارب یافت شده است.  در عین حال، رویکرد سادۀ کسب و نگارش یادگیری‌ها در یک محدودۀ جغرافیایی که بتواند برای اقدامات همان محل و نقاط دیگر از آن استفاده شود به نحوی گسترده رایج شده است.  مشاهدۀ بذل توجّه خاصّ به چگونگی افزایش کیفیّت آن تجربۀ آموزشی‌ که مؤسّسۀ آموزشی ارائه می‌نماید موجب خشنودی این جمع است.  هنگامی که فرایند مؤسّسۀ آموزشی در جامعه‌ای استقرار یابد تأثیراتش شگفت‌انگیز است.  به عنوان مثال به آن مراکز فعّالیّت فشرده‌ای توجّه فرمایید که ساکنانش مؤسّسۀ آموزشی را وسیله‌ای قدرتمند می‌بینند که متعلّق به آنها است:  وسیله‌ای که مسئولیّت اصلی ترقّی و پیشرفت آن را خود به عهده گرفته‌اند.  با وقوف کامل به اینکه ابواب امر الهی همواره به روی همگان باز است، احبّا می‌آموزند که چگونه کسانی را که آمادۀ ورود هستند تشویق نمایند.  همراهی چنین نفوسی و کمک به آنان برای گذار از آستانۀ ابواب امر مبارک، موهبت و سروری خاصّ در بر دارد.  در بارۀ مقتضیات این لحظۀ مهمّ و پرطنینِ شناسایی و تعلّق به امر الهی در شرایط مختلف و متفاوت فرهنگی نیاز زیادی به یادگیری است.  و فراتر از همۀ اینها، در حالی که در بسیاری از محدوده‌های جغرافیایی تلاش برای کمک به تقلیب اجتماعی مراحل اوّلیّۀ خود را می‌گذراند، محافل روحانی ملّی با برخورداری از حمایت مؤثّر و دائمی مشاورین، مجدّانه در پی یادگیری بیشتر در بارۀ این نکته هستند که این تلاش‌ها چگونه از فرایند جامعه‌سازی سرچشمه می‌گیرد.  گفتگوها در بارۀ رفاه اجتماعی و مادّی یک جمعیّت در بین گروه‌های خانوادگی و در جوامع در حال شکل‌گیری است و در عین حال احبّا به دنبال طرقی نیز می‌باشند که در گفتمان‌های مفیدی که در محیط اطراف‌شان در حال شکوفایی است شرکت نمایند.

در میان تمامی آنچه توصیف کرده‌ایم اقدامات جوانان به نحو چشمگیری می‌درخشد.  این عزیزان نه تنها افرادی منفعل نیستند که صرفاً تحت تأثیر نفوذ مطلوب یا غیر مطلوب قرار گیرند، بلکه ثابت کرده‌اند شرکت‌کنندگان دلیر و هوشمند در اجرای نقشۀ ملکوتی‌اند.  در نقاطی که جامعه به آنان با این دید نگریسته و شرایط پیشرفت‌شان را فراهم نموده، جوانان به خوبی ثابت کرده‌اند که به راستی شایستۀ اعتماد و اطمینان جامعه می‌باشند.  این عزیزان به تبلیغ امر الهی در بین دوستان‌شان می‌پردازند و خدمت را پایۀ هدفمندتری برای دوستی‌ها قرار می‌دهند.  چنین خدماتی مکرّراً شکل تعلیم و تربیت کسانی را به خود می‌گیرد که از خودشان جوان‌ترند و به آنان نه تنها آموزش اخلاقی و روحانی ارائه می‌دهند بلکه اغلب به دروس مدرسۀ آنان نیز کمک می‌کنند.  جوانان بهائی که مسئولیّتی مقدّس برای تقویت فرایند مؤسّسۀ آموزشی به عهده دارند، امید و آمال این مشتاقان را تحقّق می‌بخشند.

