در بارۀ سایت

لبه‌های اولیه

بازدید کننده گرامی، ضمن خوش آمد به شما برای بازدید از سایت «گلچینی از دستخطها و پیامهای بیت العدل اعظم»، شما را خواندن ادامه متن که توضیحاتی مختصر پیرامون بیت العدل اعظم می باشد دعوت می کنیم. شناخت بیت العدل اعظم بعنوان عالی ترین مرجع دین بهائی کمک شایانی به درک پیامهای مندرج در این سایت خواهد نمود. با تشکر مجدد از حضور شما .

مختصری پیرامون دیانت بهائی و بیت العدل اعظم الهی

ديانت بهائي ۱۶۵سال پيش در ايران ظهور كرد . موسس ديانت بهائي حضرت بهاالله مي باشند. حضرت بهاالله فرزند خود، حضرت عبدالبها را به عنوان رهبر جامعه بهائي منصوب كردند و اختيار تبيين و تفسير تعاليم اين ديانت را به ايشان واگذار نمودند.  حضرت عبدالبها نيز اين وظيفه را بعد از خود به نوه خويش حضرت شوقي رباني اعطا كردند. شش سال پس از صعود حضرت شوقي رباني مطابق آنچه حضرت بهاالله فرموده بودند بيت العدل اعظم در سال ۱۹۶۳ تشكيل شد. در نظر بهائیان تشکیل بیت العدل مانند انتصاب حضرت شوقی افندی بولایت امرالله بزرگترین واقع تاریخی بهائی در عصری است که اهل بها آنرا عصر تکوین می خوانند.

طرز انتخابات بهائی، با آنچه امروزه و در جهان جاری و برقرار است تفاوت هایی اساسی و بنیادین دارد. جبهه گیری، دسته بندی و نامزد کردن انتخاباتی ممنوع است. از این راه حداکثر آزادی ممکن بهر شخصی که انتخاب می کند داده شده. از دسته بندی و قدرت طلبی که از جنبه های مشهود انتخابات سیاسی است احتراز می گردد.

بیت العدل اعظم مسئولیت امور روحانی و اداری جامعه بین المللی بهائی را بر عهده دارد. حضرت بـهاءالله وظیفهء رهبری و راهنمایی بهائیان جهان را به بيت العدل اعظم واگذار فرموده اند و از جمله به آن اختيار داده اند در مواردى که عمداً بعضی جزئیات  احکام  و تعالیم  بهائی در کتب و آثار مقدّسه بـهائى ذکر نگردیده، قوانين لازمه را مطابق نیاز و شرایط زمان تشريع نمايد. طبق بیانات حضرت بهاالله و حضرت عبدالبها، قوانینی که بیت العدل اعظم تشریع می کند ، همان اختیار و صلاحیت آثار مقدسه بهائی را دارد و تنها تفاوتش در این است که بیت العدل اعظم مختار است که چون مقتضیات زمان ایجاب نماید آنچه را خود تشریع نموده تعدیل یا لغو نماید . ولیکن قوانینی که در آثار مقدسه آمده است قابل تغییر نیست. حضرت عبدالها در این مورد می فرمایند: « هر امری که در آثار مقدسه نباشد راجع بیت العدل عمومی . بیت العدل آنچه بالاتفاق و یا بااکثریت آرا تحقق یابد همان حق و مرادالله است.» حضرت بهاالله بیت العدل اعظم را واسطه هدایت الهی قرار داده اند لذا نباید آنرا فقط هیات بین المللی اداری بهائی بحساب آورد. اما با این همه در نظر بهائیان فرد فرد اعضا آن مجمع افرادی عادی مانند دیگران هستند و بهائیان آنان را بعنوان قدیس، امام و ... نگاه نمی کنند، زیرا که این موهبت خاص – تحت حمایت و عصمت حق بودن – مختص هیات بیت العدل است و نه افراد مرکبه آن.

این جمع از نه نفر تشکیل شده است که هر پنج سال یکبار از طرف جمیع اعضاء محافل ملّی بهائیان جهان انتخاب میشود. اولین انتخابات در سال ۱۹۶۳و انتخابات اخیر آن در سال ۲۰۰۸ برگزار گردیده است. طبق  پیش بینی و هدایت حضرت بهاءالله محل تشکیل واستقرار بیت العدل اعظم در شهر حیفای اسرائیل در کوه کرمل است.

بیت العدل اعظم گذشته از اهمیت اداریش، نمایده امری است که جوهر آئین بهائی یعنی وحدت و یگانگی است. تشکیل بیت العدل بعنوان راهنمای جمیع امور جامعه بهائی معنایش حفظ وحدت جامعه بهائی در درجه اول و در درجه دوم کمک به پیدایش و حفظ وحدت عمومی و صلح اعظم جهانی می باشد.

از آنجايي كه يكي از وظايف بيت العدل اعظم هدايت بهائیان مي باشد، هر از چندي و بنابه موقعيت و شرايط  پيام هايي عمومی خطاب به بهائیان در تمام كشورهاي جهان صادر مي نماید – مانند پیام هایی که بمناسبت عید رضوان صادر می شود-. به غیر از این پیام های عمومی، در صورت لزوم پیام هایی نیز برای بهائیان کشور یا منطقه ای خاص صادر می شود – مانند آنچه در این سایت می بینید. از آن جمله اند پیام هایی که مخاطب آنها بهائیان ایران هستند.

هدف اصلی این سایت ارائهء پیام هایی است  كه مخصوص بهائیان ايران مي باشد که قسمت اصلی و عمده سایت را تشکیل می دهد. در این قسمت شما می توانید پیامهای صادره از آن مرجع را ببینید و بخوانید. همچنین نسخه اصلی PDF پیامها برای دانلود و چاپ در همان بخش موجود می باشد.

قسمت دوم سایت بیانیه های بیت العدل هستند . بیانیه ها دو دسته می باشند .یک دسته که توسط بیت العدل اعظم بطور مستقیم نوشته شده اند . دسته ای دیگر هم هستند که توسط موسسات بهائی وابسته به بیت العدل نگارش یافته اند . این موسسات شامل دارالاثار، که وظیفه حفظ آثار و نشر کتب بهائی را برعهده دارد، دارالتبلبغ که وظیفه آن کمک به تبلیغ و نشر آثار بهائی می باشد و ... می باشند .

قسمت سوم سایت موضوعات می باشد. که با استخراج موضوعات کلی و پرکاربردی که در اکثر پیامها وجود دارد و تفکیک و دسته بندی آنها منبع خوبی برای تحقیق بشمار می آمده ضمن اینکه مراجعه به پیامها را بر اساس موضوع آسان می کند.

اميد است كه منابع ارائه شده در سایت مورد رضايت و استفادهء مراجعین محترم قرار گيرد.