پیام ۸ آوریل ۲۰۲۲

لبه‌های اولیه

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

__________________________________________________________________________

ارسال از طریق الکترونیکی

 

خطاب به:      محافل روحانی ملّی                                                                                                                    تاریخ: ۸ آوریل ۲۰۲۲

__________________________________________________________________________

 

امروز آتش‌سوزی عمده‌ای در محلّ بنای ساختمان مقام حضرت عبدالبهاء رخ داد.  آتش اکنون خاموش گشته و کسی مجروح نشده است.  صدمه‌ای به مکان مقدّس باغ رضوان وارد نگردیده است.

ارزیابی میزان خسارات وارده و مرمّت‌های لازم مدّتی طول خواهد کشید.  هنگامی که اطّلاعات بیشتر در این باره به دست آید، در جریان امور قرار خواهید گرفت.

اگرچه وقوع این حادثه سبب دشواری قابل توجّهی در انجام این پروژه می‌گردد، اقدامات لازم برای ترمیم خسارات و ادامۀ کارهای ساختمانی در اسرع وقت آغاز خواهد شد.

بیت العدل اعظم

رونوشت:
دارالتّبلیغ بین‌المللی
هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
مشاورین ارجمند

Persian (فارسی)