زمینه و محیط همۀ این مجهودات، عصر و زمانی است بسیار بی‌ثبات.  اذعان عمومی بر آن است که ساختارهای امروز اجتماع فاقد توان و آمادگی برای پاسخ‌گویی به نیازهای نوع بشر در رویارویی با مشقّات کنونی‌اش می‌باشد.  بسیاری از آنچه همیشه قطعی و خلل‌ناپذیر تصوّر می‌شد امروز زیر سؤال برده شده است و اضطرابات ناشی از آن، اشتیاق برای دستیابی به بینشی وحدت‌بخش را موجب می‌شود.  بانگ بلند هم‌صدایی‌ها در حمایت از وحدت، تساوی و عدالت نشان می‌دهد که چه تعداد بی‌شماری خواهان این آرمان‌ها برای اجتماع خود هستند.  البتّه برای پیروان جمال مبارک جای تعجّب نیست که قلوب انسان‌ها در آرزوی همان آرمان‌های روحانی‌ باشد که آن حضرت مقرّر فرموده‌اند.  امّا در هر حال شایان توجّه فراوان است که در یکی از سال‌هایی که چشم‌انداز پیشرفت جمعی نوع بشر بسیار تاریک به نظر می‌رسید، نور امر الهی به نحوی حیرت‌انگیز در بیش از ده‌هزار کنفرانس با مشارکت قریب به یک و نیم میلیون نفر و با تمرکز بر طرق ترویج همان آرمان‌ها، تابان و درخشان بود.  بینش حضرت بهاءالله و نصایح مشفقانۀ آن حضرت به بشریّت مبنی بر کوشش متّحدانه برای اصلاح عالم، محوری بود که عناصر مختلف اجتماع حول آن با اشتیاق گرد هم آمدند، و البتّه این شگفت‌آور نیست چرا که به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء جمیع عالم انسانی نهایت آمال خویش را در این تعالیم آسمانی موجود و مشهود می‌بیند.  بعضی از خیرخواهان عالم انسانی ممکن است در ابتدای جذب‌شان به جامعۀ بهائی آن را ملجأ و پناهی از یک جهان مفلوج و مجروح از تفرقه تلقّی نمایند.  ولی فراتر از یک ملجأ و پناه، نفوسِ هم‌افقی را می‌یابند که با کمک هم برای ساختن جهانی نو در تلاشند.

توصیف گسترۀ وسیع جغرافیایی کنفرانس‌ها، تحرّک فوق‌العاده‌ای که به نقشۀ جدید بخشید، و یا شور و شوقی که در حاضرین برانگیخت، مقوله‌ای است طولانی.  امّا در این چند سطر مایلیم توجّه شما را به آنچه که این کنفرانس‌ها در بارۀ توسعۀ امر الله نمایان ‌نمود جلب نماییم.  این کنفرانس‌ها بازتابی از یک جامعۀ بهائی بود که ناظر و متمرکز به پیوندها و هم‌بستگی‌ها است نه به تفاوت‌ها و اختلافات.  این دیدگاه موجب شد که بررسی نقشۀ نه‌ساله در گردهمایی‌ها که پذیرای همگان بود، امری طبیعی باشد.  دوستان، مقتضیات نقشه برای اجتماع‌شان را نه فقط در حضور افراد و خانواده‌ها بلکه در کنار رهبران و مسئولین محلّی نیز مورد بررسی قرار دادند.  گرد هم آوردن افراد زیادی در یک مکان، شرایط را برای گفتگویی تقلیب‌کننده در بارۀ پیشرفت روحانی و اجتماعی به وجود آورد، پیشرفتی که در سراسر عالم در حال شکوفایی است.  کمک ویژه‌ای که گردهمایی‌هایی این چنین باز، روح‌افزا و هدفمند، می‌تواند به ترقّی و توسعۀ جامعه در یک محدودۀ جغرافیایی بنماید، یادگیری‌ ارزشمندی برای مؤسّسات بهائی است که در آینده آن را مدّ نظر داشته باشند.

بدین ترتیب جمع مؤمنین با چشم‌اندازی جدید و بینشی عمیق نسبت به اهمّیّت آنچه در صدد نیل به آن هستند دوّمین سال نقشه را آغاز می‌کنند.  اقدامات وقتی در پرتو نیروی اجتماع‌سازی حاصله از آن مشاهده شود چقدر متفاوت به نظر می‌آید!  چنین چشم‌اندازی گسترده و وسیع امکان آن را به وجود می‌آورد که یک فعّالیّت پایدار به مراتب بیشتر از یک خدمت منفرد و مجزّا و یا فقط یک نکتۀ آمار ملاحظه شود.  ابتکاراتی که در نقاط مختلف جهان یکی پس از دیگری دنبال می‌شود نشان می‌دهد که چگونه یک جمعیّت می‌آموزد که مسئولیّت طی کردن مسیر پیشرفت خویش را خود به نحو فزاینده‌ای به عهده گیرد.  تقلیب روحانی و اجتماعی حاصله در حیات یک جمعیّت به طرق گوناگون جلوه‌گر می‌شود.  این تقلیب در سلسله نقشه‌های قبلی، بیشتر در ترویج تعلیم و تربیت روحانی و عبادت جمعی مشاهده می‌شد.  در این سلسله نقشه‌های جدید، توجّه فزاینده‌ای می‌بایست به فرایند‌های دیگری معطوف گردد که حیات یک جامعه را ارتقا می‌بخشد مانند بهبود بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست، و یا استفادۀ مؤثّرتر از قوای هنری.  آنچه برای پیشرفت همۀ این جنبه‌های مکمّل رفاه یک جامعه لازم است، قابلیّت اشتغال به یادگیری منظّم در همۀ این زمینه‌ها می‌باشد، قابلیّتی که مبتنی بر بینش‌های حاصله از تعالیم الهی و ذخیرۀ دانش بشری است که از راه تحقیق علمی به دست آمده است.  با افزایش این قابلیّت، توفیقات زیادی طیّ دهه‌های آینده حاصل خواهد شد.

این بینش گستردۀ اجتماع‌سازی، پیامدهای وسیع و پردامنه‌ای در بر دارد و هر جامعۀ بهائی در مسیر خود برای تحقّق آن حرکت می‌نماید.  امّا پیشرفت در هر نقطه‌ای، از خصوصیّات مشترکی با پیشرفت در سایر نقاط نیز برخوردار است.  یکی از این خصوصیّات آن است که با افزایش قابلیّت و ازدیاد قوای یک جامعۀ محلّی یا ملّی، در میقات معیّن شرایط مورد نیاز برای تأسیس مشرق‌الاذکار که در پیام رضوان ۲۰۱۲ این جمع بیان شد، نهایتاً تحقّق خواهد یافت.  همانطور که در پیام رضوان سال گذشتۀ خود اشاره نمودیم نقاطی را که در آنجا مشرق‌الاذکار بنا خواهد شد گاه به گاه اعلان خواهیم نمود.  موجب مسرّت این جمع است که اکنون تأسیس مشارق اذکار محلّی کانچانپور در کشور نپال (Kanchanpur, Nepal) و مینی‌لونگا در کشور زامبیا(Mwinilunga, Zambia)  را اعلام نماییم.  به علاوه، بنای یک مشرق‌الاذکار ملّی در کشور کانادا، در مجاورت حظیرة‌القدس ملّی قدیم التّأسیس در شهر تورونتو را اعلام می‌داریم.  این پروژه‌ها و پروژه‌های دیگری که در آینده شروع خواهد شد، با حمایت احبّا در هر سرزمین از صندوق مخصوص مشارق‌‌الاذکار انجام خواهد شد.

مواهبی که ربّ فضّال به حبیبانش عنایت فرموده نامتناهی است.  ندا بس عظیم است و چشم‌انداز بس باشکوه.  ایّامی که در آن همگی به خدمت فراخوانده شده‌ایم به سرعت گذرا است.  پس پراشتیاق و شورانگیز است ادعیۀ ما در آستان مقدّس حضرت بهاءالله به نیابت از شما عزیزان و به جهت مساعی خستگی‌ناپذیرتان.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

پیام ۲۵ مارس ۲۰۲۳

Persian (فارسی)

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice
dated 25 March 2023
to the friends gathered in Kinshasa, Democratic Republic
of the Congo, for the dedication of the House of Worship
]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به احبّای مجتمع در کینشاسا
به مناسبت افتتاح مشرق‌الاذکار جمهوری دموکراتیک کنگو

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

۲۵  مارس  ۲۰۲۳

دوستان عزیز و محبوب،

قلوب مستبشر این جمع متوجّه شما عزیزان است که در شهر کینشاسا برای رویدادی که در تاریخ جامعۀ بهائی شما اهمّیّت بسیاری دارد گرد هم آمده‌اید، یعنی افتتاح اوّلین مشرق‌الاذکار کشورتان که در عین حال اوّلین مشرق‌الاذکار ملّی در عالم بهائی است.  با ارسال تحیّات قلبی خود، آرزومندیم که این جشن روح و قلب‌تان را در ستایش و سپاس از این موهبت الهی به هم بپیوندد، موهبتی که با بنای این مشرق‌الاذکار در کشوری که در قلب قارّۀ افریقا قرار دارد نمایان گشته است.

بنیان عظیم الشّأنی که امروز افتتاح می‌شود مؤسّسه‌ای است که نفس مقدّس حضرت بهاءالله آن را در کتاب مستطاب اقدس مقرّر داشته‌اند.  آن حضرت پیروان خود را به بنای ”بیوتاً … باسم مالک الأدیان فی البلدان“ مأمور نموده فرموده‌اند که این معابد را به کامل‌ترین وجه ممکن بنا نهند و می‌فرمایند:  ”اذکروا فیها ربّکم الرّحمن بالرّوح و الرّیحان.“  بالا‌ترین تجلّی این ذکر و عبادت پروردگار در خدمت مشتاقانه و خالصانه به عالم انسانی ابراز می‌گردد.  بدین ترتیب بنای این مشرق‌الاذکار در پایتخت کنگو عبادت و خدمت به بشریّت را که هر دو برای احیای حیات عالم ضروری است به هم پیوند می‌دهد.  به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء بنای مشرق‌الاذکار ”سبب الفت قلوب و اجتماع“ نفوس می‌گردد؛ ابوابش به روی پیروان همۀ ادیان باز است و جميع را قادر می‌سازد که از رایحۀ قدس روحانی آن نصیب برند تا ”الفت و اتّحاد در قلوب ازدیاد یابد“.

مسیری که جامعۀ شما را به این نقطه رسانده است با فداکاری‌های نسل‌هایی از مؤمنین مخلص که در طیّ هفتاد سال گذشته در سراسر کشور شما کوشیده‌اند تا پیام وحدت‌آفرین حضرت بهاءالله را در قلوب القا نمایند، هموار گردیده است.  اکنون جامعه‌ای ظاهر گشته که با به کارگیری اصول روحانی در مأموریّتش برای کمک به بهبود اجتماع اینچنین مطمئن و استوار می‌باشد.  امروز مجهودات روحانی و اجتماعی مهمّی در هزاران دهکده‌ و محلّه‌ در سرزمین پهناور شما در حال شکوفایی است.  احبّا منازل خود را برای عبادتِ جمعی می‌گشایند؛ با همگان به گفتگوهایی مشغولند که روح را تعالی می‌بخشد، افکار را روشن می‌کند و قلوب را مرتبط می‌سازد؛ برای ارائۀ تعلیم و تربیت مادّی و روحانی به پیر و جوان نهایت فداکاری را مبذول می‌دارند؛ می‌‌آموزند که بینش‌های روحانی را همراه با دانش علمی برای ترویج رفاه اجتماعی به کار گیرند؛ و طرقی می‌یابند که منابع خود را در کمک‌های بشر‌دوستانه با دیگران به اشتراک گذارند.  آنان قوای خود را وقف ساختن جوامعی می‌کنند که روز به روز محبّت الهی و وحدت عالم انسانی را بیشتر متجلّی می‌سازد.  از این راه‌ها و از بسیاری راه‌های دیگر، روح عبادت و خدمت را که در مشرق‌الاذکار متجسّم است جهت بخشیده و در شهرها و دهکده‌های کشورشان، شالوده‌هایی بنیان می‌نهند که در میقات معیّن مشارق اذکار بیشتری در آنجا بنا خواهد شد.

امید آنکه اوّلین مشرق‌الاذکار شما چون مشعلی فروزان بدرخشد.  باشد تا دیوارهای آن طنین‌انداز نغمات کلمات الهی شود، این بنیان الهام‌بخش خدماتی منبعث از ایمان حقیقی گردد، به هر نفسی که در آن وارد می‌شود صلح و آرامش بخشد، و انوار سعادت عمومی را در سراسر شهر کینشاسا و تمامی کشور جمهوری دموکراتیک کنگو تابنده و منتشر گرداند.

[امضا:  بیت العدل اعظم]                          

 

پیام نوروز ۱۸۰ بدیع

Persian (فارسی)

 

نوروز ۱۸۰ بدیع
 

بندگان راستان جمال جانان در اقلیم مقدّس ایران ملاحظه نمایند

ای خواهران و برادران روحانی و نگهبانان آیین ربّانی،

فرارسیدن عید نوروز و آغاز بهار دل‌افروز فرصت مغتنمی است برای ابراز اعلی مراتب وداد و محبّت، و ابلاغ والا درجات تقدیر و تحسین این جمع مشتاق به آن ساکنان کوی ایمان در سرزمین مقدّس ایران.  به یکایک شما عزیزان جان و دل این عید سعید را تبریک می‌گوییم و از درگاه حضرت کبریا توفیق هر چه بیشتر آن سالکان راه وفا را مسئلت می‌نماییم.

شروع سال نو مجالی است مناسب تا به آنچه در سال پیش گذشت بیاندیشیم و به آن حقایق روحانی و اجتماعی که وقایع عالم به آن گواهی می‌دهد توجّه مخصوص نماییم.  بر شما خادمین دیرین جمال ابهی البتّه پنهان نیست که تلاطم نظم عالم و آشفتگی احوال امم نمایان‌گر حلول مرحلۀ جدیدی از داستان بی‌انتهای تکامل حیات جمعیِ نوع بشر است.  رنج‌ و آلام کنونی دنیا درد ناگزیر زایمان و تولّد مرحلۀ بعدی سیر تحوّل جهان انسان از طفولیّت به بلوغ است، یعنی تحقّق وحدت عالم انسانی و استقرار مدنیّت جهانی.  عنایات بی‌نهایتی که ظهور حضرت بهاءالله به جهان ارزانی نموده، دسترسی به این مرحله را ممکن می‌سازد تا صلح عمومی مستقرّ ‌شود، عرصۀ گیتی آینۀ بهشت برین گردد و عدل اعظمی که جمیع اهل عالم در طیّ قرون و اعصار به وصولش چشم امید دوخته‌اند نهایتاً جلوه نماید.  آن حضرت در کتاب مستطاب ایقان چنین می‌فرمایند:

… عالم هستی بجمیع این عنایات حامله گشته تا کی اثر این عنایت غیبی در خاکدان ترابی ظاهر شود و تشنگان از پا افتاده را بکوثر زلال محبوب رساند و گمگشتگان صحرای بعد و نیستی را بسرادق قرب و هستی معشوق فائز گرداند و در ارض قلوب که این حبّه‌های قدس انبات نماید و از ریاض نفوس که شقایقهای حقایق غیبی بشکفد.

به وضوح مشهود است که اکنون بسیاری از خواسته‌های مردمان جهان و مطالبات حقّۀ عالمیان با تعالیم الهی و آنچه قلم اعلی برای بهبود عالم و بنای مدنیّتی جدید رقم زده است هم‌سو شده و در آرمان‌هایی مانند تساوی حقوق زن و مرد، برابری انسان‌ها، صداقت و امانت زمام‌داران، عدالت اجتماعی و تعدیل معیشت به معنای برچیدن بساط فقر از یک سو و ثروت گسسته‌عنان جمعی قلیل از سوی دیگر، حفظ محیط زیست، رفع تعصّبات قومی و دینی، و ردّ نژادپرستی متبلور گشته است.  جامعۀ ایران نیز از این پدیدۀ کلّی مستثنا نیست.  در انتظارات مردم دنیا اجماعی همه‌جانبه بروز نموده است.  علیرغم مشکلات بی‌شمار و تعصّبات دیرین و معضلات اجتماعی گوناگون که سدّ راه پیشرفت عالم انسانی است شکوفایی این اتّحاد نظر و وحدت آرا در حدّ آرمان‌ها و امیدها و آرزوها پیشرفت بسیار مهمّی است که می‌تواند زیربنایی مستحکم برای تغییر بنیادین در ساختار جامعۀ بشری گردد.

ای یاوران وفادار امر پروردگار، از رضوان سال گذشته پیروان جمال قدم در سراسر عالم مرحلۀ جدیدی از نقشۀ منیع ملکوتی را آغاز نموده‌اند که شروعش با گشایش عهد ششم عصر تکوین امر مبارک هم‌زمان گشت.  همانطور که مطّلعید مجهودات عالم بهائی در سال‌های آینده متوجّه یک هدف اصلی است یعنی ایجاد شرایط لازم برای بروز هر چه بیشتر قوای آسمانی عظیمه‌ای که در جوهر و هویّت امر الهی برای بنای اجتماع موجود است.  البتّه چنین هدف والایی بر مبنای پیشرفت‌ها و قابلیّت‌های چشمگیری استوار است که در سالیان اخیر با رهپویی در مسیر یادگیری و عمل منظّم ممکن گشته و سبب ترقّی و تکامل فرد، جامعه و مؤسّسات امری و پیشرفت روابط بین آنها در سراسر جهان شده است.  این ترقّیات شکوفایی فهمی عمیق و درکی جدید از مقاصد عالیۀ امر مبارک برای پیشرفت روحانی و اجتماعی عالم انسان را نیز در بر داشته است، پس جای تعجّب نیست که افتتاح این مرحلۀ جدید با حضور و مشارکت فعّال جمع کثیری از دوستان و آشنایان جامعه و خیرخواهان راغب به تحوّلات روحانی و اخلاقی و اجتماعی به وقوع پیوست که در بیش از ده هزار مجمع در نقاط مختلف دنیا گرد هم آمدند و از مقاصد رفیع این مشروع نوین استقبالی بی‌سابقه نمودند.  جامعۀ بهائی در تاریخ خود هرگز چنین درجه‌ای از هم‌فکری و هم‌کاری و هم‌آوایی با اجتماع را در مسیر خدمت تجربه ننموده بود.

از جمله توفیقات حاصله در چند ماه اوّل این مشروع نه‌ساله که خصوصاً در مناطقی که فعّالیّت جامعۀ بهائی مراحل برتر پیشرفت را طیّ کرده مشهود می‌باشد آن است که شرکت‌کنندگان و بهره‌مندان از برنامه‌های آموزشی جامعه از هر پیشینه‌ای که باشند مؤسّسۀ آموزشی را بیش از پیش اسبابی مؤثّر برای اعتلای محیط و محلّۀ خود یافته‌اند و در قبال امور اجرایی و در رابطه با پیشروی و گسترش آن، خود را نه تنها دخیل بلکه مسئول و موظّف می‌شمرند و رفاه و بهبود شرایط حال و آیندۀ اجتماع خویش را مشروط به کوشش و تلاش در اجرای آموزه‌های این روز نوین می‌دانند.  در ابتدای این گام نو، این مشتاقان عالم بهائی را دعوت نمودیم که در این برهۀ تاریخی به فرایند مؤسّسۀ آموزشی با دید و بینشی وسیع‌تر بنگرد، به افزایش کیفیّت برنامه‌های آموزشی بپردازد، و درکی عمیق‌تر از اصول تعلیم و تربیتی و روش و مفاهیم اصلی آن کسب نماید تا امکانات مکنونه در مطالعۀ منظّم کلام الهی در قالب برنامه‌های مؤسّسۀ آموزشی را هر چه بیشتر دریابد و به تأثیرات عظیم آن بر تقلیب و تحوّل اجتماع پی‌برد.  ثمرات چنین بینش وسیع و بسیطی از معانی و مقتضیات مجهودات عالم بهائی به تدریج در رشد و بلوغ روحانی و اخلاقی همگان خصوصاً نسل جوان نمودار خواهد شد و همراه با تأکید بر تحصیل علوم و فنون مفید و کسب دانش و مهارت‌های لازم برای خدمت به جهان انسان، سبب پرورش قوا و استعدادهای نهفته و موجب ترقّیات و پیشرفت‌های فکری و عملی و علمی و هنری و فنّ‌آوری و زراعی در جوامع مختلف خواهد گشت.

افسوس که از دیگر خصوصیّات سال گذشته ظلم و ستمی بود که جامعۀ اسم اعظم در زادگاه این آیین نازنین دگربار با آن مواجه شد ولی این بار همانطور که در پیام این جمع خطاب به آن پیروان صاحب‌دل جمال ابهی در اوّل شهریورماه اشاره گشت مظالم وارده واکنشی گسترده با ابعادی بی‌نظیر را نه تنها در جامعۀ بین‌المللی و افکار عمومی عالمیان بلکه به ویژه در میان ملّت شریف ایران در پی داشت.  این واکنش نهایتاً منجر به حمایت بی‌سابقه‌ای از حقوق حقّۀ بهائیان گردید.  با این حال جور و ستم تجدید گشت و در نیمۀ دوّم سال نیز تاراج منازل و دستگیری‌های بی‌اساس و صدور احکام ظالمانه ادامه یافت و برخی از آن بی‌گناهان و آزادگان چون مرغان خوش‌الحان در قفس عناد کینه‌وران اسیر و مسجون گشتند.  امّا جامعۀ اسم اعظم از تمسّک به تعالیم الهی بازنماند، معامله به مثل ننمود و همچنان با صداقت و امانت و مظلومیّت و جدّیّت به تعهّد خویش به خدمت به وطن مألوف مشغول ماند و زهر را با قند پاسخ داد.

شماری از مسئولین ترفندی جدید نیز طرح کردند و مکری نوین تدبیر نمودند و فشاری مضاعف به ویژه بر جوانان وارد آوردند تا شاید با مغلطه و تزویر آنان را سرافکنده و دل‌افسرده کنند و روحیّه‌شان را تضعیف نمایند و قلوب پاک‌شان را ‌فریب دهند.  آن مسئولین در موقعیّت‌های خاصّ و مشخّص با اذعان کامل به پایمالی حقوق حقّۀ انسانی بهائیان، که در فراز و نشیب سالیان متمادی و علیرغم جریان‌های گذرا و متفاوت حکومتی دائماً ادامه داشته و کلّیّۀ ابعاد حیات انفرادی و اجتماعی و تحصیلی و معیشتی و فرهنگی هر فرد بهائی ایرانی را از طفل صغیر تا سالمند زمین‌گیر در بر گرفته، بی‌شرمانه سعی در این نمودند که علّتش را به خود جامعه نسبت دهند و برخی از احبّای خدوم و فعّال را مقصّر وانمود کنند و اظهار دارند که عامل اصلی این مظالم، پویایی حیات جامعۀ بهائی است.  آنان از این ادّعای حیرت‌انگیز نیز فراتر رفته سعی در القای این کذب واهی نمودند که علّت این تضییقات تمسّک جامعه به تعالیم مبارک است و توجّه به مرکز امر.  امّا بی‌خردان غافل از آنند که جوانان بهائی هوشیارند و دانا، ژرف‌اندیشند و بینا، به دروغ‌های پدیدار و آشکار که دقیقاً اتّحاد و اتّفاق جامعه و نهایتاً عهد و میثاق امر مبارک را هدف قرار داده ‌اعتنایی ننموده و نمی‌نمایند و این اقدام معاندین را نیز به موقعیّتی برای تحکیم پیوندهای جامعه و تعمّق در تعالیم الهی تبدیل خواهند نمود و در این باره که چرا برخی از مسئولین در تضعیف جامعۀ پیروان حضرت بهاءالله به این حدّ مصرّ و پافشارند عمیقاً می‌اندیشند.

برای نائل شدن به اهداف متعالی نقشۀ نه‌ساله در رابطه با خدمت مادّی و معنوی به اجتماع، شایسته است که بهائیان در سراسر عالم در مساعی تاریخی و اخیر خود در عرصۀ کمک به سیر تحوّل و تقلیب، تفکّر و تأمّل نمایند، تجربیّات خویش را بررسی کنند تا بتوانند آنچه آموخته‌اند را بر طبق اخلاص نهاده در اختیار همگان گذارند و از آن برای مشارکت در گفتمان‌های مربوطه الهام گیرند.  بهائیان وظیفۀ خود را خدمت خالصانه و مستمرّ به عالم بشری می‌دانند و مصمّم‌اند که از هرگونه فداکاری در این راستا دریغ ننمایند.  چنین نیّتی در همه جا مشهود است امّا در اقلیم مبارک ایران به دلیل پیشینۀ بلند و نورانی جامعۀ امر، این حقیقت شاید روشن‌تر از هر سرزمین دیگر می‌درخشد و به این خاطر است که تجارب شما عزیزان مطمح نظر جمیع مؤمنین جهان است و مایۀ سربلندی آنان.

ملاحظه نمایید که پیروان حضرت بهاءالله در مسیر پیشرفت و ترقّی ایران و با تعهّد به مصالح نوع بشر که آن حضرت به آنان آموخته‌اند به چه اقدامات پیش‌تازانه و ابتکارات چشمگیری دست زده‌اند.  مشاهده فرمایید که نسل در پی نسل ایمان‌شان به این حقیقت‌ که نجاح و فلاح و رستگاری روح انسان و حصول رضای پروردگار در خدمت و محبّت و شفقت به هم‌نوع ممکن می‌گردد، منجر به احداث چه تأسیسات آموزشی و بهداشتی و صنعتی و کشاورزی و موجب شکوفایی چه ترقّیات مادّی و معنوی و فکری و فرهنگی گشت.  ذکر چند نمونه برهان این واقعیّت است.  بیش از صد سال پیش، بهائیان ایران در بعضی از دورافتاده‌ترین نقاط مملکت خویش تأسیس مدارس نوین نمودند تا به دختران و پسران خرد آموزند و جهل بزدایند؛ با ترویج سوادآموزی برای بزرگ‌سالان اعمّ از زن و مرد بساط بی‌سوادی را به سرعت در جوامع خود برچیدند؛ از آغاز امر مبارک شجاعانه و مجدّانه در ترویج آزادی زنان و تساوی و برابری زنان و مردان کوشیده‌اند و سعی نموده‌اند که این اصل مهمّ را که جنبه‌ای جدایی‌ناپذیر از آموزۀ اساسی حضرت بهاءالله یعنی وحدت عالم انسانی است نه تنها در زندگی شخصی و خانوادگی بلکه در امور اداری و اجتماعی و در برنامه‌های آموزشی خویش نهادینه گردانند؛ درمان‌گاه و داروخانه تأسیس نمودند تا به مدد علوم تازۀ طبّی و اختراعات جدید پزشکی به بهداشت و سلامت هم‌میهنان خود کمک نمایند و دردهای جسمانی را نیز درمان گردند؛ برای آبادانی و عمران شهر و روستا در پیشرفت صنعت و کشاورزی کوشش بی‌پایان نموده‌اند و در تجلیل و اعتلای فنّ و هنر ایران تلاش فراوان؛ در رفع تعصّبات قومی و دینی کوشا بوده‌اند و از خردسالی درس یگانگی نوع بشر آموخته‌اند؛ پرچم صداقت و اخلاقیّات برافراشته‌اند تا جایی که در طول تاریخ این آیین مبارک حتّی دشمنان قسم‌خوردۀ آنان هم به راست‌گویی‌شان اذعان نموده‌اند و از اینکه برای دسترسی به منافع دنیوی و مزایای مادّی و حفظ مال و جان حاضر به انکار حقیقت نیستند متحیّر و متعجّب و مات و مبهوت مانده‌اند؛ فرهنگ آزادی انتخاب و برگزیدن نمایندگان جامعه را از صد سال پیش در هر شهر و قریه‌ای که ساکن بودند بنیان نهاده تبادل آرا و مشورت را به عنوان اصلی ضروری در ایجاد توافق و وحدت همراه با تنوّع و کثرت آموخته و اجرا کرده‌اند؛ و فراتر از همه، تعلیم و تربیت را ارج گران گذاشته همّت بی‌کران مبذول داشته‌اند تا اصول و تعالیم الهی را از طریق پرورش اخلاق انسانی به وسیلۀ برنامه‌های آموزشی خود جامۀ عمل پوشانند.

به رغم جمیع این توفیقات در ره خدمت، بهائیان ایران هرگز ادّعای کمال ننموده و نمی‌نمایند، واقف‌اند که مسیری پر فراز و نشیب در پیش است و موانعی بی‌شمار در راه، پس فعّالانه به ادامۀ جهد و تلاش برای بهبود سرزمین خویش مشغولند.  امّا آنچه تجربیّات آنان را امروز بیش از پیش ارزشمند و درخور تأمّل خاصّ می‌نماید این واقعیّت است که آن بهادران این دست‌آوردها را با وجود تضییقات دائم و تهدیدات مداوم کسب نموده‌اند.  چه بسا مشقّاتی که آنان در این راه تحمّل نمودند و به دلیل وفاداری به تعهّدات روحانی و اخلاقی خود و به خاطر عشق یزدان و مهر ایران و ایرانیان و عالمیان، صرف عمر و مال که سهل است سر و جان ایثار کردند و بمانند کوه پرشکوه ثابت و مستقیم ماندند.

در این ایّام که هم‌میهنان شریف شما نه تنها در آرمان‌ها بلکه در رویارویی با مشقّات نیز بیش از هر زمان شریک شما شده‌اند و در معرض صدمات بی‌شمار قرار گرفته‌اند و زخم‌های عدیده و شگفت‌آوری را متحمّل‌اند که از دردش هر ضمیر آگاهی جریحه‌دار است و هر قلب صافی شکسته و دردناک، سزاوار است که شما دلاوران دوران چون شمع تابان نور امید بیفشانید و بسان شعلۀ فروزان گرمی محبّت بخشید.  هر بیمار را پرستار گردید و هر زخم‌دار را مرهم‌گذار.  هر مبتلا را غم‌خوار شوید و هر بی‌نصیب را معین و حبیب خدمت‌گزار.  تجارب گران‌مایۀ خویش را بر هم‌وطنان ارزان نمایید و ایمان و اطمینان به آیندۀ درخشان ایران و جمیع عالم انسان را در قلوب همگان زنده کنید.  این است رسالت شما مقرّبان.  این است راه و رسم شیدائیان.  این است شایستۀ عبودیّت آستان.

[امضا:  بیت العدل اعظم]                                      

 

صفحه‌ها